30 март 2024
Dividing Lines

denkstatt и EY се обединяват и стават една от най-големите компании за услуги в областта в ESG и устойчивостта

От Елена Литова

Мениджър бранд, маркетинг и комуникации за EY Bulgaria, Северна Македония, Албания и Косово

30 март 2024
  • denkstatt става част от мрежата на EY в Австрия, България, Румъния, Унгария и Словакия и в бъдеще ще бъде позната на пазара под марката EY denkstatt
  • EY denkstatt ще предоставя цялостни решения по въпросите за ESG и устойчивостта

София, 23.04.2024. EY и denkstatt обединяват сили и заедно стават една от най-големите консултантски компании  по въпросите на ESG и устойчивостта в България. От този момент австрийската група, част от която е българският офис, става част от мрежата на EY - в Австрия, България, Румъния, Унгария и Словакия с общо 170 служители и ще бъде позната на пазара под марката EY denkstatt.

Професионалистите от denkstatt ще допълнят вече съществуващата експертиза и услуги на ЕY в сферата на ESG във всяко едно от нейните направления: одит, данъци и право, стратегия и сделки. ЕY denkstatt ще допринесе и за разширяването на съществуващите възможности на ЕY във всяко едно направление, свързано с устойчивост - от изготвяне или одитиране на ESG доклади до трансформиране на цялостни бизнес модели, създаване на стратегии за устойчивост  , техническа експертиза по регулаторни въпрос  и, „зелени данъци“,  и други.

Работните екипи ще бъдат мултидисциплинарни и ще се сформират в зависимост от конкретната нужда на клиента, предоставяйки персонализирани услуги и решения. Те ще включват от данъчни, правни и бизнес и одит консултанти до експерти по управление на околната среда и ресурсите, климатични моделирания и управление на корпоративния въглероден отпечатък, ESG отчетност и опазване на биоразнообразието.

 

All partners

Николай Гърнев - Управляващ съдружник съдружник на EY за България и Югоизточна Европа, Боян Рашев - Съдружник EY denkstatt, Милка Начева-Иванова - Съдружник и лидер на Одит отдела за EY в България, Северна Македония, Албания и Косово, Климентина Рашева - Съдружник EY denkstatt (от ляво надясно)

  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)

„Обединявайки се с водеща консултантска компания по въпросите на устойчивостта разширяваме нашия консултантски портфейл и значително надграждаме както компетентността, така и капацитета си в областта на услугите за устойчивост“, коментира Николай Гърнев, управляващ съдружник на EY за България и Югоизточна Европа.

„Общата ни цел е да допринасяме максимално за устойчиво развитие на компаниите, и по този начин и на обществото като цяло. В тази конфигурация можем да адресираме проблемите на клиентите си индивидуално и да им помогнем във всяко едно отношение като предоставим цялостни и специализирани решения в областта на устойчивостта за всяка една индустрия. Заедно създаваме още по-силен позитивен ефект и добавена стойност за нашите клиенти, служители и за икономиката като цяло, което пък е в унисон с нашата цел в EY за изграждане на по-добър работен свят.“, допълва Гърнев.

Групата denkstatt е основана във Виена през 1993 година и оттогава се е превърнала в една от водещите консултантски компании за устойчивост на австрийския и европейския пазар с около 170 служители и офиси в пет страни. С повече от 30 години опит тя предлага обширен набор от услуги по темите за устойчивост, включително консултации относно CSRD и европейската таксономия, оценки на устойчивост, кръгова икономика и устойчиво финансиране, както и цялостни стратегии за климата и ESG. В България, denkstatt започва да оперира от 2007 година и бързо затвърждава позициите на водещ консултант в сферата на ESG. Присъединяването й към мрежата на EY създава важна синергия, която ще може пълноценно да подкрепи и даде ценни насоки на бизнеса и обществото по всички въпроси и предизвикателства на дневния ред, свързани с устойчивост. 

 „Не се притесняваме да гледаме надалеч и в мащаб. Заедно с EY очакваме по-голям мащаб на бизнеса  като използваме нашите знания и умения на глобално ниво. Иска ни се EY denkstatt да подкрепя клиентите си – както компании, така и институции – така че пътят към зелено бъдеще да ги прави по-силни и успешни”, коментира Боян Рашев, съдружник, EY denkstatt .

„Придобиването на denkstatt е комплимент за нас. Започнахме двама души и създадохме нишата за услугите по корпоративна устойчивост в България. Днес имаме екип, сравним с далеч по-развити европейски страни, а по знания и умения си позволяваме да се мерим с глобални компании. Смятаме, че комбинацията с международното присъствие и опит на EY ще ни позволи да развием този капитал“, споделя Климентина Рашева, съдружник, EY denkstatt .

EY предоставя решения в областта на устойчивостта вече почти 20 години. През 2021 г. портфейлът от услуги за устойчивост е значително разширен с услуги като стратегия, данъци, сливания и придобивания, субсидии, както и с консултации по прилагане на европейската таксономия, CSRD или CSDDD. Всички тези услуги на EY и denkstatt сега ще бъдат обединени под шапката на EY Sustainability.

Накратко

Всички новини и информация за услуги на EY denkstatt можете да следите на сайта ни EY denkstatt, а ТУК да се абонирате за новини и събития на EY и EY denkstatt.

Повече за тази статия

От Елена Литова

Мениджър бранд, маркетинг и комуникации за EY Bulgaria, Северна Македония, Албания и Косово