Vilka vi är

Vi bygger en bättre arbetsvärld

Huvudartikel How can leading with purpose realize unimagined opportunities? 15 May 2020
threads weaving

  Vårt syfte

  Vårt syfte är Building a better working world. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre - för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

  I en värld som förändras snabbare än någonsin, fungerar vårt syfte som en "ledstjärna" som vägleder våra mer än 320 000 medarbetare. Det ger sammanhang och mening åt det arbete som vi gör varje dag. Vi hjälper digitala pionjärer att bekämpa datarelaterad brottslighet, vi vägleder regeringar vid ekonomiska kriser, vi hjälper till att få nya läkemedelsbehandlingar till marknaden med dataanalyser och genomför revisioner av hög kvalitet för att skapa förtroende på finansmarknader och i företag. Med andra ord, vi arbetar med entreprenörer, bolag och hela länder för att lösa deras största utmaningarna.

  Genom våra fyra integrerade affärsområden — Assurance, Consulting, Skatt samt Strategi och Transaktioner — och vår djupa branschkunskap, hjälper vi våra kunder att balansera nya möjligheter och bedöma och hantera risker för att leverera ansvarsfull tillväxt. Våra kunniga, tvärvetenskapliga team hjälper dem att uppfylla lagstadgade krav, hålla investerarna informerade och möta intressenternas behov.

  Building a better working world innebär för oss att den ekonomiska tillväxten ska vara hållbar och inkluderande. Vi arbetar ständigt med att förbättra kvaliteten på alla våra tjänster, genom att investera i vår personal och innovation. Och vi är stolta över att arbeta med andra – från våra kunder till större intressenter – för att använda vår kunskap, våra färdigheter och erfarenheter för att fullfölja vårt syfte och skapa positiv förändring.

  Carmine Di Sibio
  Skrivet av Carmine Di Sibio

  EY Global Chairman and CEO

  Passionate about our clients and the power of our global organization. Driver of growth and innovation. Relationship builder. Sports fan.

  Våra medarbetare

  Vårt syfte —Building a better working world — är grunden för vår kultur.

  På EY utvecklar vi ledare och medarbetare som är med och bidrar till ett bättre fungerande affärsliv. 

  Våra 365 000 medarbetare och 1 miljon alumner bildar tillsammans ett starkt nätverk. Var och en av dessa människor leder och inspirerar andra under deras tid på   EY och därefter, och förverkligar vårt syfte i sitt dagliga arbete.

  Better begins with you, ett av våra globala program, där våra medarbetare kan nominera inspirerande kollegor som gör skillnad och förverkligar EY:s syfte "Building a better working world".

  EY i Sverige har utnämnt nya partners

  EY fortsätter att satsa på tillväxt, utveckling av tjänster och karriärutveckling för medarbetarna. EY har utsett 11 nya partners och nästan hälften är kvinnor.

  15 juni 2023

  EY vill inspirera fler kvinnor att välja en karriär inom teknik

  Nordens största teknikkonferens för kvinnor, Women In Tech, intar återigen Waterfront i Stockholm. EY är engagerad för sjätte året i rad och arrangerar flera aktiviteter med fokus på inspiration, nätverkande och kunskapsutbyte. Den 5 april, dagen före biljettsläppet till den populära konferensen, arrangerar EY ett frukostseminarium på temat cybersäkerhet.

  31 mars 2022

  EY erbjuder masterutbildning inom hållbarhet

  Rådgivnings- och revisionsföretaget EY erbjuder nu alla sina medarbetare en kostnadsfri masterutbildning inom hållbarhet. Utbildningen genomförs av Hult International Business School. EY har 3000 medarbetare i Sverige som nu har möjlighet att gå den nya masterutbildningen.

  2 maj 2022

  Vår ledning

  Fokus på hållbarhet, flexibilitet och innovation på EY:s nya huvudkontor

  Våra nya lokaler på Hamngatan i centrala Stockholm är ett viktig steg mot framtidens arbetsplats. Huvudkontoret i Sergelhuset kommer möta de högt ställda krav EY har på hur våra kontor ska fungera idag och i framtiden.

  22 mars 2021 EY Sverige

  EY flyttar svenska huvudkontoret till nytt centralt läge i Stockholm

  Revisions- och rådgivningsföretaget EY flyttar till Sergelhuset på Hamngatan 24. Det nya kontoret möjliggör att EY kan ligga i framkant inom modernt och digitalt arbetssätt. Flytten för de cirka 1500 medarbetarna går under första kvartalet 2021.

  15 jan. 2020

  who from your past could change your future

  Våra alumner

  EY:s en miljon alumner fortsätter att inspirera och hjälper oss att uppnå vårt syfte, Building a better working world.

  Gå med i EY:s alumni nätverk (EN)

  Resultat

  Genom att fokusera på vårt syfte, Building a better working world, skapar vi en varaktig påverkan för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

  I vår Global review (EN)  berättar vi hur vårt år har varit. Global review visar hur vi tillämpar vår kunskap och erfarenhet varje dag för att skapa en varaktig påverkan genom våra tjänster till kunder, de ledare vi utvecklar, det förtroende som vi ger finansmarknaderna och stödet vi ger till de samhällen där våra medarbetare lever och arbetar.

  I en snabbt föränderlig värld, påverkar EY på ett varaktigt sätt genom att fokusera på vårt syfte, Building a better working world.

  Carmine Di Sibio

  EY:s globala ordförande och vd

   

  Inkluderande tillväxt

  Vi vill att alla ska vara med och bidra till och dela på fördelarna av med hållbar ekonomisk tillväxt.

  Under den senaste generationen har trender såsom snabbt utvecklande teknik, ökad globalisering och demografiska förändringar medfört stora fördelar, men samtidigt lämnat många människor med en känsla av att de har släpat efter.

  Vi tror att ekonomisk tillväxt och socialt inkluderande alltid måste gå hand i hand och att ökad allmänt välstånd endast kan uppnås tillsammans med mer jämställda möjligheter. 

  Genom våra tjänster, vår påverkan och vårt arbete med företagets sociala ansvar, har vi åtagit oss att stödja tillväxt grundat på en bred bas som ger alla möjlighet att bidra till och dra nytta av ekonomisk framgång, både idag och imorgon.

  Jay Nibbe

  Inte längre möjligt för vd:ar att ignorera globala utmaningar?

  Läs mer om vårt arbete för att nå hållbara mål, inkluderad tillväxt och hur vi stödjer FN:s arbete för hållbar utveckling.

  Läs hela artikeln (EN)

  HBTQ+ inkluderande: Kan man tillämpa en gemensam global policy i en inkonsekvent värld?

  Entreprenörer som gör avtryck har det som affärsidé att motverka sociala orättvisor och skynda på utvecklingen mot hållbara utvecklingsmål. Se hur EY hjälper några av de mest framgångsrika att utveckla deras banbrytande företag.

  Läs hela artikeln (EN)

  Att skapa förtroende på finansmarknaderna

  Vi skapar tillit och förtroende på finansmarknaderna genom att främja transparens, stödja finansiell stabilitet och lyfta fram inkluderande ekonomisk tillväxt.

  Revisioner är en viktig del av välfungerande finansmarknader. Men alla våra tjänster hjälper organisationer att förbättra sitt arbeta och sina resultat och leder till en mer hälsosam ekonomi, vilket gynnar alla i samhället. Vi tar vår roll på största allvar och har ständigt dialog med våra intressenter i viktiga frågor. Genom dessa samtal kan vi fördjupa vår förståelse för den viktiga roll som företag och organisationer spelar i samhället och miljö vi verkar i. Förståelsen tar vi sedan med oss i diskussioner kring regeländringar och policy-fr¨ågor med lagstiftare, tillsynsmyndigheter och investerare.

   

  copywriter typing project network

  Jobbmöjligheter

  #FutureOfWork är här nu. Med 365 000 medarbetare i 150 länder är möjligheterna för dig att växa, lyckas och blomstra gränslösa hos EY.

  Arbeta hos oss

  Tidigare

  Hem