Vrienden vieren een feestelijk moment met sterretjes

Diversiteit en inclusiviteit zorgen voor groei

Het vermogen om verschillende perspectieven uit te nodigen, te benutten en ervan te leren is de sleutel tot hoogwaardige dienstverlening voor onze klanten.

Diversiteit gaat over verschillen. Bij EY zien we verschillen heel breed, zoals nationaliteit, achtergrond, opleiding, geslacht, etniciteit, generatie, leeftijd, werk- en denkstijl, religieuze achtergrond, seksuele oriëntatie, capaciteiten, ervaring en technische vaardigheden. Er zijn ook verschillen in geografie, serviceline, sector en functie.

Inclusiviteit gaat over het benutten van deze verschillen om betere bedrijfsresultaten te realiseren. Om het scheppen van een omgeving waar EY-werknemers zich gewaardeerd voelen, waar iedereen zich thuisvoelt en in elke situatie optimaal kan presteren.

Wij denken dat in de snel veranderende omgeving die door globalisering is ontstaan, succes alleen is weggelegd voor de beste teams, die optimaal weten te profiteren van de voordelen van verschillende perspectieven en achtergronden. Dit soort teams zijn divers én inclusief, staan open voor andere perspectieven en willen daarvan leren. Ons vermogen om wat we denken, hoe we ons gedragen en wat we doen te baseren op verschillende perspectieven is essentieel voor de bevordering van innovatie, de ontwikkeling van sterke relaties en het bieden van de beste aanpakken aan onze klanten.

Voor organisaties is het belangrijker dan ooit om een omgeving te scheppen waarin werknemers zich thuisvoelen en waar uniekheid wordt toegejuicht en erkend. Die kenmerken zijn essentieel voor een inclusieve omgeving waarin iedereen succesvol kan zijn en relaties en innovatie kunnen bloeien.

EY's Global Chairman en CEO, Carmine Di Sibio, verwoordt het als volgt: “Diversiteit en inclusiviteit zijn essentieel voor het creëren van een beter functionerende wereld. Uiteenlopende meningen en vaardigheden leveren de beste antwoorden op voor onze klanten en onze organisatie. En die uiteenlopende meningen en vaardigheden krijgen we niet door mensen bij elkaar te zetten die er hetzelfde uitzien, hetzelfde denken en zich hetzelfde gedragen, of vergelijkbare levenservaringen hebben. We willen de best presterende teams creëren door de kracht van diversiteit te benutten en medewerkers wereldwijd gelijke groeikansen te bieden.” 

Toon resources

Uiteenlopende meningen en vaardigheden leveren de beste antwoorden op voor onze klanten en onze organisatie.

Carmine Di Sibio

Bestuursvoorzitter en CEO van EY Global

Prestaties en erkenningen

Elke dag werken de professionals van EY hard om bij te dragen aan een beter werkende wereld voor klanten, EY-mensen en de maatschappij. We kijken dan ook met trots naar de erkenning die we hiervoor van gerespecteerde organisaties krijgen. Hieronder volgt een overzicht van recente onderscheidingen en erkenningen.

Samenvatting

In de huidige dynamische, digitale omgeving moeten teams kunnen omgaan met disruptie en strijdige verwachtingen snel kunnen afstemmen. We hebben diverse, inclusieve teams nodig om verschillende perspectieven te belichten, zodat complexe problemen kunnen worden opgelost en klanten een goede aanpak kan worden aangeboden.