Nio fokusområden för verksamheten under och efter covid-19

Enterprise resilience

Huvudartikel Enterprise resilience: nio fokusområden för krishantering under covid-19

  Att hantera konsekvenserna av COVID-19

  Här hittar du samlade insikter från oss på EY som hanterar frågor och utmaningar relaterade till COVID-19.

  Läs mer

  The better the question. The better the answer. The better the world works.

  Skapa ett smartare, säkrare elnät för nya mätare

  EY hjälper ett nationellt elbolag att omvandla sin gamla infrastruktur inför en cybersäker framtid.

  The better the question. The better the answer. The better the world works.

  Hur många cyberattacker leder direkt till dina kunders hem?

  Lanseringen av smarta elmätare skapar fler möjligheter än någonsin tidigare. Men hur ska riskerna hanteras för att upprätthålla konsumenternas förtroende?

  2009 trädde ett EU-direktiv i kraft som innebär att leverantörer ska ersätta befintliga elmätare för bostäder med nya, smarta mätare år 2020. Det här var en stor utmaning för leverantörerna då de nya smarta mätsystemen och den stödjande infrastrukturen var så komplexa.

  En av de leverantörer som påverkades, ett statligt ägt företag i Europa, är kund till EY.Utmaningens omfattning var enorm: kunden behövde distribuera över 2 miljoner smarta mätare med tillhörande data- och kommunikationssystem med hjälp av ett antal tjänsteleverantörer. Detta var ett av de största och mest komplexa digitala transformationsprogram som landet någonsin hade genomfört.

  Smarta mätare erbjuder olika fördelar för elbolaget, kunden och miljön – nya data kan möjliggöra nya affärsmodeller och öka medvetenheten om elkonsumtionen. Men smarta mätare genererar även stora mängder personligt identifierbar data som potentiellt kan användas på bedrägliga sätt gentemot kunder.

  Elbolaget ställdes inför frågan om hur det skulle utforma och bygga ramverk för kontroll och cybersäkerhet för att skydda sina kunders data och uppfylla kraven i GDPR. Och nu när stora delar av landets värdekedja för energi skulle digitaliseras, måste bolaget även överväga hur det skulle kunna skydda elnätet mot cyberattacker och upprätthålla en kontinuerlig leverans av el till den samhällskritiska infrastrukturen?

  Flygfoto upplyst stadsnatt
  The better the question. The better the answer. The better the world works.

  Att täcka hela riskområdet

  Modellering av cyberhot gav kunden en bild av riskens sanna natur – och att se var den kunde komma ifrån.

  EY har varit rådgivare i flera stora upphandlingar som omfattat kommunikations- och datatjänster, säkerhetsverktyg och smarta mätare.

  Eftersom detta uppdrag rörde kritisk nationell infrastruktur var faktorer som stabilitet och säkerhet avgörande. Med smarta elmätare följer två nya och väldigt specifika cyberrisker: dels att datauppgifter om människors energiförbrukning potentiellt kunde öppna ett fönster till enskilda människors liv, dels att själva mätarna kunde bli hackade och stänga av elförsörjningen till miljontals hem.

  Den första uppgiften som EY fick arbeta med var modellering av cyberhot för att utforska potentiella attacker som kunde äventyra både personuppgifter och elmätarnas strömbrytare. Modelleringen omfattade allt från sofistikerade aktörer som utnyttjar kommunikationsnätet för att initiera massattacker till ensam hackare som försöker komma åt enskilda mätare via lokala trådlösa nätverk.

  Efter denna övning kunde EY och kunden förstå cyberriskerna samt utforma och implementera en lämplig skyddsnivå i det smarta mätsystemet.

  När förtroende blir en av företagets mest värdefulla tillgångar spelar cybersäkerhet en avgörande roll. Utan en tydlig strategi för hur cyberriskerna ska hanteras är det omöjligt att låsa upp de möjligheter som den digitala världen erbjuder.
  Mike Maddison
  EY EMEIA Cybersecurity Leader

  Nästa steg var att definiera säkerhetsarkitekturen, det vill säga vad man skulle skydda sig mot. Det omfattade allt från system för säkerhetsövervakning för att upptäcka misstänkt aktivitet i nätverket till säkerheten för enskilda elmätare. Ett av de viktigaste områdena rörde de tekniska kontroller som skulle behöva byggas in i de smarta mätarna för att godkänna kommandon och skydda data.

  Det krävdes att leverantören skulle kunna visa:

   .
  • Tillräcklig kryptering för såväl mätaren som kommunikationssystemet och databasen
  • Hur mycket datauppgifter som lagras i mätaren innan uppgifterna skickas till elbolaget för hantering
  • Hur mätaren fysiskt skyddar data
  .

  Men teknik var bara en del. "Det mänskliga elementet är mycket viktigt i cybersäkerhet, eftersom människan kan vara den svagaste länken," säger Alex Campbell, Cybersecurity Services på EY. Säkerhetsarkitekturen behövde backas upp med nya processer, policyer och personalutbildning.

  Oavsett hur säkra de nya systemen är, så är det människor som kommer att använda dem. Det kan finnas användare som har tillgång till känslig information och som utnyttjar den för skadliga syften. Det vanligaste är dock användare som inte är medvetna om sitt ansvar och som därför oavsiktligt gör fel.

  bro stad nattljus Norge
  The better the question. The better the answer. The better the world works.

  Säkra en datacentrerad framtid

  En ny datamodell för ett paradigmskifte i elbranschen

  Smarta mätare inleder digitaliseringen av elnäten och öppnar helt nya möjligheter.

  Med hjälp av data kan elbolag hantera den förväntade belastningen på elnäten genom att modellera hur olika delar av landet förbrukar el. Smarta mätare möjliggör även stora besparingar i arbetstimmar. Elbolagens personal behöver inte längre fysiskt besöka ett hem för att göra felsökningar, frånkopplingar eller återanslutningar, eftersom många av elmätarens funktioner kan skötas på distans.

  För konsumenterna innebär smarta mätare att elbolagen får en mer omedelbar information om deras faktiska förbrukning, vilket resulterar i en mer exakt fakturering. När konsumenterna får bättre information om sin elanvändning får de också större kontroll. Många konsumenter förväntas därför minska sin energiförbrukning – och sina räkningar.

  I framtiden kommer det att finnas många andra parter som energiföretag kan dela data om elförbrukning med. Det gör det möjligt att erbjuda olika elpriser, ge bättre råd om energianvändning eller att utforska nya möjligheter och affärsmodeller som ännu inte har skapats.

  Inget av detta skulle vara möjligt utan en hög cybersäkerhet som redan från början hanterar och begränsar risker så att företag kan agera med förtroende.

  För detta elbolag kunde EY erbjuda något riktigt annorlunda: en medvetenhet om de specifika utmaningar som följer med installationen av smarta mätare. Utrullningen av system för elmätning berör varje enskild medborgare i ett land på ett sätt som andra system inte gör och det finns ett band av förtroende som inte får brytas.

  EY:s konsulter förstod komplexiteten i detta – särskilt konsekvenserna bortom tekniken. Genom att förutse alla potentiella cyberattacker och risker, gav EY bolaget en bild av de större risker som kunde inverka negativt på fördelarna med smarta mätare. Bolaget håller nu på att implementera policyer för medarbetare, säkerhetsprocesser och tekniska kontroller. Syftet är att säkerställa att smarta mätare inte bara skyddar, utan även driver en datacentrerad framtid som både konsumenter och företag kan känna förtroende för.

  EY erbjuder lösningar som skapar förtroende för system, design och data, så att företag kan ta mer risker, vara innovativa och genomföra stora och genomgripande förändringar.

  Kontakta oss

  Vill du veta mer? Kontakta oss.

  Ingenjör som arbetar i kontrollrum för dator

  Ta reda på mer

  Sök

  Populära snabblänkar

  Karriär Digital Tillväxt Tax

  90% av företagsanställda anser att covid-19 innebär en risk för affärsetiken enligt ny global rapport

  När företag globalt börjar blicka bortom covid-19-krisen visar EY:s Global Integrity Report 2020 på delade uppfattningar om effekterna av pandemin på affärsetik och organisationskultur. 90 procent av respondenterna uppfattar att covid-19 och dess effekter innebär en risk med avseende på affärsetik och beteenden. 43 procent av företagens styrelseledamöter tror att pandemin kan leda till förbättrad affärsetik medan bara 21 procent av övriga anställda delar uppfattningen. 55 procent av företagens styrelseledamöter har förtroende för företagsledningens förmåga att agera med integritet medan bara 37 procent av övriga anställda delar uppfattningen.

  25 jun 2020 Erik Skoglund

  EY är den tredje mest populära arbetsgivaren i Norden

  Bland studenter är EY är en av de mest attraktiva arbetsgivarna. Det är nästan 17 000 ekonomistudenterna som svarat på Universums senaste undersökning och de rankar EY på plats 3 i Norden.

  22 jun 2020 Stockholm SE Stina Gustafsson

  Pressmeddelanden

  SHE Index hjälper företag att fokusera på inkludering

  SHE Index powered by EY är ett initiativ som nu har kommit till Sverige. Sedan i maj kan företag registrera sig och många företag har visat intresse, ett av dem är Nordea som gått med i indexet. Nu öppnas möjligheten upp för fler företag i Sverige att mäta inkludering med utgångspunkt i kön bland medarbetare och på ledningsnivå. SHE Index förlänger registreringen till den 31 augusti.

  22 jun 2020

  Hon är världens främsta entreprenör - grundat Asiens största bioteknikföretag

  Dr. Kiran Mazumdar-Shaw från Indien som grundat bioteknikföretaget Biocon utsågs igår till EY World Entrepreneur Of The Year 2020. Biocon är ett av Asiens största företag inom bioteknik och Kiran är idag en förebild för kvinnliga entreprenörer i Indien och runt om i världen. Pär Svärdson, vd och grundare av nätapoteket Apotea representerade Sverige och hamnade på en delad andraplats tillsammans med övriga finalister.

  5 jun 2020

  Världsfinalen i entreprenörskap

  Torsdag den 4 juni avgörs världsmästerskapet i entreprenörskap, EY World Entrepreneur Of The Year 2020.

  3 jun 2020

  Direkt till din inkorg

  Håll dig uppdaterad med våra nyhetsbrev. 

  Prenumerera

  Nästa
  

  Vilka vi är

  Kontakta oss