EY Anja Vanhatalo
För att skapa långsiktigt värde bör hållbarhet vara kärnan i varje digital transformationsresa.

Anja Vanhatalo

Ansvarig för långsiktigt värde i Norden och hållbarhet i Sverige, Business Development, EY Sverige

Brinner för att skapa hållbart värde. Bästa färdighet: att inspirera och motivera kollegor. Otroligt bra på att läsa böcker (avsedda för barn i åldrarna ett till tre).

Anja startade sin karriär på EY 2015 − då som internrevisor åt företag inom finanssektorn och ett multinationellt tillverkningsföretag. Som ansvarig för marknadssegmentet Advanced Manufacturing & Mobility fick hon sedan en bred förståelse för hur EY stödjer kunder inom hela sin verksamhet. I sin nuvarande roll inom affärsutveckling fokuserar Anja särskilt på hållbarhet. Hon säkerställer att vi inom EY använder hela vår breda kompetens för att skapa långsiktigt värde. 

Anja har en magisterexamen från Handelshögskolan i Stockholm och en kandidatexamen från Uppsala universitet. Under sina studier tillbringade hon tio månader i Östafrika för att göra en fältstudie i Kenya och praktik i Tanzania.

Så bidrar Anja till a better working world

För att skapa långsiktigt värde bör hållbarhet vara kärnan i varje digital transformationsresa.

Det vore synd om bra cirkulära innovationer skulle misslyckas på grund av exempelvis avsaknad av marknadsplan, en tjänstedesign skapad utan fokus på slutanvändaren, begränsad kunskap om produkt- eller tjänstebeskattning, hur man ansöker om offentlig finansiering och så vidare. Jag ser till att allt hänger ihop och att EY verkligen är en transformativ affärspartner som säkerställer att områdena ovan, och fler därtill, finns på plats.

Kontakta Anja