Zal COVID-19 M&A en transformatie een boost geven?

      Delta IV heavy rocket launches solar probe

COVID-19: continuïteit en weerbaarheid

Bouw aan een veerkrachtige onderneming

Krijg de inzichten die u helpen om zich aan te passen aan disruptieve krachten, om plannen te maken voor bedrijfscontinuïteit en om een veerkrachtige onderneming te worden - voor nu en daarna.

Lees meer

Geef de toekomst opnieuw vorm

Het is nu tijd voor verandering. Ontdek hoe onze toekomstgerichte benadering van transformatie u kan helpen om onvermoede kansen te herkennen en te benutten.

 

Ontdek

COVID-19 enterprise resilience framework
Gezondheid en welzijn van mede-
werkers
Talent en personeel
De klant en uw merk-
reputatie
Financiën en investeerders
Risico
Overheid en openbaar beleid
Technologie en informatie-
beveiliging
Verzekeringen en juridische geschillen
Supply chain en internationale
handel

COVID-19 enterprise resilience framework

Resilient enterprise

Ons kader onderscheidt negen gebieden waarop bedrijven zich kunnen richten voor een gestructureerde en alomvattende aanpak van crisismanagement en het opbouwen van veerkracht.

Bekijk de negen gebieden van ons kader, of lees meer over onze tool voor veerkrachtige ondernemingen.

Lees meer

Gezondheid en welzijn van medewerkers

Belangrijkste thema's:

 • Bevordering van personeelsgezondheid en -welzijn​
 • Volksgezondheidsinformatie​
 • Ondersteuning van getroffen werknemers​
Lees meer

Talent en personeel

Belangrijkste thema's:

 • Arbeidsverhoudingen
 • Initiatieven voor talentontwikkeling
 • Zakenreizigers
Lees meer

De klant en uw merkreputatie

Belangrijkste thema's:

 • Op veiligheid gebaseerde klantervaring
 • Direct-to-consumer en e-retail
 • Innovatie in verpakking en levering
Lees meer

Financiën en investeerders

Belangrijkste thema's:

 • Liquiditeit, cashflow, krediet en kapitaal
 • Regelgeving/informatieverstrekking
 • Beleggersvertrouwen
 • Belastingstrategieën en fiscale administratie
Lees meer

Risico

Belangrijkste thema's:

 • Bedrijfsrisicoplanning
 • Risico-identificatie
 • Scenarioplanning
 • Continuïteit en herstel
 • Respons en monitoring
Lees meer

Overheid en openbaar beleid

Belangrijkste thema's:

 • Geopolitieke risico’s
 • Landenrisico's
 • Veranderingen in regelgeving
 • Leiderschap en betrokkenheid bij openbaar beleid
 • Duurzaamheid
Lees meer

Technologie en informatiebeveiliging

Belangrijkste thema's:

 • Infrastructuurkader
 • Veerkracht van cyberspace
 • Digitale klantkanalen
Lees meer

Verzekeringen en juridische geschillen

Belangrijkste thema's:

 • Bedrijfsonderbreking
 • Supply chain-claims
 • Juridische en contractuele geschillen
 • Annulering van evenementen
Lees meer

Supply chain en internationale handel

Belangrijkste thema's:

 • Veerkracht van de toeleveringsketen​
 • Derde dienstverleners
 • Duurzaamheid​
Lees meer

Gezondheid en welzijn van medewerkers

Belangrijkste thema's:

 • Bevordering van personeelsgezondheid en -welzijn​
 • Volksgezondheidsinformatie
 • Ondersteuning van getroffen werknemers​
Lees meer

Talent en personeel

Belangrijkste thema's:

 • Arbeidsverhoudingen
 • Initiatieven voor talentontwikkeling
 • Zakenreizigers
Lees meer

De klant en uw merkreputatie

Belangrijkste thema's:

 • Op veiligheid gebaseerde klantervaring​
 • Direct-to-consumer en e-retail​
 • Innovatie in verpakking en levering
Lees meer

Financiën en investeerders

Belangrijkste thema's:

 • Liquiditeit, cashflow, krediet en kapitaal​
 • Regelgeving/informatieverstrekking​
 • Beleggersvertrouwen​
 • Belastingstrategieën en fiscale administratie​
Lees meer

Risico

Belangrijkste thema's:

 • Bedrijfsrisicoplanning
 • Risico-identificatie
 • Scenarioplanning
 • Continuïteit en herstel
 • Respons en monitoring
Lees meer

Overheid en openbaar beleid

Belangrijkste thema's:

 • >Geopolitieke risico’s
 • Landenrisico's
 • Veranderingen in regelgeving
 • Leiderschap en betrokkenheid bij openbaar beleid
 • Duurzaamheid​​
Lees meer

Technologie en informatiebeveiliging

Belangrijkste thema's:

 • Infrastructuurkader​
 • Veerkracht van cyberspace​
 • Digitale klantkanalen​
Lees meer

Verzekeringen
en juridische geschillen

Belangrijkste thema's:

 • Bedrijfsonderbreking​
 • Supply chain-claims​
 • Juridische en contractuele geschillen​
 • Annulering van evenementen
Lees meer

Supply chain en internationale handel

Belangrijkste thema's:

 • Veerkracht van de toeleveringsketen​
 • Diensten van derden​
 • Duurzaamheid​
Lees meer
The better the question. The better the answer. The better the world works.

Hoe een vroege jaarrekening een ziekenhuis helpt om beter te sturen

Gelre ziekenhuizen realiseerde met EY een versnelling van het jaarrekeningtraject, waardoor er meer energie naar de organisatie zelf gaat.

The better the question. The better the answer. The better the world works.

Hoe kan data-analyse een ziekenhuis beter maken?

Door data vroeger binnen te halen, kan het ziekenhuis zijn jaarrekenings-traject versnellen

Zo vroeg mogelijk in het nieuwe jaar een jaarrekening over het afgelopen jaar. Voor beursgenoteerde bedrijven is het de gewoonste zaak van de wereld. In de zorgsector komt het zelden voor. Ook Gelre ziekenhuizen, met een vestigingen in Apeldoorn en in Zutphen was gewend ongeveer 5 maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening te presenteren. Het ziekenhuis wilde dit, om meer dan één reden, graag veranderen.

Rob Leensen, voor EY accountant van Gelre ziekenhuizen, ontwikkelde met zijn team en in nauwe samenwerking met de opdrachtgever een innovatieve manier van auditen, waardoor het proces aanmerkelijk versneld kon worden. Leensen: “De bekostigingsproblematiek van de zorg is traditioneel erg ingewikkeld. Maar dat is aan het veranderen. Zeker voor ziekenhuizen, die vaak te maken hebben met maar 5 tot 7 contracten met zorgverzekeraars, moet het veel sneller kunnen. Dat levert allerlei voordelen op.”

Leensen noemt het een ‘dogma’ waar zorginstellingen nodig vanaf moeten. De eerste maanden van het jaar, tot en met het voorjaar, is iedereen druk met de jaarrekening. En na de zomervakantie beginnen de begrotingsrondes. De tijd om goed te sturen gedurende het jaar ontbreekt daardoor vaak.

De regel in de zorg is: we gaan controleren als het jaar voorbij is. Waar we naartoe moeten is dat we dat gedurende het jaar allang gedaan hebben.
Rob Leensen
EY Partner Assurance
The better the question. The better the answer. The better the world works.

Gelre is beter ‘in control’ dankzij innovatieve data-analyses

Door vroegere controles boekten we 3 maanden tijdwinst: Gelre presenteerde de gecontroleerde jaarrekening op 28 februari.

Gelre haalde het vaste interne vergaderschema naar voren en stemde daar met EY vervolgens alle deadlines op af. De jaarrekening 2018 kon al op 28 februari 2019 gepresenteerd worden aan de Raad van Toezicht. Vorig jaar gebeurde dat op 26 februari. Bij de controle over 2020 zal gebruik gemaakt worden van een snelle vpn-verbinding, waardoor er nog meer tijdwinst geboekt kan worden. 

Leensen: “Data-analyse heeft als voordeel dat je niet meer met steekproeven werkt, maar eigenlijk voortdurend naar de uitzonderingen kijkt. Daarvoor hebben we allerlei tools ontwikkeld, onder meer gebruikmakend van artificial intelligence. We halen een enorme ‘bak’ data binnen en analyseren dat. Je ziet heel veel. Bijvoorbeeld de weg die een inkoopfactuur aflegt. Maar ook hoe de salarisadministratie werkt. Op basis van onze vragen kan de organisatie gedurende het jaar haar processen verbeteren.”

Gelre ziekenhuizen en EY zien dit als een ontwikkeltraject, waarbij de inzet van data-analyse een steeds grotere rol moet gaan spelen. De doelstelling op lange termijn: begin januari de jaarrekening opmaken en het voorgaande jaar afsluiten. Leensen ziet het op korte termijn gebeuren. “De regel in de zorg is: we gaan controleren als het jaar voorbij is. Waar we naartoe moeten, is dat we dat gedurende het jaar allang gedaan hebben en als het jaar voorbij is, we alleen nog maar met het heden en met de toekomst bezig zijn.”

The better the question. The better the answer. The better the world works.

Het einddoel: een ziekenhuis met meer tijd en energie voor de zorg.

Gelre ziekenhuizen kan veel eerder vooruitkijken naar het nieuwe jaar en bezig zijn met het verbeteren van haar organisatie.

Het grootste voordeel dat Gelre ziekenhuizen ervaart, is dat men strakker op de cijfers zit en beter in control is. Dat is belangrijk, want de marges in de zorg zijn dun en een of meer tegenvallers kunnen ervoor zorgen dat een instelling in de rode cijfers belandt.

Continous auditing betekent niet alleen een enorme versnelling van het proces om tot een jaarrekening te komen, maar biedt vooral actueel inzicht. Minder terugkijken naar hoe het was; eerder ingrijpen op hoe het is. Dat is goed voor het ziekenhuis, want je kunt veel eerder bijsturen en waar nodig ingrijpen in de processen. Uiteindelijk profiteert de hele organisatie daarvan.

Continous auditing betekent niet alleen een enorme versnelling van het proces om tot een jaarrekening te komen, maar biedt vooral actueel inzicht.

Uitgelichte persberichten

Richard van Zwol benoemd tot lid raad van commissarissen EY Nederland

Richard Zwol volgt Steven van Eijck op die twee termijnen heeft volgemaakt.

26 jan. 2021 Amsterdam NL

Bevredigend resultaat, ondanks uitzonderlijke omstandigheden

Financiële resultaten EY Nederland

30 sep. 2020 Rotterdam NL

Meer persberichten

Reactie EY op AFM onderzoeksrapport 2019

De AFM is positief over de wijze waarop de grotere accountancy kantoren invulling geven aan kwaliteit en over het vermogen van de sector om te veranderen.

15 jul. 2020

EY start met initiatief: COVID-19 - startup en scale-up support

Om startups en scale-ups in deze coronacrisis bij te staan, start EY met het initiatief: COVID-19 - startup en scale-up support. EY stelt hiermee de EY Finance Navigator drie maanden vrij ter beschikking, waarmee startups en scale-ups hun financiële prognoses gemakkelijk kunnen samenstellen. Waar we kunnen delen we onze kennis en helpen we ze aan contacten.

29 apr. 2020

Volgende

Wie we zijn