Karriär inom strategi och transaktioner

Är du intresserad av att ge råd till våra kunder när de förbereder och genomför transaktioner? Vill du analysera olika branscher för att hjälpa kunder att hantera tillgångsportföljer och utvärdera nya marknadsmöjligheter? Har du ett brinnande intresse för förvärv, avyttringar, omstruktureringar, finansiering och strategisk rådgivning? I så fall kan du vara den medarbetare vi söker.​

Strategy and Transactions är ett av de snabbast växande affärsområdena inom EY i Norden. Vi har ett mycket starkt track record vad gäller antalet genomförda transaktioner. Med många av våra kunder har vi ett långsiktigt och kontinuerligt samarbete. Det betyder att vi lär oss kundens organisation och den bransch som företaget är verksamt inom. Självklart anlitas vi också för enskilda uppdrag, till exempel rådgivning vid förvärv och försäljning, värderingar och due diligence. Bland våra kunder finns de ledande nordiska och globala private equity-bolagen, infrastrukturfonder, företag och entreprenörer. 


      Glasögon på ett bord med vy över staden

Karriärer inom EY-Parthenon 

Är du intresserad av en karriär som strategikonsult i världsklass? Lär dig mer om EY-Parthenon och de roller vi erbjuder.

Läs mer (EN)

Våra kompetensområden​

Som medarbetare hos oss kommer du att ingå i ett resultatinriktat och ambitiöst team. Vi är baserade i Stockholm, Göteborg och Malmö och jobbar ofta tillsammans med EY-kollegor från andra affärs- och kompetensområden. Inom Strategy and Transactions finns tre kompetensområden, Transaction Diligence, Valuation, Modeling & Economics och M&A/ Corporate Finance. Vår organisation rymmer även EY Parthenon som arbetar med strategisk rådgivning.

Transaction Diligence​

En grundläggande del i alla M&A-transaktioner är finansiella analyser vilket är vårt huvudsakliga fokusområde inom Transaction Diligence. Vi analyserar trender och värdedrivare i finansiella data, till exempel intäkter, rörelsekapital och skuldsättning. Vi finns vid våra kunders sida under hela transaktionsprocessen. Målet är att hjälpa kunderna att förstå den finansiella historiska utvecklingen samt minimera risker i samband med en transaktion och därmed få en bättre förhandlingsposition inför ett köp eller en försäljning av ett bolag.

 • Valuation, Modeling & Economics

  Är du intresserad av siffror och analys? Hos oss kan du jobba med värderingstekniska frågor inom redovisning, beskattning och finansiell due diligence. Vi hjälper våra kunder att värdera verksamheter, tillgångar och skulder och att vidareutveckla strategiska, finansiella och skattemässiga planer. Vi jobbar också med modellering för att ge våra kunder underlag till viktiga, strategiska beslut om kapitalallokering. Vi granskar och bygger de modeller som våra kunder behöver för att exempelvis utvärdera en transaktion eller en ny marknadsmöjlighet.

 • M&A/Corporate Finance

  Vi är rådgivare till kunder i samband med M&A-transaktioner och kapitalanskaffning. I nära samarbete med våra kunder har vi en ledande roll i såväl planering som genomförande. Vi jobbar bland annat med att utarbeta affärsplaner och marknadsföringsmaterial, värdera företag och tillgångar, söka efter köpare, investerare och potentiella objekt. Vi planerar också de förhandlingar som avslutar varje transaktion. För att ge våra kunder bästa möjliga stöd jobbar vi tillsammans med EY-kollegor världen över.

 • EY Parthenon

  EY Parthenon är en av världens största strategikonsultorganisationer. Vi erbjuder strategisk rådgivning till vd:ar och företagsledningar för att skapa långsiktigt värde och tillväxt för alla intressenter. Tillsammans med våra kunder identifierar vi tillväxtmöjligheter och utvecklar skräddarsydda strategier som löser komplexa affärsfrågor. Våra medarbetare fokuserar på fyra områden : Corporate and Growth Strategy, Transaction Strategy and Execution, Turnaround and Restructuring Strategy och Technology (Software strategy group).

Student Relations Team

På Sveriges flesta universitet har vi en kontaktperson till EY som du kan prata med. För att knyta kontakter, ställa frågor om om våra olika service lines eller bara ta reda på hur det är att arbeta på EY

Läs mer.

Sveriges student relations team 2022

Student och praktikprogram
 

Är du intresserad av att göra praktik eller gå ett av våra traineeprogram? Läs om möjligheterna här.

Läs mer.

Vi arbetar inte för EY, vi är EY. Vi kan alla påverka genom våra dagliga handlingar och beslut gällande vår affärs- och arbetsmiljö. På så sätt bygger vi också en bättre värld för oss själva, våra klienter och våra samhällen.

Mikko Äijälä

Chef för Nordic Strategy and Transactions

Driva affärer digitalt

Vi hjälper klienter att identifiera vad deras organisation är idag och vad den kan vara imorgon genom att omfamna ett tekniskt, strategiskt tankesätt. Inom Strategy and Transactions kan du bygga upp deras möjligheter avseende de senaste digitala trenderna som påverkar dagens affärer och leda den digitala förändringen inom fyra nyckelområden:

 • Strategi och ekosystem – Du hjälper klienter att identifiera nya partners och M&A-mål för att stödja deras digitala tillväxt.
 • Granskning av kapital och portfölj – Du ger klienter råd kring hur de får rätt fördelning av sitt kapital genom att kontinuerligt se över sin affärsportfölj för att göra rätt investeringar och avyttringar.
 • Avtalsprocess – Du utför en djup analys när en uppköpskandidat utvärderas. Detta kan inkludera att använda cyber diligence eller att analysera immateriell egendom. 
 • Integration – Du arbetar tillsammans med företag för att identifiera flera digitala tillgångar samtidigt, och vägleder dem i deras integrering för ett snabbt, maximalt värde.

Erfarna

Bli inspirerad, känn dig värdefull och påverka mer än du någonsin trodde var möjligt

Hitta lediga jobb

 

Studenter och Young professionals

Från internships och traineeprogram till heltidstjänster – hos oss får du möjlighet att växa, utvecklas och leda i en global miljö.

Hitta lediga jobb