EY.ai  Insikter om AI  |  Kontakta oss

EY.ai, a unifying platform

Artificiell intelligens

EY.ai - en plattform som förenar

Huvudartikel Att navigera rätt bland globala trender inom reglering av artificiell intelligens

Skapad med AI-teknik i samarbete med EY:s medarbetare  från hela världen.

Vad är din AI-ambition?

Bygga förtroende för AI

Använda ramverk och styrning för att bygga förtroende och möjliggöra förändring.

Skapa exponentiellt värde

Optimera prestationer, förbättra kund- och medarbetarupplevelser och hitta nya vägar till hållbar tillväxt. 

Stärka medarbetares potential

Skapa en framtid där samarbete mellan människor och AI ger goda resultat.

A woman works on her laptop while traveling on a train

EU Artificial Intelligence Act

The world’s first comprehensive legal framework regulating artificial intelligence (AI) brings new obligations for organizations to strengthen trust.

Learn more

  Så kan vi hjälpa dig

  Med EY.ai får du en samarbetspartner som förstår ditt företag och din bransch, som ingår i ett ekosystem och som hjälper dig att driva AI-baserade affärstransformationer.

  Sätta människan i centrum

  Med utgångspunkt från våra erfarenheter, perspektiv och insikter inom strategi, transformation, risk, revision och skatt levererar vi lösningar som sätter människan i centrum för transformationer.

  Läs mer om AI-insikter

  Insikter och innovationer via ett ekosystem

  Från teknik och näringsliv till akademi. Vi ingår i ett ekosystem som hjälper oss att leverera omfattande insikter och lösningar inom AI.

  Läs mer om AI-ekosystem (EN)

  Implementering av AI – snabbt och i stor skala

  Via EY Fabric, en av världens största teknikplattformar, kan vi integrera toppmoderna AI-funktioner i kompexa lösningar. 

  Läs mer om AI-teknik (EN)

  Läs kundcase

  Agil produktutveckling

  Möjlighet: Modeföretag vill ha en produktkatalog som ligger i framkant när det gäller konsumenternas preferenser och marknadstrender. Den traditionella processen för produktutveckling är dock tidskrävande. Många olika alternativ måste utvärderas innan slutprodukterna kan kommersialiseras.

  Lösning: Påskynda processen med hjälp av AI-verktyg som tränats med försäljnings- och konkurrensdata, feedback från kunder och tusentals bilder på funktioner och designmönster. Genom att använda uppmaningar, så kallade promter, kan modedesigners få AI-genererade förslag på realistiska, unika designkoncept som speglar kundpreferenser och aktuella trender. 

  Resultat: Minskad tidsåtgång för design, ökad kundnöjdhet och kostnadsbesparingar. AI-genererad design kan dessutom bidra till marknadsdifferentiering och snabbare marknadslanseringar, då AI:s designförslag är inspirerade av och anpassade till det som efterfrågas i realtid.

   

   

  Fashion designer sketch drawing costume concept

  Ökad kunskap

  Möjlighet: Anställda inom banksektorn möter ofta många utmaningar. De ska hålla sig uppdaterade om föränderliga regelverk, förstå komplexa finansiella produkter, säkerställa säkra transaktioner och hjälpa kunder på ett effektivt sätt. Samtidigt ökar cyberhoten och kundernas finansiella behov blir allt mer varierade. 

  Lösning: En AI-driven kunskapsbas som utformats för bankens specifika behov kan hjälpa medarbetare att snabbt få fram korrekt information. Kunskapsbasen kan ge realtidsinformation om gällande regelverk, komplexa produktspecifikationer och aktuella säkerhetsrutiner. 

  Resultat
  : Säkerställer regelefterlevnad, enhetlig produktinformation, snabbare kundservice och ökad säkerhet. Det leder i slutändan till ökad kundnöjdhet, minskade risker och operativ effektivitet.

   

   

  Diverse business team having a meeting in a creative workplace

  Snabbare lösningar för kunder

  Möjlighet: Telekomföretag står inför en betydande ökning av antalet kundkontakter och krav på service inom olika områden, både backend och frontend. Genom att förändra den operativa verksamheten kan kundernas informationskrav, förfrågningar och klagomål hanteras på ett effektivt sätt. 

  Lösning: En generativ AI-assistent kan förbättra kundtjänstens arbete genom att transkribera samtal i realtid. Assistenten föreslår olika åtgärder och använder AI-drivna automatiseringar för att vägleda samtalen, vilket påskyndar hanteringen av ärenden.

  Resultat: Bättre kundservice genom att säkerställa konsekventa svar av hög kvalitet och minska tidsåtgången för att lösa ärenden. Kundnöjdheten ökar samtidigt som kundtjänstens medarbetare får verktyg och insikter i realtid för kontinuerlig förbättring.

   

   

  Woman trader desk headset New York.jpg

  G7:s principer och uppförandekod för AI (AIP&CoC)

  Vi går igenom G7:s principer och uppförandekod som publicerades nyligen. De ska främja säkerheten och trovärdigheten hos AI-system och ge vägledning till organisationer som utvecklar och använder AI-system.

  Läs mer (EN)

  Erkända av branschledare för våra AI-lösningar och vår AI-kapacitet

  AI Excellence Award

  2023 Machine Learning & Intelligent Agent

  2023 International Business Awards

  Gold Stevie for Artificial Intelligence/Machine Learning

  2022 Global AI Partner of the year

  Microsoft Partner of the Year Awards

  Best in Machine Learning Platforms

  The 2022 AI Tech Awards

  EY Intelligent Payroll Chatbot

  2023 BI stratus Award in AI category

  Vår inställning till AI

  AI:s potential att skapa en positiv inverkan på människor är beroende av ett ansvarsfullt och människocentrerat förhållningssätt som fokuserar på att skapa värde för alla.

   

  Läs mer (EN)

  AI principles for EY

  EY har åtagit sig att utforma, implementera och använda AI-system på ett ansvarsfullt och etiskt sätt.

   

  Läs mer (EN)

  Navigera rätt i din AI-resa

  Vill du veta mer om EY.ai?

  Kontakta oss