Финансово-счетоводни консултантски услуги

Ние можем да ви подпомогнем за изграждането на ефективна и ефикасна финансова функция с редица услуги в областта на счетоводството, отчетността и анализите.

Екипите за ФСКУ на EY ви подкрепят при определянето, наблюдението и оповестяването на финансови и нефинансови данни за вашите акционери. ФСКУ адресират дневния ред на главния финансов директор и осигуряват задълбочени познания и услуги в помощ на съответствието с развиващите се финансови изисквания за главния финансов директор, контрольорите, финансистите и одитните комитети. Те спомагат за осигуряване на прозрачност и доверие в отчетността, за да подкрепят вземането на по-добри решения. Също така, чрез нашите инструменти, ние помагаме финансовите функции да бъдат подкрепени с надеждна аналитична информация за финансовите данни и с иновации.

Нашите услуги обхващат широк спектър от счетоводни услуги и услуги за обща отчетност, счетоводно отчитане на сделки, касови наличности и корпоративно управление, които могат да направят така, че вашия бизнес да отговори на променящите се пазарни условия, на изискванията за повече прозрачност и на променящите се регулаторни изисквания.

Ние се стремим да постигнем това чрез предоставяне на иновативна подкрепа, която да вдъхне доверие, като същевременно се справяме с предизвикателствата, свързани с отчитането, произтичащи от променящата се икономическа и регулаторна среда.

Най-ново

Директно във вашата пощенска кутия

Бъдете в течение с избраните теми от бюлетина на нашия редактор. 

Абонирайте се

Управлявайте COVID-19 с нашата рамка за устойчиви предприятия

Излезте от кризата по -силни отпреди. Използвайте нашата рамка за устойчивост на предприятието, подкрепена от най-новите ни прозрения, за да промените бъдещето си сега, после и след COVID-19.

Научете повече

Търсите съдържание по МСФО?

Посетете нашите глобални технически ресурси по МСФО за познания и ресурси, които да помогнат с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО).

Посетете сега

Свържете се с нас

Беше ли полезно за Вас това съдържание? Свържете се с нас, за да научите повече.