Правни операции

Водени от хора, ръководени от процеса, задвижвани от технологията.  Така ние следим случващото се днес, докато се фокусираме върху бъдещето.

Какво може EY да направи за вас

Правните услуги на EY адресират днешните проблеми и помагат да се оформи бъдещето с персонализирани и гъвкави стратегии, които обхващат цялата правна функция. От правни консултации (където това е позволено) и операции до управлявани услуги, ние предоставяме информираните услуги, от които правният отдел се нуждае за по-доброто развитие на бизнеса и генерирането на допълнителна стойност.  С неотдавнашното придобиване на Thomson Reuters Pangea3 Legal Managed Services, EY допълнително разширява способността си да помага на корпоративни правни отдели по целия свят, които търсят начини да трансформират практиката си и да осигурят значима стойност на бизнеса.  

Как EY може да помогне

Днес предприятията са изправени пред двойното предизвикателство на увеличаващите се разходи и регулации. С натиск да постигат повече с по-малко, правните отдели търсят нови начини за модернизиране на правната функция, за да осигурят значима стойност на организацията.  Все по-често правните функции споделят с нас, че искат да работят по-ефективно и прозрачно и притежават задълбочени познания за данните, анализа и разузнаването, свързани с правни въпроси.  Това им дава възможност да станат по-интегриран, стратегически партньор, съобразен с бизнеса. За правните отдели може да е трудно да определят как да стартират този процес, върху какво да се съсредоточат, какви ресурси могат да се използват и как изглежда успехът. Тук помагат EY.

В EY вярваме, че отговорите се крият в свързаността, създавайки екосистема, която е оформена за бъдещето.  Ние използваме съществуващите взаимоотношения между функциите и глобален, мултидисциплинарен подход, за да свържем подходящите хора на правилните места с технологичен работен процес, вграждайки правната функция в целия бизнес процес.  С мултидисциплинарни екипи, помагащи на клиентите на EY да се справят с бизнес предизвикателства извън правната функция, ние предлагаме услуги днес, като същевременно персонализираме стратегии за бъдещето.

Управлявани правни услуги

Вътрешните правни функции се интегрират с други функции за стимулиране на анализите, предвидимостта и управлението на риска, както и намаляване на разходите и мащабируемост. Екипът на EY Legal Managed Services оправомощава иновациите в процеса и освобождава вътрешни ресурси, за да се съсредоточи отново върху стратегическите приоритети.

Консултация по правни функции

Екипът за консултации по правни функции (LFC) помага на клиентите да трансформират правни процеси, модели на таланти, данни и технологични стратегии, за да стимулират икономически ефективни и иновативни оперативни модели на правни функции и устойчиви процеси. Клиентите се подпомагат от етапите на анализ и проектиране чрез пълно прилагане. Екипът на LFC помага на клиентите да се ориентират ефективно в тези промени и да подобрят изпълнението на своите правни функции чрез стратегическото разполагане на хора, процеси и технологии. Услугите включват:

  • Стратегия и модел на работа
  • Подобряване на процеса
  • Технологии и иновации
  • Стратегия за данни и отчитане

Фирмите членки на EY не практикуват право, когато това не е разрешено от местното законодателство или наредба.


            Автомобил със задвижване на четирите колела

Императив на общия съвет: Как можете да превърнете управлението на предприятието в ефективно управление?

Надеждното управление на юридически лица играе ключова роля за намаляване на риска и постигане на бизнес стратегия - въпреки това много бизнеси не успяват.

Научете повече за EY

 

 

Пътна карта за юридическите отдели

Компаниите призовават всички сервизни отдели да подобрят ефективността и производителността. EY Law предлага поддръжка при правни операции.

Научете повече за EY

Свържете се с нас

Беше ли полезно за Вас това съдържание? Свържете се с нас, за да научите повече.