Καταναλωτής, έρευνα, Ελλάδα, επιχειρήσεις

Καθώς o Έλληνας καταναλωτής αλλάζει, πόσο έτοιμη είναι η επιχείρησή σας να ανταποκριθεί;

καταναλωτής, EY Future Consumer Index Ελλάδα 2021

Θέτουμε καλύτερες ερωτήσεις #BetterQuestions

Staff at event

 

2021 Better Working World Data Challenge

 
Είσαι φοιτητής ή νέος data scientist; Αυτή είναι η ευκαιρία σου να ζήσεις μια πραγματική πρόκληση και να κάνεις τη διαφορά! Πάρε μέρος στον διεθνή διαγωνισμό της EY, 2021 Better Working World Data Challenge, ανάπτυξε καινοτόμες λύσεις με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης και του data analysis, και δημιούργησε ένα καλύτερο αύριο.
 

Μάθετε περισσότερα (στα Αγγλικά)

Staff at event

Παρακολουθήστε τα webcasts της EY Ελλάδος  

 

Μάθετε περισσότερα 

Επαναπροσδιορίστε το μέλλον της επιχείρησής σας

Η πιο κατάλληλη στιγμή για αλλαγές, είναι τώρα. Ανακαλύψτε με ποιον τρόπο η προσέγγιση “future-back” της EY, σας βοηθά να εντοπίσετε ευκαιρίες για τον μετασχηματισμό της επιχείρησής σας, που πιθανόν να αγνοούσατε μέχρι σήμερα.

Μάθετε περισσότερα

Η ατζέντα της EY για τους CFOs

Μάθετε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους CFOs να προστατεύσουν και να μετασχηματίσουν τις επιχειρήσεις τους.

Μάθετε περισσότερα

Please rotate your device

Resilient enterprise: Leading through uncertainty and complexity: Business Disruption
Υγεία και ευημερία εργαζομένων
Ανθρώπινο δυναμικό
Πελάτης και brand
Χρηματο-οικονομικά και επενδυτές
Διαχείριση κινδύνων
Κυβερνητική και δημόσια πολιτική
Τεχνολογία και ασφάλεια πληροφοριών
Ασφαλιστικές και νομικές αντιδικίες
Εφοδιαστική αλυσίδα και παγκόσμιο εμπόριο

Πλαίσιο Επιχειρησιακής Ανθεκτικότητας για τον COVID-19

Resilient enterprise

Το επιχειρησιακό πλαίσιο της EY, εντοπίζει εννέα τομείς στους οποίους μπορούν να εστιάσουν οι επιχειρήσεις για να αναπτύξουν μια δομημένη και σφαιρική προσέγγιση για τη διαχείριση κρίσεων και την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους.

Ανακαλύψτε τις εννέα διαστάσεις του επιχειρησιακού πλαισίου μας ή μάθετε περισσότερα σχετικά με το Εργαλείο Επιχειρησιακής Ανθεκτικότητας της EY.

Read More

Υγεία και ευημερία εργαζομένων

Σπουδαιότερα ζητήματα:

 • Προώθηση της ασφάλειας και ευημερίας των εργαζομένων
 • Πληροφόρηση για τη δημόσια υγεία
 • Υποστήριξη πληγέντων εργαζομένων
ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανθρώπινο δυναμικό

Σπουδαιότερα ζητήματα:

 • Εργασιακές σχέσεις
 • Πρωτοβουλίες για το ανθρώπινο δυναμικό
 • Επαγγελματικά ταξίδια
ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Customer and brand

Σπουδαιότερα ζητήματα:

 • Η εμπειρία του πελάτη, με επίκεντρο την ασφάλεια
 • Απευθείας πωλήσεις και ηλεκτρονικό εμπόριο
 • Καινοτομία σε επίπεδο συσκευασίας και παράδοσης
ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Χρηματο-οικονομικά και επενδυτές

Σπουδαιότερα ζητήματα:

 • Ρευστότητα, ταμειακές ροές, πιστώσεις και κεφάλαια
 • Κανονιστικές υποχρεώσεις / γνωστοποιήσεις
 • Εμπιστοσύνη των επενδυτών
 • Φορολογικές στρατηγικές και φορολογική λογιστική
ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διαχείριση κινδύνων

Σπουδαιότερα ζητήματα:

 • Σχεδιασμός αντιμετώπισης επιχειρηματικών κινδύνων
 • Εντοπισμός και αναγνώριση κινδύνων
 • Προετοιμασία σεναρίων
 • Διασφάλιση επιχειρησιακής συνέχειας και ανάκαμψη
 • Αντίδραση και παρακολούθηση
ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κυβερνητική και δημόσια πολιτική

Σπουδαιότερα ζητήματα:

 • Γεωπολιτικοί κίνδυνοι
 • Κίνδυνοι σε επίπεδο χώρας
 • Μεταβολές των κανονιστικών ρυθμίσεων
 • Ηγεσία και συμμετοχή στη δημόσια πολιτική
 • Βιωσιμότητα
ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τεχνολογία και ασφάλεια πληροφοριών

Σπουδαιότερα ζητήματα:

 • Πλαίσιο υποδομών
 • Aνθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο
 • Ψηφιακά κανάλια εξυπηρέτησης πελατών
ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ασφαλιστικές και νομικές αντιδικίες

Σπουδαιότερα ζητήματα:

 • Διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας
 • Αξιώσεις κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Νομικές και συμβατικές αντιδικίες
 • Ακύρωση εκδηλώσεων
ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εφοδιαστική αλυσίδα και παγκόσμιο εμπόριο

Σπουδαιότερα ζητήματα:

 • Ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών
 • Βιωσιμότητα
ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Υγεία και ευημερία εργαζομένων

Σπουδαιότερα ζητήματα:

 • Προώθηση της ασφάλειας και ευημερίας των εργαζομένων
 • Πληροφόρηση για τη δημόσια υγεία
 • Υποστήριξη πληγέντων εργαζομένων
ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανθρώπινο δυναμικό

Σπουδαιότερα ζητήματα:

 • Εργασιακές σχέσεις
 • Πρωτοβουλίες για το ανθρώπινο δυναμικό
 • Επαγγελματικά ταξίδια
ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Customer and brand

Σπουδαιότερα ζητήματα:

 • Η εμπειρία του πελάτη, με επίκεντρο την ασφάλεια
 • Απευθείας πωλήσεις και ηλεκτρονικό εμπόριο
 • Καινοτομία σε επίπεδο συσκευασίας και παράδοσης
ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Χρηματο-οικονομικά και επενδυτές

Σπουδαιότερα ζητήματα:

 • Ρευστότητα, ταμειακές ροές, πιστώσεις και κεφάλαια
 • Κανονιστικές υποχρεώσεις / γνωστοποιήσεις
 • Εμπιστοσύνη των επενδυτών
 • Φορολογικές στρατηγικές και φορολογική λογιστική
ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διαχείριση κινδύνων

Σπουδαιότερα ζητήματα:

 • Σχεδιασμός αντιμετώπισης επιχειρηματικών κινδύνων
 • Εντοπισμός και αναγνώριση κινδύνων
 • Προετοιμασία σεναρίων
 • Διασφάλιση επιχειρησιακής συνέχειας και ανάκαμψη
 • Αντίδραση και παρακολούθηση
ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κυβερνητική και δημόσια πολιτική

Σπουδαιότερα ζητήματα:

 • Γεωπολιτικοί κίνδυνοι
 • Κίνδυνοι σε επίπεδο χώρας
 • Μεταβολές των κανονιστικών ρυθμίσεων
 • Ηγεσία και συμμετοχή στη δημόσια πολιτική
 • Βιωσιμότητα
ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τεχνολογία και ασφάλεια πληροφοριών

Σπουδαιότερα ζητήματα:

 • Πλαίσιο υποδομών
 • Aνθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο
 • Ψηφιακά κανάλια εξυπηρέτησης πελατών
ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ασφαλιστικές και νομικές αντιδικίες

Σπουδαιότερα ζητήματα:

 • Διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας
 • Αξιώσεις κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Νομικές και συμβατικές αντιδικίες
 • Ακύρωση εκδηλώσεων
ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εφοδιαστική αλυσίδα και παγκόσμιο εμπόριο

Σπουδαιότερα ζητήματα:

 • Ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών
 • Βιωσιμότητα
ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Έλληνας «Επιχειρηματίας της Χρονιάς»

Η ΕΥ επιβραβεύει τους επιχειρηματίες εκείνους που δεν τους σταματούν οι δυσκολίες και τα εμπόδια, αλλά συνεχίζουν να οραματίζονται, να αγωνίζονται και να δημιουργούν.  

Μάθετε περισσότερα

Όταν όλα γύρω σου σταματούν ξαφνικά, τι χρειάζεται για να ξεπεράσεις τα εμπόδια και να συνεχίσεις να εξελίσσεσαι; 

Για τους επιχειρηματίες που δεν τους σταματούν οι δυσκολίες, οι διαταραχές αποτελούν ευκαιρία για να επαναπροσδιορίσουν τις επιχειρήσεις τους και να προσαρμοστούν σε ένα ολοένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Μάθετε περισσότερα (στα Αγγλικά) 

Θέλετε να λαμβάνετε νέα μας;

Παρακαλούμε εγγραφείτε εδώ

Εγγραφή

 EY-Parthenon

Βοηθούμε τις ηγεσίες των επιχειρήσεων στον σχεδιασμό και την εφαρμογή καινοτόμων στρατηγικών σε όλο το εύρος του οργανισμού τους, υποστηρίζοντάς τις στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

           Μάθετε περισσότερα

Διαβάστε τα πιο πρόσφατα νέα μας

Έρευνα EY: Η Generation Z είναι αισιόδοξη για το μέλλον της, παρά την πανδημία

Τo 54% των συμμετεχόντων εκτιμούν ότι η εκπαίδευση που έλαβαν, τους έχει προετοιμάσει για το μέλλον.

15 Ιουν 2021

Ο Νοτιοκορεάτης JungJin SEO ανακηρύχθηκε ως o EY World Entrepreneur Of The Year™ 2021

Ο JungJin SEO, Επίτιμος Πρόεδρος της Celltrion Group με έδρα τη Νότιο Κορέα, ανακηρύχθηκε στις 10 Ιουνίου 2021, ως ο EY World Entrepreneur Of The Year™ 2021

11 Ιουν 2021

Περισσότερα Δελτία Τύπου

Έρευνα EY: Οι αποεπενδύσεις παγκοσμίως επιταχύνονται από τον COVID-19

Το 79% των στελεχών δηλώνουν ότι δεν εξασφάλισαν την προσδοκώμενη τιμή στην πιο πρόσφατη αποεπένδυσή τους.

10 Ιουν 2021

Έρευνα ΕΥ και Harvard: Πρόκληση ο μετασχηματισμός των νομικών διευθύνσεων των επιχειρήσεων

Το 75% αναμένουν ότι οι προϋπολογισμοί των νομικών διευθύνσεων δε θα μπορέσουν να συμβαδίσουν με τον αυξανόμενο φόρτο εργασίας.

8 Ιουν 2021

EY: Στοχεύει να επηρεάσει θετικά τις ζωές ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων παγκοσμίως, μέχρι το 2030 – Σημαντικές δράσεις και στην Ελλάδα

Σημαντικές δράσεις από την ΕΥ Ελλάδος στο πλαίσιο του προγράμματος, με έμφαση στην υποστήριξη της επόμενης γενιάς και το περιβάλλον.

2 Ιουν 2021

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν θέλετε να σας βοηθήσουμε να δημιουργήσετε μακροπρόθεσμη αξία για την επιχείρησή σας, επικοινωνήστε μαζί μας.

Επόμενο

Ποιοι είμαστε