Vad vi gör

Vi hjälper våra kunder att lösa sina svåraste problem.

Utforska (EN)

 

  Våra tjänster

  EY hjälper företag att lösa sina svåraste utmaningar och förverkliga sina viktigaste ambitioner. Bland våra kunder finns allt från nystartade bolag till Fortune 500-företag – och de projekt och uppdrag vi hanterar är lika varierade som företagen vi arbetar med.

  Inom våra fyra affärsområden — Assurance, Consulting, Strategy and Transactions samt Tax — hjälper vi våra kunder att transformera och utveckla sina verksamheter. Våra kunder får även hjälp att efterleva lagstadgade krav, hålla investerare informerade och möta behoven hos alla intressenter. I en snabbt föränderlig omvärld ger vi kunderna det stöd de behöver för att vara effektiva i dag och skapa långsiktig värde för morgondagen.

  Inom olika områden och discipliner drar EY:s medarbetare nytta av vår gemensamma kunskap och erfarenhet samt våra skilda perspektiv för att omforma framtiden för våra kunder.

  Nedan hittar du mer information om vad vi gör.

  Våra allianser

  Blandningen av teknik och affärsinnovation revolutionerar hur organisationer bedriver sin verksamhet, konkurrerar och levererar produkter och tjänster.

  Genom våra strategiska relationer inom teknik och med företagsledare samt inom branscher med olika spetskompetens, blandar vi stark teknik, samlad kompetens och branscherfarenhet för att hjälpa våra kunder att ta itu med deras tuffaste utmaningar.

  Vi samarbetar för att skapa banbrytande tjänster som drivs av ledande ny teknik, vilket innefattar AI, Blockchain, Internet of Things och Cybersecurity. Våra tjänster möter ett brett spektrum av kunders behov, inklusive att hjälpa kunderna att förvandla insikter till affärsmöjligheter, påskynda deras strategier för supply chain och modernisera deras finans- och redovisningsprocesser.

  Taxonomiförordningen – nya krav på hållbarhetsrapportering

  Den första januari 2022 träder upplysningskraven enligt den s.k. taxonomiförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning 2020/852) i kraft. Förordningen medför krav på upplysning om i vilken utsträckning företagens verksamheter är miljömässigt hållbara. För icke-finansiella företag ska detta rapporteras bl.a. genom tre finansiella nyckeltal nedbrutna på EU:s sex miljömål. Upplysningskraven införs stegvis med början avseende räkenskapsåret 2021. Dessa upplysningar kräver ökad intern uppföljning och möjligheter till avstämning mot bokföring och finansiella rapporter.

  13 okt. 2021 Marianne Förander

  De är Sveriges mest jämställda företag

  För första gången någonsin har rankingen SHE Index Powered by EY presenterats i Sverige. SPP Pension och Försäkring knep förstaplatsen just före Nordic Entertainment Group och kan därmed titulera sig som Sveriges mest jämställda företag.

  5 mars 2021

  Vilka vi arbetar med

  Vi arbetar med mer än 200 000 kunder i 150 länder – från nystartade företag till multinationella företag i alla sektorer – och med vår hjälp klarar de av sina största utmaningar.

  Bland våra kunder finns 84 procent av företagen på Fortune Global 500 och 73 procent av företagen på Forbes Global 2000. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med ägare, verkställande direktörer och entreprenörer i såväl privata bolag som familjeföretag. Vi är världsledande när det gäller att stödja entreprenörer och hjälpa dem att få ut sina produkter och idéer på marknaden genom skräddarsydda tjänster och program, till exempel Entrepreneur Of The Year®. Vi ger också råd till myndigheter och offentliga organisationer över hela världen. Vi hjälper den offentliga sektorn att öka sin motståndskraft, stärka sin ekonomi och påverkan på samhället, och förbättra medborgarnas liv.

  Nya branscher

  När branscher konvergerar skapar de nytt värde och möjligheter till affärer. EY hjälper organisationer att identifiera och dra nytta av dessa nya möjligheter.

  Från bilindustrin, hälso- och sjukvård till framtida städer. Traditionella branschgränser suddas ut då sektorer konvergerar för att anpassa sig till tekniska och samhälleliga förändringar.

  Att navigera i denna snabbt föränderliga miljö kräver smidighet och nytänkande. När vi återuppfinner hur vi lever, bor och arbetar, hjälper EY kunderna att betrakta branschförändringar som en möjlighet.

  Hur vi skapar ett bättre arbetsliv

  Vi är ett kunskapsvaruhus där medarbetarna är i fokus

  EY går i bräschen som framtidens arbetsplats med medarbetarna i fokus. Hållbarhet, innovation och digitala lösningar är viktiga hörnstenar för framtidens arbetsgivare, liksom att ha roligt på jobbet. EY är en raket på Emplyer Branding-företaget Universums ranking, och dessutom bäst i branschen bland studenterna.

  6 maj 2021

  Läs fler berättelser

  De är Sveriges mest jämställda företag

  För första gången någonsin har rankingen SHE Index Powered by EY presenterats i Sverige. SPP Pension och Försäkring knep förstaplatsen just före Nordic Entertainment Group och kan därmed titulera sig som Sveriges mest jämställda företag.

  5 mars 2021

  Vårt tillvägagångssätt

  Hos EY är vårt syfte att skapa ett bättre arbetsliv. Vi börjar med att ställa bra frågor: frågor som utmanar, inspirerar och presenterar nya svar på några av dagens största utmaningar.

  Vi tror att varje revision, varje skattedeklaration, varje rådgivningsmöjlighet och varje unik kontakt med en kund eller kollega kan bidra till att göra arbetslivet bättre än det var tidigare. Att uppfylla vårt syfte börjar med att ställa bra frågor; ju bättre fråga, desto bättre svar. Dessa, de bra svaren, hjälper våra kunder att arbeta mer effektivt, hantera risker, främja tillväxt och inspirera förtroende, vilket i slutändan leder till ett bättre arbetsliv.

  Hur kan vi ta vara på dyslektikers styrkor i framtidens arbetsliv?

  Att uppmärksamma dyslexi skapar mervärde på individ-, organisations- och samhällsnivå.

  21 sep. 2021 Daniel Brämhagen

  Consulting

  Låt inte Covid-19 öka riskerna för ekonomiska oegentligheter

  Sällan eller aldrig har företag runt om i världen sett en så snabb ökning av de risker som påverkar dem negativt, som under de senaste två månaderna. Förutom de risker som påverkar företagen direkt, i form av till exempel kraftigt sjunkande intäkter, leverantörer som exempelvis går i konkurs, så ökar även riskerna för ekonomiska oegentligheter.

  12 maj 2020 Erik Skoglund

  Energibranschen

  Kan gröna projekt vara drivande i Europas återhämtning från covid-19?

  EY-team i hela EU har identifierat över 1 000 klimatvänliga projekt som på kort sikt kan skapa jobbtillfällen och bidra till att uppnå EU:s högt uppsatta klimatmål.

  5 nov. 2020 Niclas Boberg

  Kontakta oss

  Gillar du det du har sett? Kontakta oss så får du veta mer.

  Tidigare

  Vilka vi är

  Nästa

  Våra tankar