Forensic & Integrity Services

Vi bistår företag och organisationer med att sätta integritet på agendan.

Framgångsrika företag och organisationer är beroende av att hålla vad de lovar, att respektera lagar och regler, samt att agera etiskt, för att bibehålla olika intressenters förtroende. Vårt team inom EY Forensic & Integrity Services hjälper företag och organisationer att skydda och återupprätta företaget eller organisationens anseende och finansiella rykte. Vi bistår och hjälper företag och deras juridiska ombud med utredningar, tvistelösning, och att hantera regulatoriska utmaningar. Vi hjälper även våra kunder att bygga complianceprogram baserade på integritet för att bättre hantera anseende- och etiska risker.

Vi förstår de komplexa miljöer olika företag och organisationer verkar inom; hur krav, attityder och kultur påverkar anställdas handlingar; och hur man kan använda dataanalys för att förbättra både compliancearbete och utredningsresultat. Med integritet som utgångspunkt skapar vi a Better Working World.

Direkt till din inkorg

Håll dig uppdaterad med våra nyhetsbrev. 

Prenumerera

virtual analytics infrastructure

EY Virtual

Nästa generation forensiska dataanalysplattform som kombinerar mänsklig och maskinell intelligens.

Ta reda på mer (EN)

Kontakta oss

Gillar du det du har sett? Kontakta oss för att få veta mer.