Vilka vi är

Vi bygger en bättre arbetsvärld

Huvudartikel How can leading with purpose realize unimagined opportunities? 15 May 2020
threads weaving

  Vårt syfte

  Vårt syfte är Building a better working world. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre - för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

  I en värld som förändras snabbare än någonsin, fungerar vårt syfte som en "ledstjärna" som vägleder våra mer än 320 000 medarbetare. Det ger sammanhang och mening åt det arbete som vi gör varje dag. Vi hjälper digitala pionjärer att bekämpa datarelaterad brottslighet, vi vägleder regeringar vid ekonomiska kriser, vi hjälper till att få nya läkemedelsbehandlingar till marknaden med dataanalyser och genomför revisioner av hög kvalitet för att skapa förtroende på finansmarknader och i företag. Med andra ord, vi arbetar med entreprenörer, bolag och hela länder för att lösa deras största utmaningarna.

  Genom våra fyra integrerade affärsområden — Assurance, Consulting, Skatt samt Strategi och Transaktioner — och vår djupa branschkunskap, hjälper vi våra kunder att balansera nya möjligheter och bedöma och hantera risker för att leverera ansvarsfull tillväxt. Våra kunniga, tvärvetenskapliga team hjälper dem att uppfylla lagstadgade krav, hålla investerarna informerade och möta intressenternas behov.

  Building a better working world innebär för oss att den ekonomiska tillväxten ska vara hållbar och inkluderande. Vi arbetar ständigt med att förbättra kvaliteten på alla våra tjänster, genom att investera i vår personal och innovation. Och vi är stolta över att arbeta med andra – från våra kunder till större intressenter – för att använda vår kunskap, våra färdigheter och erfarenheter för att fullfölja vårt syfte och skapa positiv förändring.

  Carmine Di Sibio
  Skrivet av Carmine Di Sibio

  EY Global Chairman and CEO

  Passionate about clients and the power of the global EY organization. Driver of growth and innovation. Relationship builder. Sports fan.

  Våra medarbetare

  Vårt syfte —Building a better working world — är grunden för vår kultur.

  På EY utvecklar vi ledare och medarbetare som är med och bidrar till ett bättre fungerande affärsliv. 

  Våra 365 000 medarbetare och 1 miljon alumner bildar tillsammans ett starkt nätverk. Var och en av dessa människor leder och inspirerar andra under deras tid på   EY och därefter, och förverkligar vårt syfte i sitt dagliga arbete.

  Better begins with you, ett av våra globala program, där våra medarbetare kan nominera inspirerande kollegor som gör skillnad och förverkligar EY:s syfte "Building a better working world".

  Att skapa socialt värde med hållbarhetstjänster

  EY investerar i tjänster och medarbetarinitiativ som fokuserar på hållbarhet för att möta våra kunders växande behov..

  7 feb. 2024 Anja Vanhatalo

  Mål om klimatneutralitet och ett ISO-certifierat miljöledningssystem

  Vårt miljöledningssystem omfattar alla kontor i Sverige och främjar ett systematiskt miljöarbete. På global nivå ska EY vara klimatneutrala 2025.

  7 feb. 2024 Anja Vanhatalo

  Värdekedja, leverantörsutvärderingar och mänskliga rättigheter

  EY i Sverige jobbar kontinuerligt med att hantera vår påverkan på människor och miljö, både i vår egen verksamhet och i värdekedjan.

  7 feb. 2024 Anja Vanhatalo

  Vår ledning

  Vårt arbete med mångfald, jämlikhet och inkludering

  Vi strävar efter att erbjuda alla medarbetare lika möjligheter inom rekrytering, utbildning, utveckling och befordran. Vårt arbete inom detta område omfattar åtgärder på lokal nivå som är i linje med EY:s globala inkluderings- och icke-diskrimineringspolicy. EY:s högsta ledning Global Executive, har dessutom undertecknat EY Global Executive Diversity, Equity and Inclusiveness Statement. Det visar att mångfald, jämlikhet och inkludering är en viktig affärsprioritering för EY och att vi håller oss själva ansvariga för att göra framsteg inom detta område.

  9 feb. 2024 Anja Vanhatalo

  EY i Sverige är på väg att nå målet om klimatneutralitet 2025

  EY i Sveriges hållbarhetsrapport sammanfattar hållbarhetsinitiativ under verksamhetsåret 2022/2023.

  19 dec. 2023

  who from your past could change your future

  Våra alumner

  EY:s en miljon alumner fortsätter att inspirera och hjälper oss att uppnå vårt syfte, Building a better working world.

  Gå med i EY:s alumni nätverk (EN)

  Resultat

  Genom att fokusera på vårt syfte, Building a better working world, skapar vi en varaktig påverkan för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

  I vår Global review (EN)  berättar vi hur vårt år har varit. Global review visar hur vi tillämpar vår kunskap och erfarenhet varje dag för att skapa en varaktig påverkan genom våra tjänster till kunder, de ledare vi utvecklar, det förtroende som vi ger finansmarknaderna och stödet vi ger till de samhällen där våra medarbetare lever och arbetar.

  I en snabbt föränderlig värld, påverkar EY på ett varaktigt sätt genom att fokusera på vårt syfte, Building a better working world.

  Carmine Di Sibio

  EY:s globala ordförande och vd

   

  Inkluderande tillväxt

  Vi vill att alla ska vara med och bidra till och dela på fördelarna av med hållbar ekonomisk tillväxt.

  Under den senaste generationen har trender såsom snabbt utvecklande teknik, ökad globalisering och demografiska förändringar medfört stora fördelar, men samtidigt lämnat många människor med en känsla av att de har släpat efter.

  Vi tror att ekonomisk tillväxt och socialt inkluderande alltid måste gå hand i hand och att ökad allmänt välstånd endast kan uppnås tillsammans med mer jämställda möjligheter. 

  Genom våra tjänster, vår påverkan och vårt arbete med företagets sociala ansvar, har vi åtagit oss att stödja tillväxt grundat på en bred bas som ger alla möjlighet att bidra till och dra nytta av ekonomisk framgång, både idag och imorgon.

  Jay Nibbe

  Inte längre möjligt för vd:ar att ignorera globala utmaningar?

  Läs mer om vårt arbete för att nå hållbara mål, inkluderad tillväxt och hur vi stödjer FN:s arbete för hållbar utveckling.

  Läs hela artikeln (EN)

  HBTQ+ inkluderande: Kan man tillämpa en gemensam global policy i en inkonsekvent värld?

  Entreprenörer som gör avtryck har det som affärsidé att motverka sociala orättvisor och skynda på utvecklingen mot hållbara utvecklingsmål. Se hur EY hjälper några av de mest framgångsrika att utveckla deras banbrytande företag.

  Läs hela artikeln (EN)

  Att skapa förtroende på finansmarknaderna

  Vi skapar tillit och förtroende på finansmarknaderna genom att främja transparens, stödja finansiell stabilitet och lyfta fram inkluderande ekonomisk tillväxt.

  Revisioner är en viktig del av välfungerande finansmarknader. Men alla våra tjänster hjälper organisationer att förbättra sitt arbeta och sina resultat och leder till en mer hälsosam ekonomi, vilket gynnar alla i samhället. Vi tar vår roll på största allvar och har ständigt dialog med våra intressenter i viktiga frågor. Genom dessa samtal kan vi fördjupa vår förståelse för den viktiga roll som företag och organisationer spelar i samhället och miljö vi verkar i. Förståelsen tar vi sedan med oss i diskussioner kring regeländringar och policy-fr¨ågor med lagstiftare, tillsynsmyndigheter och investerare.

   

  copywriter typing project network

  Jobbmöjligheter

  #FutureOfWork är här nu. Med 365 000 medarbetare i 150 länder är möjligheterna för dig att växa, lyckas och blomstra gränslösa hos EY.

  Arbeta hos oss

  Tidigare

  Hem