Дигитално право

Дигитализацията трансформира взаимоотношенията между бизнеса, физическите лица и правителствата. Дигиталната трансформация изисква предприятията да се защитават срещу регулаторни санкции и репутационен риск — и да го правят с бързите темпове, които дигиталните средства позволяват.

Какво може EY да направи за Вас

Дигитализацията трансформира правните и договорни взаимоотношенията между предприятията, физическите лица и правителствата. Тъй като по електронен път се събират, съхраняват и обменят повече данни, възникват не само нови възможности за осигуряване на пари, но и нови рискове и отговорности, включително за поверителност на данните и киберсигурност.

Дигиталната трансформация изисква юрисконсултите да се защитават срещу регулаторни санкции и репутационен риск — и да го правят с бързите темпове, които дигиталните средства позволяват.

Екипът за дигитално право на EY може да помогне за идентифицирането на областите, пораждащи дигитален риск и да отговори на правните предизвикателства в следните области:

 • Закон за данните и киберпространството

  Дигиталната икономика се управлява от данни. Нарушенията на разпоредбите могат да доведат до увреждане на репутацията и големи глоби в области като облачни изчисления, Интернет на нещата, социални медии и анализ на големи данни.

  Съответстващите практики за поверителност са ключов елемент от корпоративното управление и отчетност. Загрижеността за негативната публичност е ключов двигател за усилията на организациите да улеснят спазването на защитата на данните.

  Мрежата от специалисти по правна и информационна сигурност на EY, обхващаща повече от 80 юрисдикции, ни дава възможност да обхванем проблемите със защитата на данните и киберсигурността по целия свят, включително следното:

  • Съвместими проекти за „големи данни“
  • Съответствие с новия Общ регламент на ЕС за защита на данните
  • Оценки на въздействието върху поверителността
  • Съответствие при използването на социалните медии
  • Управление на нарушенията на киберсигурността
  • Политики и прилагане на сигурността на данните
  • Конфиденциалност по дизайн при разработването на цифрови продукти
  • Съответствие с облачните изчисления
  • Защита на данните в мобилни приложения
  • Рамки за международен трансфер на данни
 • Закон за цифровата интелектуална собственост (IP)

  Нематериалните активи, като интелектуална собственост, данни, марки и технологии, имат все по -голямо стратегическо значение за бизнеса. За да разгърнат пълния си потенциал, предприятията трябва да оценят как регулациите варират в различните операционни среди. Международните въпроси, свързани с интелектуалната собственост и технологиите, включват:

  • Нови права на интелектуалната собственост, произтичащи от цифрови трансформации
  • Интелектуалната собственост като основен актив на цифровите бизнес модели
  • Надлежна проверка при финансиране на активи, подкрепени от интелектуалната собственост, и интереси за сигурност върху активи на интелектуалната собственост
  • Защита на търговските тайни и "know-how"
  • Интелектуална собственост и предизвикателства при 3D печат
  • Данъчни аспекти при разпределението на правата на ИС
  • Документация за лицензиране, съвместно предприятие и сътрудничество
  • Финансиране на активи, обезпечени с интелектуална собственост и интереси за сигурност върху активи с интелектуална собственост, включително споразумения за монетизация на роялти
  • Надлежна проверка и проверка на интелектуалната собственост
 • Цифрово регулаторно право

  Регламентите за таксита, хотелиерството и финансовите услуги са илюстративни примери, при които новите бизнес модели на цифрова и икономика на споделяне се сблъскват с регулациите. Дигитализацията често прави човешката работа излишна и отключва специфични теми от трудовото право.

  Екипът на EY Digital Law може да помогне на клиентите да идентифицират рисковите области и да планират да отговорят на предизвикателствата на трансформационната промяна, обхващайки правните аспекти на регулирането по отношение на дигиталната трансформация, като цяло и специфично за вашия сектор в следните области:

  • Финансови услуги
  • Регламент за заетостта
  • Задължения за запазване и локализация
  • Фармация и здравеопазване
 • Право, свързано с електронната търговия

  На практика способността на цифровото да надхвърля границите е част от неговата привлекателност. Законите обаче се основават на свят, който е определен с граници, а в тях постоянно променящи се закони относно поверителността на данните, търговията, транзакциите, интелектуалната собственост, крипто валутите и др.

  Дигиталната платформа на организацията е мост към нейните клиенти и с нея тя трябва да потвърди, че не само е в съответствие със законите и разпоредбите за електронната търговия, но също така защитава своите интереси, когато сключва договори чрез своята цифрова платформа. Интегрираното право и данъчните услуги на EY са особено важни, тъй като данъчните и правните аспекти на онлайн бизнеса са толкова преплетени и могат да помогнат на клиентите:

  • Разглеждане на законите за защита на потребителите и конкуренцията с развитието и развитието на възможностите за електронна търговия
  • Изграждане на правната рамка на бизнеса за електронна търговия, като се изготвят законови споразумения за използване онлайн
  • Защита по подходящ начин на цифровата интелектуална собственост
  • Улесняване спазването на глобалните изисквания за поверителност на данните за цифров бизнес
  • Консултиране на договорна основа за сключване на онлайн договори, включително изготвяне на потребителски условия и използване на цифрови подписи
  • Подпоманане на договорните споразумения, необходими за извеждане на цифровите помещения на клиента от земята - включително софтуерни лицензи, споразумения за дизайн на уебсайтове и споразумения за научноизследователска и развойна дейност.

Свържете се с нас

Беше ли полезно за Вас това съдържание? Свържете се с нас, за да научите повече.