Wie we zijn

Builders of a better working world

Uitgelicht Waar begin je als je de wereld wilt veranderen? 15 mei 2020
Building a better working world

  .

  Onze purpose

  Bij EY zetten we ons in voor een beter werkende wereld: Building a better working world. Onze adviezen en hoogwaardige dienstverlening helpen vertrouwen op te bouwen in de wereldwijde kapitaalmarkten en economieën. Wij ontwikkelen uitstekende leiders die er samen voor zorgen dat we onze beloften aan al onze stakeholders nakomen. Zo spelen we een cruciale rol bij het bouwen aan een beter werkende wereld voor onze mensen, onze klanten en de gemeenschap.

  In een wereld die sneller dan ooit verandert, vormt ons doel het kompas waarop onze organisatie van meer dan 250.000 mensen vaart, en geeft het context en betekenis aan onze dagelijkse werkzaamheden. Wij helpen digitale pioniers bij de bestrijding van gegevenspiraterij; begeleiden overheden bij cashflowcrises; ontsluiten nieuwe medische behandelingen met data-analyse; en streven naar hoogwaardige audits om vertrouwen in de financiële markten en het bedrijfsleven op te bouwen. Met andere woorden: wij werken met ondernemers, bedrijven en zelfs op landniveau om de meest prangende uitdagingen van onze klanten op te lossen.

  Wij zetten onze vier geïntegreerde servicelines – Assurance, Consulting, Strategy en Transactions, en Tax – en onze diepgaande kennis van de verschillende sectoren in om onze klanten te helpen inspelen op nieuwe kansen, met inschatting van de risico's die gepaard gaan met verantwoordelijke groei. Dankzij onze uitstekend presterende, multidisciplinaire teams kunnen onze klanten aan de wettelijke vereisten voldoen, hun investeerders op de hoogte houden en tegemoetkomen aan de wensen van hun stakeholders.

  Wij geloven dat een betere werkende wereld gebaseerd is op duurzame en inclusieve economische groei. We zijn continu op zoek naar mogelijkheden om onze dienstverlening te verbeteren en investeren daarbij in onze mensen en in innovatie. En we zijn er trots op dat we met anderen samenwerken - van onze klanten tot stakeholders in het algemeen - om onze kennis, vaardigheden en ervaring te gebruiken om ons doel te bereiken en positieve veranderingen te bewerkstelligen.

  Bewerkt door Jeroen Davidson

  EY Nederland, Voorzitter raad van bestuur, Country Managing Partner

  Geïnteresseerd. Analytisch. Vindt vertrouwen het belangrijkste dat er is.

  .

  Onze mensen

  Onze purpose – Building a better working world – ligt ten grondslag aan onze cultuur.

  Bij EY stellen we onze mensen in staat om zich met de juiste mentaliteit en vaardigheden te richten op wat komt, om de vernieuwende leiders te worden die de wereld nodig heeft, om een carrière na te streven die net zo uniek is als zijzelf en om hun eigen uitzonderlijke EY-ervaringen op te bouwen.

  Meer dan 300.000 mensen en 1 miljoen alumni vormen samen een krachtig netwerk. Zij zijn allemaal leiders die anderen tijdens én na hun tijd bij EY inspireren en onze purpose hanteren als leidraad bij alles wat ze doen. Het vermogen om verschillende perspectieven uit te nodigen, te benutten en ervan te leren is de sleutel tot hoogwaardige dienstverlening voor onze klanten. Wij geloven dat diversiteit en inclusiviteit groei betekenen . Bekijk onze recent toegekende prijzen van gerenommeerde organisaties die onze inspaningen hebben erkend.

  We investeren meer tijd, technologie en geld dan ooit tevoren in vaardigheden en opleidingen voor onze mensen. Dit omvat ook de lancering van EY Tech MBA, in samenwerking met Hult International Business School de eerste in zijn soort. Het bouwt voort op het succes van ons EY Badges- programma, dat onze mensen helpt om toekomstgerichte vaardigheden te ontwikkelen op gebieden als technologie, duurzaamheid en leiderschap.

  Het is onze taak de nieuwe generatie op weg te helpen

  Het is ontzettend belangrijk dat kinderen onze steun krijgen.

  6 september 2022 Saskia van der Zande

  Hoe Life Terra en EY samenwerken aan natuurherstel

  Door de natuur te helpen kan haar weerbaarheid tegen klimaatverandering worden vergroot.

  12 december 2022 Claudy te Boome

  Hoe de Refugee Talent Hub en EY bouwen aan een beter werkende wereld

  De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en statushouders dichter bij elkaar met betaalde banen als doel.

  10 oktober 2022 EY Nederland

  .

  Ons verhaal

  Als grondlegger van de professionele dienstverlening in Nederland zetten wij onszelf en ons vakmanschap in voor onze klanten en de maatschappij. We willen een vernieuwende partner zijn die de grote economische en maatschappelijke bedrijvigheid van deze tijd op een vertrouwde én eigentijdse manier mogelijk maakt.

  Als jonge organisatie zijn we ervan overtuigd dat we steeds betere professionals zijn als we onszelf blijven ontwikkelen, zowel persoonlijk als professioneel. Deze visie is de rode draad in onze geschiedenis én geeft richting aan onze toekomst. We werken bij EY met ons hoofd en met ons hart aan een beter werkende wereld.

  .

  .

  Ons bestuur

  Vier manieren om uw purpose in 2021 te activeren

  Nu we een van de moeilijkste jaren in de recente geschiedenis hebben afgesloten, wordt het tijd om in actie te komen om uw zakelijke purpose werkelijkheid te laten worden. Hoe, dat laten we hier zien.

  10 nov. 2020 Monica Dimitracopoulos

  Hoe D&I-beleid stapje voor stapje bijdraagt aan inclusiviteit

  Het diversiteitsbeleid van EY gaat terug tot 2005. Met de aandacht voor bijvoorbeeld LGBT’ers staat nu ook inclusiviteit stevig op de kaart

  6 mei 2021 Anita Huijmans

  Kleurrijke boten op het beeld van de Phewan-meerzonsopgang

  Toegewijd aan diversiteit en inclusiviteit

   
  Om onze toewijding aan diversiteit en inclusiviteit te tonen, heeft het global bestuur het EY D&I-statement ondertekend, dat onze focus hierop onderstreept.

  Lees het D&I-statement

  Groep activisten protesteert op straat

  Onze inzet voor de mensenrechten

  Als blijk van onze toewijding aan de verdediging van de mensenrechten heeft Global Executive (GE) de EY GE-mensenrechtenverklaring ondertekend, die onze overtuiging onderstreept om te werken aan een beter werkende wereld.

  Lees de GE-mensenrechtenverklaring

  EY Value Realized 2022

  Lees het rapport over onze vorderingen bij het bouwen aan een beter werkende wereld door langetermijnwaarde te creëren voor onze mensen, klanten en de samenleving als geheel.

  Ontdek

  In deze snel veranderende wereld maakt EY een blijvende impact doordat we ons blijven focussen op ons doel: Building a Better Working World.

  Carmine Di Sibio

  Bestuursvoorzitter en CEO van EY Global

   

  .

  Prestaties

  Door te bouwen aan een betere werkende wereld creëren we een blijvende impact voor onze mensen, onze klanten en onze maatschappij.

  Ons jaarverslag 2021/2022 bevat inzichten, feiten, cijfers, casestudy's en video's die een beeld geven van het afgelopen jaar. We laten zien hoe we onze kennis en ervaring iedere dag inzetten om een beter functionerende wereld te bouwen door onze dienstverlening aan klanten, de leiders die we ontwikkelen, het vertrouwen dat we de kapitaalmarkten bieden en onze steun aan de gemeenschappen waarin onze mensen wonen en werken.

  Sponsorships

  De best presterende teams vormen de essentie van ons succes.

  Bij EY weten we dat het tot stand brengen van de best presterende teams draait om leiderschap, samenwerking en inclusie. Onze sponsoring biedt onze cliënten, onze mensen en onze alumni de gelegenheid om zich te laten inspireren, te genieten en te leren van verschillende perspectieven.

  Inclusieve groei

  Wij geloven dat een betere werkende wereld een plek is waar iedereen kan bijdragen aan en profiteren van de voordelen van duurzame economische groei.

  De afgelopen jaren hebben trends zoals de snel voortschrijdende technologie, toegenomen globalisering en demografische verschuivingen enorme voordelen opgeleverd. Ondertussen hebben veel mensen het gevoel dat ze alle ontwikkelingen maar nauwelijks kunnen bijbenen.

  Wij geloven dat economische groei en sociale inclusie altijd hand in hand moeten gaan en dat algemene welvaartsgroei alleen kan worden bereikt met meer gelijke kansen en resultaten. 

  Met onze dienstverlening, onze verstrekkende invloed en onze visie op verantwoord ondernemen willen we breedgedragen groei stimuleren waarmee iedereen kan bijdragen aan en profiteren van economisch succes, zowel nu als in de toekomst.

  Inclusiviteit voor LHBT+'ers: kunt u een wereldwijd consistent beleid toepassen in een inconsistente wereld?

  Sociaal ondernemers zien het als hun taak om sociale ongelijkheid aan te pakken en de Sustainable Development Goals sneller te bereiken. Ontdek hoe EY een aantal van de beste sociaal ondernemers helpt om hun baanbrekende bedrijf te laten groeien.

  Lees het hele verhaal

  Gay pride parade people marching flag
  Wie uit je verleden kan je toekomst veranderen

  Onze alumni

   
  De één miljoen alumni van EY blijven ons inspireren en helpen een betere werkwereld op te bouwen.

  Sluit u aan bij het EY Alumni-netwerk

  Vorige

  Werken bij EY