EY ДНК модел на успеха на фамилните компании

След повече от 100 години опит и работа с едни от най-старите семейни компании по света, ние добре разбираме огромните предизвикателства, пред които са изправени собствениците на фамилните компании - едновременно да балансират амбициите си за растеж с усилията за изграждане на семейното наследство.

Related topics Family enterprise
Family enterprise DNA Model

Как EY може да Ви помогне

Семейните предприятия имат много по-различни нужди в сравнение с традиционните корпоративни бизнеси. Взаимоотношенията и интересите на отделните членове на семейството често са различни – ако някои членове на семейството се интересуват от продължаване на бизнеса, други по-скоро търсят коренна промяна.

В допълнение към „традиционните“ грижи на предприемаческите семейства, като управление, унаследяване и управление на богатството, вече виждаме, че темите за многообразието, привличането на таланти, дигиталната трансформация, корпоративната отговорност и филантропията стават все по-важни за семейните компании по целия свят. Тези теми са развивани преди всичко от следващите поколения (NextGen) в семействата.

Подходът на EY за работа с фамилни компании се базира върху ДНК модел за успеха на фамилните компании. Това е модел на работа, който подкрепя както личните, така и бизнес целите на лидерите на фамилните компании, основавайки се на фактори за успех, които улесняват сближаването и сплотеността на семейството, растежа на бизнеса и дългосрочното запазване на богатството в рамките на семейното предприятие.

Следвайки факторите на успеха на фамилните компании, съчетани с нашия богат опит и знания, ние даваме рамка за структуриран разговор по темите от най-голямо значение за собствениците на семейни предприятия.

Фокус върху семейството, ценностите, бизнеса и активите

Всеки един фамилен бизнес е уникален, но успешните фамилни бизнеси имат много общо помежду си. Въз основа на повече от 100 години опит и работа с едни от най-старите семейни компании по света, ние успяхме да идентифицираме факторите за успех на семейните компании - ДНК моделът за успеха.

Използвайки нашия ДНК модел на успеха на фамилните компании, ние подкрепяме както личните, така и бизнес целите на лидерите на семейните предприятия и им помагаме да успяват устойчиво и трайно през поколенията.

Семейство

Когато семействата, притежаващи бизнес, нарастват значително като брой на членовете и усложняват своята структура, добрият план за унаследяване се превръща в императив. Научете повече.

Ценности

Данъчните, правните и финансовите въпроси често възникват като следствие на различните лични цели и ценности на членовете на семейството. Научете повече.

Бизнес

Когато семействата започват да разделят печалбата между повече членове на семейството, устойчивият растеж и рентабилността на бизнеса стават все по-важни. Научете повече.

Активи

Когато управлението на семейното богатство стане твърде сложно, семействата основават професионален „семеен офис“, който поема управлението на богатството, активите и инвестициите на семейството. Научете повече.

Когато сте готови да говорите, ние сме готови да ви изслушаме.

Използвайки като ръководство ДНК модел за успеха на фамилните компании, ние задаваме правилните въпроси - и слушаме отговорите. Работим заедно с Вас, за да разрешим проблемите и притесненията, пред които е изправен Вашият фамилен бизнес днес.

Свържете се с нас

Харесахте това, което видяхте? Свържете се с нас, за да научите повече.