Трудово право и право, свързано със заетостта

Консултирайки по сложни проекти в областта на трудовото право и правото, свързано със заетостта, в географски точки, екипите на EY ви подкрепят през цялото развитие на вашия бизнес, помагайки ви да управлявате свързаните с хората правни аспекти на преструктурирания, сливания, поглъщания и всички видове бизнес трансформация.

Related topics Law Tax

Какво може да направи EY за Вас

Мултинационалните компании трябва постоянно да трансформират своите бизнес операции, за да се конкурират на световната сцена и да постигнат своите бизнес цели. Промяната днес е единствената константа.

Въпросите, свързани с работната сила, са сериозно предизвикателство в тези многонационални трансформации, тъй като всяка държава има различни закони в областта на труда и заетостта.

Сега повече от всякога компаниите трябва да разбират законите в областта на труда и заетостта, за да управляват разходите и риска, проактивно да идентифицират потенциалните пречки и да улеснят ефективното, навременно и гъвкаво прилагане на глобални или регионални проекти.

Как можем да помогнем

Правните практики на EY, работещи с други фирми-членки на фирмата, притежават многостранния опит и познания, за да подпомогнат корпоративните лидери, когато това е позволено, с осъществимостта, проектирането, прилагането и координацията на проекти за трансформация, които обхващат много страни. Те могат да разгърнат и ръководят проектни екипи, състоящи се от опитни юристи и служители по управление на проекти, за да помогнат за реализацията на тези бизнес трансформации своевременно и икономически ефективно, като същевременно предоставят съвети за подходящо спазване на местните разпоредби на трудовото законодателство и заетостта.

EY има бърз достъп до подробна и непрекъснато актуализирана информация за всяка страна по отношение на трудовото законодателство и законодателството в областта на заетостта, както и за подходящите практики за човешките ресурси. В допълнение, нашите екипи по проекти могат да потърсят подкрепа от мрежата на EY от опитни местни адвокати по заетостта, за да потвърдят дадена информация или да получат по-подробни съвети, когато това е необходимо. Всичко това значително повишава нивото на координация и последователност, което заедно с много намаленото време за реакция, представлява ключова отличителна черта на днешния пазар.

Резултатът

Когато преструктурират операции или придобиват, или продават предприятия зад граница, оценяват осъществимостта и проектират последиците за човешките ресурси, мултинационалните компании могат да се възползват от знанията и опита на юристите на EY в целия свят.

Можем да дадем съвети за първоначалния дизайн на преструктурирането или преобразуването на бизнеса, както и за целия набор от свързани изисквания за спазване на трудовото законодателство, които могат да ви помогнат да управлявате аспектите на работната сила, специфични за вашите бизнес нужди и да осигурите по-добър контрол върху сроковете на изпълнение.

Връщане в офиса - проследяващи законови изисквания и съображения

Изтеглете tracker на EY, за да разберете правилата, регулиращи тази област в повече от 60 държави

Научете повече 

Ръководство по трудово право

Открийте нашето Правно ръководство за предизвикателствата на трудовото право при трансформацията на бизнеса.

Научете повече

Свържете се с нас

Беше ли полезно за Вас това съдържание? Свържете се с нас, за да научите повече.