Hälsa

Vi vill inte bara omdefiniera hälsosektorn — vi vill hjälpa till att bygga upp den igen.

Runt om i världen ställs hälsosektorn inför utmaningar som exempelvis en åldrande befolkning, ökad förekomst av kroniska sjukdomar och skiftande modeller för ersättning. Hälso- och sjukvårdsorganisationer måste ta itu med dessa utmaningar och samtidigt hantera digitaliseringen som erbjuder både möjligheter och hot. Teknik ger patienter mer makt och analyser i realtid förbättrar vården och möjliggör ett skifte mot förebyggande insatser – men samtidigt öppnas också dörren för nya typer av konkurrenter.

På EY arbetar vi tillsammans med dig för att hantera kostnader genom att optimera affärsmodeller och strategier för medarbetare och operativ verksamhet. Samtidigt utnyttjar vi potentialen i dataanalys och teknik för att förbättra vårdkvaliteten.

På så sätt ser vi till att hälso- och sjukvårdsorganisationer kan behålla sin konkurrenskraft och leverera bättre patientresultat.

Direkt till din inkorg

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev. 

Prenumerera

Kontakta oss

Vill du veta mer? Kontakta oss.