Διαγωνισμός Έλληνας «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» 2021

Πώς μετατρέπετε το επιχειρηματικό σας όραμα, σε μακροπρόθεσμη αξία;

Επιλεγμένα Έλληνας «Επιχειρηματίας της Χρονιάς»
eoy participation entrepreneurship

Θέτουμε καλύτερες ερωτήσεις #BetterQuestions

Staff at event

Παρακολουθήστε τα webcasts της EY Ελλάδος  

 

Μάθετε περισσότερα 

Επαναπροσδιορίστε το μέλλον της επιχείρησής σας

Η πιο κατάλληλη στιγμή για αλλαγές, είναι τώρα. Ανακαλύψτε με ποιον τρόπο η προσέγγιση “future-back” της EY, σας βοηθά να εντοπίσετε ευκαιρίες για τον μετασχηματισμό της επιχείρησής σας, που πιθανόν να αγνοούσατε μέχρι σήμερα.

Μάθετε περισσότερα

Η ατζέντα της EY για τους CFOs

Μάθετε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους CFOs να προστατεύσουν και να μετασχηματίσουν τις επιχειρήσεις τους.

Μάθετε περισσότερα

Please rotate your device

Resilient enterprise: Leading through uncertainty and complexity: Business Disruption
Υγεία και ευημερία εργαζομένων
Ανθρώπινο δυναμικό
Πελάτης και brand
Χρηματο-οικονομικά και επενδυτές
Διαχείριση κινδύνων
Κυβερνητική και δημόσια πολιτική
Τεχνολογία και ασφάλεια πληροφοριών
Ασφαλιστικές και νομικές αντιδικίες
Εφοδιαστική αλυσίδα και παγκόσμιο εμπόριο

Πλαίσιο Επιχειρησιακής Ανθεκτικότητας για τον COVID-19

Resilient enterprise

Το επιχειρησιακό πλαίσιο της EY, εντοπίζει εννέα τομείς στους οποίους μπορούν να εστιάσουν οι επιχειρήσεις για να αναπτύξουν μια δομημένη και σφαιρική προσέγγιση για τη διαχείριση κρίσεων και την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους.

Ανακαλύψτε τις εννέα διαστάσεις του επιχειρησιακού πλαισίου μας ή μάθετε περισσότερα σχετικά με το Εργαλείο Επιχειρησιακής Ανθεκτικότητας της EY.

Read More

Υγεία και ευημερία εργαζομένων

Σπουδαιότερα ζητήματα:

 • Προώθηση της ασφάλειας και ευημερίας των εργαζομένων
 • Πληροφόρηση για τη δημόσια υγεία
 • Υποστήριξη πληγέντων εργαζομένων
ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανθρώπινο δυναμικό

Σπουδαιότερα ζητήματα:

 • Εργασιακές σχέσεις
 • Πρωτοβουλίες για το ανθρώπινο δυναμικό
 • Επαγγελματικά ταξίδια
ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Customer and brand

Σπουδαιότερα ζητήματα:

 • Η εμπειρία του πελάτη, με επίκεντρο την ασφάλεια
 • Απευθείας πωλήσεις και ηλεκτρονικό εμπόριο
 • Καινοτομία σε επίπεδο συσκευασίας και παράδοσης
ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Χρηματο-οικονομικά και επενδυτές

Σπουδαιότερα ζητήματα:

 • Ρευστότητα, ταμειακές ροές, πιστώσεις και κεφάλαια
 • Κανονιστικές υποχρεώσεις / γνωστοποιήσεις
 • Εμπιστοσύνη των επενδυτών
 • Φορολογικές στρατηγικές και φορολογική λογιστική
ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διαχείριση κινδύνων

Σπουδαιότερα ζητήματα:

 • Σχεδιασμός αντιμετώπισης επιχειρηματικών κινδύνων
 • Εντοπισμός και αναγνώριση κινδύνων
 • Προετοιμασία σεναρίων
 • Διασφάλιση επιχειρησιακής συνέχειας και ανάκαμψη
 • Αντίδραση και παρακολούθηση
ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κυβερνητική και δημόσια πολιτική

Σπουδαιότερα ζητήματα:

 • Γεωπολιτικοί κίνδυνοι
 • Κίνδυνοι σε επίπεδο χώρας
 • Μεταβολές των κανονιστικών ρυθμίσεων
 • Ηγεσία και συμμετοχή στη δημόσια πολιτική
 • Βιωσιμότητα
ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τεχνολογία και ασφάλεια πληροφοριών

Σπουδαιότερα ζητήματα:

 • Πλαίσιο υποδομών
 • Aνθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο
 • Ψηφιακά κανάλια εξυπηρέτησης πελατών
ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ασφαλιστικές και νομικές αντιδικίες

Σπουδαιότερα ζητήματα:

 • Διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας
 • Αξιώσεις κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Νομικές και συμβατικές αντιδικίες
 • Ακύρωση εκδηλώσεων
ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εφοδιαστική αλυσίδα και παγκόσμιο εμπόριο

Σπουδαιότερα ζητήματα:

 • Ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών
 • Βιωσιμότητα
ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Υγεία και ευημερία εργαζομένων

Σπουδαιότερα ζητήματα:

 • Προώθηση της ασφάλειας και ευημερίας των εργαζομένων
 • Πληροφόρηση για τη δημόσια υγεία
 • Υποστήριξη πληγέντων εργαζομένων
ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανθρώπινο δυναμικό

Σπουδαιότερα ζητήματα:

 • Εργασιακές σχέσεις
 • Πρωτοβουλίες για το ανθρώπινο δυναμικό
 • Επαγγελματικά ταξίδια
ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Customer and brand

Σπουδαιότερα ζητήματα:

 • Η εμπειρία του πελάτη, με επίκεντρο την ασφάλεια
 • Απευθείας πωλήσεις και ηλεκτρονικό εμπόριο
 • Καινοτομία σε επίπεδο συσκευασίας και παράδοσης
ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Χρηματο-οικονομικά και επενδυτές

Σπουδαιότερα ζητήματα:

 • Ρευστότητα, ταμειακές ροές, πιστώσεις και κεφάλαια
 • Κανονιστικές υποχρεώσεις / γνωστοποιήσεις
 • Εμπιστοσύνη των επενδυτών
 • Φορολογικές στρατηγικές και φορολογική λογιστική
ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διαχείριση κινδύνων

Σπουδαιότερα ζητήματα:

 • Σχεδιασμός αντιμετώπισης επιχειρηματικών κινδύνων
 • Εντοπισμός και αναγνώριση κινδύνων
 • Προετοιμασία σεναρίων
 • Διασφάλιση επιχειρησιακής συνέχειας και ανάκαμψη
 • Αντίδραση και παρακολούθηση
ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κυβερνητική και δημόσια πολιτική

Σπουδαιότερα ζητήματα:

 • Γεωπολιτικοί κίνδυνοι
 • Κίνδυνοι σε επίπεδο χώρας
 • Μεταβολές των κανονιστικών ρυθμίσεων
 • Ηγεσία και συμμετοχή στη δημόσια πολιτική
 • Βιωσιμότητα
ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τεχνολογία και ασφάλεια πληροφοριών

Σπουδαιότερα ζητήματα:

 • Πλαίσιο υποδομών
 • Aνθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο
 • Ψηφιακά κανάλια εξυπηρέτησης πελατών
ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ασφαλιστικές και νομικές αντιδικίες

Σπουδαιότερα ζητήματα:

 • Διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας
 • Αξιώσεις κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Νομικές και συμβατικές αντιδικίες
 • Ακύρωση εκδηλώσεων
ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εφοδιαστική αλυσίδα και παγκόσμιο εμπόριο

Σπουδαιότερα ζητήματα:

 • Ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών
 • Βιωσιμότητα
ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Έλληνας «Επιχειρηματίας της Χρονιάς»

 

Η ΕΥ επιβραβεύει τους επιχειρηματίες εκείνους που δεν τους σταματούν οι δυσκολίες και τα εμπόδια, αλλά συνεχίζουν να οραματίζονται, να αγωνίζονται και να δημιουργούν.  

 

 

Μάθετε περισσότερα

Όταν όλα γύρω σου σταματούν ξαφνικά, τι χρειάζεται για να ξεπεράσεις τα εμπόδια και να συνεχίσεις να εξελίσσεσαι; 

Για τους επιχειρηματίες που δεν τους σταματούν οι δυσκολίες, οι διαταραχές αποτελούν ευκαιρία για να επαναπροσδιορίσουν τις επιχειρήσεις τους και να προσαρμοστούν σε ένα ολοένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Μάθετε περισσότερα (στα Αγγλικά) 

Θέλετε να λαμβάνετε νέα μας;

Παρακαλούμε εγγραφείτε εδώ

Εγγραφή

 EY-Parthenon

Βοηθούμε τις ηγεσίες των επιχειρήσεων στον σχεδιασμό και την εφαρμογή καινοτόμων στρατηγικών σε όλο το εύρος του οργανισμού τους, υποστηρίζοντάς τις στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

           Μάθετε περισσότερα

Περισσότερα Δελτία Τύπου

Οι αναποτελεσματικές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, σημαντική πρόκληση για τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με έρευνα του δικτύου ΕΥ Law και του πανεπιστημίου του Harvard

Περισσότερες από τις μισές μεγάλες επιχειρήσεις παγκοσμίως αντιμετωπίζουν απώλεια εσόδων και χαμένες επιχειρηματικές ευκαιρίες, εξαιτίας αστοχιών στη διαχείριση της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του παγκόσμιου νομικού δικτύου της EY, EΥ Law, και του Center on the Legal Profession της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Harvard.

13 Οκτ 2021

ΕΥ: Οι προτεραιότητες των Διοικητικών Συμβουλίων για το επόμενο διάστημα

Μετά από μια περίοδο εκτεταμένων αναταράξεων και αβεβαιότητας, τα Διοικητικά Συμβούλια καλούνται να εξισορροπήσουν ένα πλήθος από αλληλοσυγκρουόμενες προτεραιότητες, καθώς οι επιχειρήσεις προσπαθούν να πλοηγηθούν σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται δραστικά.

11 Οκτ 2021

Περισσότερα Δελτία Τύπου

EY: Ξεκινά ο διαγωνισμός Έλληνας «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» 2021

Πώς προετοιμάζεις την επιχείρησή σου για να αντιμετωπίσει τις αλλαγές που σαρώνουν την παγκόσμια οικονομία και τις νέες προκλήσεις που δημιούργησε η πανδημία; Πώς εξισορροπείς την ισχυρή βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη, με τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για όλους; Πώς μετασχηματίζεις έναν οργανισμό, ενσωματώνοντας τις νέες τεχνολογίες, θέτοντας, παράλληλα, τον άνθρωπο και τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο; Σε αυτές τις ερωτήσεις καλούνται σήμερα να απαντήσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στον πρωταγωνιστικό ρόλο που τους αναλογεί για την επανεκκίνηση και τον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας.

4 Οκτ 2021

Διπλή διεθνής διάκριση για την EY στα βραβεία Microsoft Partner of the Year Awards 2021

Η EY διακρίθηκε ως Παγκόσμιος Συνεργάτης της Χρονιάς στις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και ως Παγκόσμιος Συνεργάτης της Χρονιάς στις Εφαρμογές και Λύσεις που βασίζονται στις τεχνολογίες Power Apps και Power Automate

29 Σεπ 2021

Έκθεση EY: Πρόκληση για τις επιχειρήσεις οι εταιρικές αναφορές για τους κλιματικούς κινδύνους

Οι επιχειρήσεις παγκοσμίως δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν στις εταιρικές αναφορές τους τις επιπτώσεις των κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, και θα πρέπει να λάβουν επειγόντως μέτρα, προκειμένου να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των ρυθμιστικών αρχών και των επενδυτών, σύμφωνα με την τελευταία έκδοση της παγκόσμιας έκθεσης της EY, Global Climate Risk Barometer.

27 Σεπ 2021

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν θέλετε να σας βοηθήσουμε να δημιουργήσετε μακροπρόθεσμη αξία για την επιχείρησή σας, επικοινωνήστε μαζί μας.

Επόμενο

Ποιοι είμαστε