Våra kontor

Med fler än 700 kontor i över 150 länder kan vi erbjuda lokal kunskap och global erfarenhet.

På global nivå är EY indelat i 22 regioner och tre geografiska areor: Americas, Europe, Middle East, India and Africa (EMEIA) och Asia-Pacific. Global Executive är EY:s högsta ledningsorgan. Medlemmarna i den globala ledningen representerar våra ledningsfunktioner, affärsområden och geografiska areor. Tillsammans ansvarar de för EY:s globala strategi, varumärke, affärsplanering, investeringar och prioriteringar.

EY i Sverige tillhör region Nordics som är en del av arean EMEIA. Vi har 43 kontor runt om i Sverige som erbjuder tjänster inom revision, redovisning, skatt och transaktioner. Vi är lokala, kan vår marknad och finns nära dig.

Tack vare vår organisationsstruktur kan vi fatta snabba beslut, genomföra vår strategi och hjälpa våra kunder runt om i världen.

Hitta ditt närmaste EY-kontor nedan.

EY:s kontor