Assurance

Våra revisions- och redovisningstjänster skapar förtroende och tillit som bidrar till att få näringslivet att fungera bättre.

Företag verkar i en miljö som allt snabbare förändras med alltmer komplexa lagkrav. Under sådana omständigheter är det mycket viktigt att upprätthålla förtroende och tillit.

Syftet med vår revisionsverksamhet är att hjälpa till att skapa det förtroende och den tillit som bidrar till att få en komplex global marknad att fungera. Revisionstjänsterna fungerar som stöd åt företag för att skapa förtroende hos investerare, hantera det lagstadgade ansvaret och stödja långsiktig, hållbar ekonomisk tillväxt. På så sätt skyddar och tjänar vi allmänhetens intressen och främjar öppenhet.

Våra tjänster inom Assurance – inklusive Audit, Financial Accounting Advisory Services och Forensic & Integrity Services – ger insikter och tekniska kunskaper som skapar förtroende både lokalt och globalt.

Vi arbetar med globala och lokala kunder med samma fokus på kvalitet, vi skapar integrerade team och hittar nya lösningar för att kunna leverera nya tjänster.  

 

 

Kontakta oss på Assurance
när det gäller:

Erik Sandström – Large Cap och US Audits
Jennifer Rock-Baley – Konsumentprodukter
Jesper Nilsson – Finansiella företag
Katrine Söderberg – Fastigheter
Mikael Sjölander – Offentlig verksamhet
Micael Engström – Entreprenörsföretag
Johan Holmberg – Private Equity

Läs mer om vårt team

 

Direkt till din inkorg

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev. 

Prenumerera

Letar du efter globalt IFRS-innehåll? 

Besök våra sidor för globalt innehåll om du vill veta mer om IFRS. 

Besök de globala sidorna för IFRS-innehåll (EN)

Kontakta oss

Vill du veta mer? Kontakta oss.