Karriär inom Tax

Skattefrågor har förändrats mer under de senaste fem åren än under de senaste 50 åren. När du väljer en karriär inom Tax, Law och People Advisory Services kommer du att arbeta tillsammans med våra kunder för att skapa strategier för framtiden.

Jag lär mig något nytt varje dag. På EY arbetar vi ständigt med att digitalisera och omvandla företag på innovativa sätt för att skapa nytt värde för våra kunder.

Kate Barton

EY Global Vice Chair – Tax

 

Gör skillnad, idag

Skatt har blivit en strategisk hörnsten för företag och det innebär att våra skattekonsulters roll aldrig har varit viktigare – eller haft större påverkan.

På EY digitaliserar vi skatt och hjälper företag – från ambitiösa start-ups till globala organisationer – att använda möjligheterna i en allt mer digital och internationell värld.

Hos oss kan du påverka vad som sker genom att kombinera olika strategier med möjligheterna med ny teknik och kraftfull analys. Du ger strategiska insikter i realtid och hjälper till att skapa värde för kunderna.

Förändring förvandlar även skattefunktionen

Teknik inom skatt brukade innebära kalkylblad; nu använder vi bots för att hantera stora datamängder. Innovationer som maskininlärning och AI revolutionerar skattehanteringen.

Det innebär att våra medarbetare får använda fler kompetenser. Du får utrymme att ta ett steg tillbaka, se den stora bilden och identifiera mål. Du kan lösa komplexa skattefrågor för kunder, bygga tekniktjänster, omvandla deras HR-funktion eller lösa internationella skatterättsliga frågor. Du får använda dina analytiska färdigheter och göra bedömningar för att fatta strategiska beslut. Genom att kombinera din uppfinningsrikedom med ny teknik hjälper du till att skapa konkurrensfördelar för våra kunder.

  Skatt ur ett globalt perspektiv

  Över hela världen hjälper vi kunder att förstå och hantera deras skatt så att de lever upp till sina skyldigheter på ett ansvarsfullt och proaktivt sätt. Vi hjälper dem att utvärdera, förbättra och se över sina skattefunktionsprocesser, hantera kontroller och risker samt upprätthålla effektiva relationer med skattemyndigheterna.

  Vi är ledande inom alla skatteområden, inklusive företagsbeskattning, global efterlevnad och rapportering, indirekt skatt, internationell skatt, transaktionsskatt och People Advisory services.

  På EY kan du välja att specialisera dig och bygga din karriär inom vilken bransch som helst eller flytta mellan branscher och arbeta i olika skatteteam.

  Du kan arbeta med ett förvärv av ett företag; tillämpa teknik för att förbättra processer och effektivisera hanteringen av självdeklarationer; omvandla personalorganisationen; eller hjälpa ett företag att omstrukturera sin verksamhet.

  Vad du än gör inom skatt hjälper du till att tillföra värde, driva beslutsfattande och minska risker.

  Människor är centrala för skatt

  Naturligtvis är siffror viktiga, men inte enbart. Dina relationer med kollegor och klienter är lika viktiga som dina tekniska färdigheter och du kommer att hantera dem bättre ansikte mot ansikte än från ett skrivbord.

  När skatten blir mer digital lägger våra medarbetare inom Tax mer tid med sina kunder för att utveckla en djup förståelse för deras verksamhet och bransch. Ja, siffror kommer att vara en viktig del av ditt jobb inom Tax men du kommer också att ge råd om marknadsutvecklingen och hjälpa kunder att anpassa sin globala skatteposition till deras övergripande affärsstrategi.

  Du arbetar nära med kollegor över gränserna och använder våra verktyg och nätverk för att lösa komplexa affärs- och skatteproblem. Genom att kombinera kraften i vår globala organisation med innovativ teknik kan du hjälpa oss att omvandla framtidens skattefunktion.

  Tax Technology gör det möjligt för skatteavdelningar att hantera den snabba förändring de står inför och ger dem möjlighet att skapa värde utifrån tillgängligt data, hantera kostnader och skatterisker och öka effektiviteten med hjälp av att automatisera processer. 

  Mikko Kuiro

  Nordic Tax Technology Transformation Leader

  När skattehanteringen utvecklas så kommer även du att göra det

  När globaliseringen förändrar företagets verksamhet förändras också hanteringen av skatten. Skattemyndigheterna utvecklar sig ständigt och förr eller senare kommer den traditionella skattedeklarationen att ersättas av realtidsrapportering.

  Regeringar över hela världen digitaliserar skatteadministrationer och uppdaterar policies för en virtuell, internationell värld. Information om skattebetalare samlas in och delas i snabb takt. När regeringarna blir allt bättre på att hantera big data måste skattebetalarna också vara det.

  På EY har du verktygen och hjälpen för att vara uppdaterad kring nya skatter, förändringar i lagstiftningen och nya rapporterings- och efterlevnadsskyldigheter. Hos oss får du kunskapen och erfarenheten att hjälpa företag att betala rätt skatt, i rätt länder, vid rätt tidpunkt.

  Hos oss finns stora möjligheter att skapa sig en egen en karriärväg och här finns inspirerande ledare som lever våra värderingar varje dag. Vår styrkan finns i att vi samarbetar med våra kunder fokuserat.

  Elisabeth Granhage 

  People Partner Tax

   

  Erfarna

  Bli inspirerad och uppskattad och påverka mer än du någonsin trodde var möjligt.

  Hitta lediga jobb

   

  Studenter

  Från studentprogram och praktik till heltidstjänster – hitta en roll som hjälper dig att växa, utvecklas och leda.

  Hitta lediga jobb