EY ДНК модел на успеха на фамилните компании

След повече от 100 години опит и работа с едни от най-старите семейни компании по света, ние добре разбираме огромното предизвикателство, пред което са изправени собствениците на фамилните компании - едновременно да балансират амбициите си за растеж с усилията за изграждане на семейното наследство.

Related topics Family enterprise
Family enterprise DNA Model

Как EY може да ви помогне

Семейните предприятия имат много по-различни нужди в сравнение с традиционните корпоративни бизнеси. Взаимоотношенията и интересите на отделните членове на семейството често са различни – ако някои членове на семейството се интересуват от продължаване на бизнеса, други по-скоро търсят коренна промяна.

В допълнение към „традиционните“ грижи на предприемаческите семейства, като управление, унаследяване и управление на богатството, вече виждаме, че темите за разнообразието, привличането на таланти, дигиталната трансформация, корпоративната отговорност и филантропията стават все по-важни за семейните компании по целия свят. Тези теми се ръководят най-вече от следващото поколение членове на семейството.

Подходът на EY за работа с фамилни компании се базира върху ДНК модела на EY за успеха на фамилните компании. Това е модел на работа, който подкрепя както личните, така и бизнес целите на лидерите на фамилните компании, основавайки се на фактори за успех, които улесняват сближаването и сплотеността на семейството, растежа на бизнеса и дългосрочното запазване на богатството в рамките на семейното предприятие.

Следвайки факторите на успеха на фамилните компании, съчетани с нашия богат опит и знания, ние даваме рамка за структуриран разговор по темите от най-голямо значение за собствениците на семейни предприятия.

Фокус върху семейството, ценностите, бизнеса и активите

Всеки един фамилен бизнес е уникален, но успешните фамилни бизнеси имат много общо помежду си. Въз основа на повече от 100 години опит и работа с едни от най-старите семейни компании по света, ние успяхме да идентифицираме факторите за успех на семейните компании - ДНК моделът на успеха.

Използвайки нашия ДНК модел на успеха на фамилните компании, ние подкрепяме както личните, така и бизнес целите на лидерите на семейните предприятия и им помагаме да успяват устойчиво и трайно през поколенията.

Семейство

Когато семействата, притежаващи бизнес, нарастват значително като брой на членовете и усложняват своята структура, добрият план за унаследяване се превръща в императив. Научете повече.

Ценности

Данъчните, правните и финансовите въпроси често възникват като следствие на различните лични цели и ценности на членовете на семейството. Научете повече.

Бизнес

Когато семействата започват да разделят печалбата между повече членове на семейството, устойчивият растеж и рентабилността на бизнеса стават все по-важни. Научете повече.

Активи

Когато управлението на семейното богатство стане твърде сложно, семействата основават професионален „семеен офис“, който поема управлението на богатството, активите и инвестициите на семейството. Научете повече.

Когато сте готови да говорите, ние сме готови да ви изслушаме.

Използвайки като ръководство ДНК модела на EY за успех на фамилните компании, ние задаваме правилните въпроси - и слушаме отговорите. Работим заедно с Вас, за да разрешим проблемите и притесненията, пред които е изправен Вашият фамилен бизнес днес.

Свържете се с нас

Харесахте това, което видяхте? Свържете се с нас, за да научите повече.