CFO of the Year 2022

Print

Останете в контакт с EY

Бихте ли искали EY да споделя с вас информация по теми, които може да представляват интерес за Вас? Това може да включва покани за семинари, семинари и други събития, както и бюлетини, анкети или други комуникации, свързани с различните услуги, предлагани от EY по целия свят.

Ако желаете да дадете своето съгласие да получавате директен маркетинг от EY, моля

абонирайте се

Наръчник за дистанционно счетоводно приключване

Наръчник за дистанционно счетоводно приключване

Практически насоки и стъпки за успешно дистанционно счетоводно приключване по време на нарушаване на бизнес дейността и криза

Вижте повече

EY Bulgaria services

What we do at EY Bulgaria?

Find more

COVID-19: Пакет за държавна подкрепа от регион EMEIA, EY Bulgaria

Правителствата по света действат решително, за да защитят бизнеса и хората си от икономическите смущения, причинени от пандемията с COVID-19.

Научете повече за местната подкрепа и кой може да помогне.

Прочетете повече

COVID-19: EMEIA EY Government Support Package

COVID-19 и поредица от уебинари, свързани с последствията за бизнеса

Разберете повече

Избрани прессъобщения

нови правила за задължително документиране на сделки със свързани лица

SOFIA, 16 August 2019. Пазарният характер на сделките със свързани лица в чужбина, надхвърлящи определени прагове на същественост, трябва да бъде документиран в досие за трансферно ценообразуване.

7 окт 2019 Sofia BG

още прессъобщения

Провеждане на специфични обучения за служителите на Ърнст и Янг България ЕООД, съфинансирани от ОП „Развитите на човешките ресурси“

Постигане на конкурентна икономика и насърчаване на кариерното развитие чрез „учене през целия живот“ в Ърнст и Янг България ЕООД“.

23 юли 2020

Ърнст и Янг Одит ООД ще организира специфични обучения за своите служители, съфинансирани от ОП „Развитите на човешките ресурси“

Специфични обучения за продължаващо развитие и основана на знанието икономика в Ърнст и Янг Одит ООД

23 юли 2020

Срокът за актуализиране на вътрешните правила по ЗМИП започна да тече

Дългоочакваните резултати от Националната оценка на риска са вече публикувани

11 II 2020 Светлин Адриянов

Напред

Insights