Close-up of male hands using laptop in home.

Знаете ли какво е SAF-T ?

Standard Audit File for Tax

SAF-T е международен стандарт за електронен обмен на данни (например за сделки, плащания, дълготрайни активи) между данъкоплатците и данъчните органи в унифициран формат. Наименованието му е съкращение от „Standard Audit File for Tax“ или „Стандартен одитен файл за данъчни цели".

Успешното му въвеждане в европейски държави като Португалия, Франция, Румъния и Унгария е спомогнало за повишаване на доброволното спазване на законодателството и осигуряване на сигурност при взаимодействието с данъчната администрация. Повишената прозрачност обещава равнопоставеност и лоялна конкуренция в областта на данъците.

Основната цел на SAF-T е да стандартизира комуникацията с данъчните органи, което пести време и средства на данъкоплатците намалява значително административната тежест в хода на контролните производства. 

Перспективи за въвеждане на SAF-T у нас

Национална агенция по приходите и Ърнст и Янг България изпълняват проект за внедряване на международния стандарт SAF-T. В рамките на проекта се проучват и подготвят за изпълнение условията за събиране на данни в унифициран формат на базата на SAF-T.

Предстоящето въвеждане на SAF-T у нас ще ускори цялостния процес на дигитализация при предоставянето на административни услуги, като конкретно ще подобри взаимодействието между данъчната администрация и бизнеса.

Следете регулярните ни новини по темата.

Basic RGB

Проектът „Повишаване на доброволното спазване чрез внедряване на SAF-T в България” е финансиран от Европейския съюз чрез Инструмент за техническа подкрепа, управляван от Генерална дирекция „Подкрепа на структурните реформи“.