Право, свързано със сделки

В днешната динамична бизнес среда предприятията се възползват от променящите се пазари, за да се разраснат чрез придобивания. Сделките стават все по-сложни, затова инвеститорите се нуждаят от достъп до правни съвети, които им помагат да управляват ефективно сделките. 

Какво може EY да направи за Вас

Компаниите все повече се фокусират върху икономиите от мащаба, които възникват в резултат от придобивания. Това означава, че те изискват ефикасен и ефикасен процес след придобиването и сливането.

Интегрирайки юристите на EY с професионалистите от услугите за изразяване на сигурност, данъчните услуги, услугите, свързани със сделки и консултантските услуги, ние сме в състояние да се справим с редица проблеми, които могат да възникнат при една сделка.

Също така, ние допълваме уменията, свързани със сделките, с богати познания, обхващащи широк спектър от бизнес сфери, включително антимонополно законодателство, законодателство в областта на заетостта и доходите, околната среда, интелектуалната собственост и данъците.

Ние помагаме за сключването на сделки

Точната оценка на потенциалните сделки никога не е била по-важна. За да ви помогне да управлявате несигурни среди, EY предоставя подробни правни съвети и подкрепа за сделки, включително: 

 • Продажба и разделяне
 • Структуриране на сделки и преговори
 • Тръжен процес и документация
 • Диагностични прегледи (дю дилиджънс) от страна на купувача и продавача
 • Ангажименти за дълг и собствен капитал
 • Споразумения за покупка на акции и активи
 • Инвестиционни и акционерни споразумения
 • Споразумения за съвместни предприятия
 • Финансиране
 • Споразумения на ниво услуги и други вътрешнофирмени договорености
 • Консултации с профсъюзи и работнически съвети
 • Одобрения съгласно законодателството за конкуренцията
 • Реорганизации за приключване на сделки и след сделки

EY предоставя подробни правни съвети и подкрепа за сделки, за да ви помогне да постигнете целите, свързани със сделките, бързо, ефективно и с добавена стойност. EY помага да превърнете стратегическата визия в реалност и осигурява подкрепа за гладкото протичане на сделките.

Научете повече за данъчните услуги на EY, правото и консултантските услуги на работната сила .

 • Реорганизации преди и след сделките

  Независимо дали продават или придобивате бизнес, мултинационалните предприятия са изправени пред множество предизвикателства по време на реорганизациите преди и след сделката.

  Техните бизнес нужди включват:

  • Ясна стратегия за корпоративни, финансови, данъчни и свързани с хората действия за преструктуриране
  • Познаване на специфичните законодателни изисквания и въпроси на корпоративното или търговското право във всяка юрисдикция
  • Разбиране на динамиката на бизнеса и индустрията, за да се сведат до минимум оперативните смущения
  • Ясна комуникация с работната сила за намаляване на несигурността и насърчаване на задържането на служителите
  • Безупречна координация на работните потоци в множество държави

  Как можем да помогнем

  Юристите на EY работят заедно с професионалисти от данъчните, счетоводните, финансовите консултантски услуги и услугите, свързани с човешкия капитал, за да анализират специфичните обстоятелства на вашия бизнес и да предоставят единни насоки, което често води до значителни икономии и повишена стойност за акционерите.

  Ние предлагаме:

  • Правните екипи, които помагат за управлението на комуникацията не само с клиента, но и с местния юрисконсулт, другите екипи на EY и възможните трети страни-съветници
  • Ясни графици и срокове
  • Глобални форми на правни документи, насърчаващи ефективността и последователността
  • Помощ, която намалява тежестта за персонал на предприятието
  • Подкрепа за всички подходящи възможности за управление на проекти

  EY разполага с повече от 2100 адвокати в над 80 юрисдикции, комбиниращи местни знания с глобален обхват, за да отговорят на вашите правни нужди.

  Като използва познания за вашата организация сред множество екипи и дисциплини, EY може да помогне за постигане на икономическа ефективност и намаляване на проблемите по време на проекта.

  С нашия богат опит по тези въпроси можем да намалим риска по време на изпълнението, да намалим влиянието върху ежедневния ви бизнес, да отговорим бързо на въпроси и да канализираме приноса на всички страни. Нашите услуги могат да бъдат гъвкаво приведени в съответствие с вашите потребности и вътрешни ресурси.

 • Частни сливания и придобивания

  EY помага да превърнете стратегическата визия в реалност и осигурява подкрепа за гладкото протичане на сделките.

  Сделките за сливания и придобивания трябва да бъдат договорени добре и структурирани внимателно, за да се намалят правните рискове, да се управляват данъчните въпроси и да се гарантира своевременно изпълнение.

  Всеки план има своите потенциални правни рискове и въпроси, които могат да попречат на сделката, включително:

  • Неспособност за финансиране от страна на купувача
  • Рискове от съдебни дела и регулаторни рискове
  • Проблеми с промяната на контрола, като например права за прекратяване на критични договори, загуба на публични безвъзмездни помощи или субсидии и загуба на основни доставчици или клиенти
  • Погрешни представяния, по-специално по отношение на счетоводството и данъците
  • Задържане на ключови служители

  Бизнесът се нуждае от юристи, които притежават опит не само в работата по сделки за сливания и придобивания в различни индустрии и на различни пазари, но които също така имат екипно мислене и могат да постигат добри резултати в сложни ситуации.

  Как можем да помогнем

  Независимо дали сте продавач, купувач, съдружник в съвместно предприятие или част от мениджмънта, нашите юристи могат да ви насочват в сделките за сливания и придобивания, като работят заедно с професионалисти от данъчните, счетоводните услуги, консултантските услуги по сделки, финансовите консултантски услуги и услугите, свързани с персонала.

  Резултатът

  Юристите на EY предлагат подробни съвети за адресиране на вашите потребности при сливанията и придобиванията, включително:

  • Критична оценка на всяка планирана инвестиция или продажба
  • Помощ при разделянията, за да подготвите продажбата на вашата инвестиция
  • Помощ за своевременното структуриране, договаряне и изпълнение на частни сделки за сливания и придобивания
  • Подпомагане на реорганизациите за интегриране на придобиването във вашия бизнес

  Адвокатите на EY са свикнали да работят както по местни, така и по международни сделки, включващи много страни — способност, която клиентите често разглеждат като още една причина да използват нашите услуги.

Свържете се с нас

Беше ли полезно за Вас това съдържание? Свържете се с нас, за да научите повече.