Sustainability i ESG

Barometr Ujawnień Ryzyka Klimatycznego 2022

Polecamy Barometr Ujawnień Ryzyka Klimatycznego 2022 10 cze 2022

Ludzie w firmie

Ludzie w firmie

Raport EY & GIGLIKE: To GIG or not to GIG? GIG well!

Większość osób, które zdecydowały się na jednoosobową działalność gospodarczą, sama świadomie wybrała taki tryb pracy. Dodatkowo, zż 63% GIGerów uważa, że współpraca B2B jest zdecydowanie korzystniejsza niż praca na etacie. Takie wynioski płyną z najnowszego badania GIGLIKE i EY.

30 maj 2022 Artur Miernik

Doradztwo prawne

Unia chce parasola ochronnego nad 4 mln osób

Projekt dyrektywy zakłada, że osoby pracujące za pośrednictwem platform cyfrowych po spełnieniu określonych przesłanek zostaną uznane za pracowników, dzięki czemu uzyskają prawo do m.in.minimalnego wynagrodzenia, płatnego urlopu czy ochronę przed zwolnieniem. Wdrożenie zmian może kosztować platformy nawet 4,5 mld euro rocznie.

27 maj 2022 Wioletta Marciniak-Mierzwa

Doradztwo prawne

Jawność wynagrodzeń już na etapie rekrutacji

5 kwietnia 2022 r. Parlament Europejski zagłosował za rozpoczęciem negocjacji z rządami UE w sprawie przepisów dotyczących przejrzystości wynagrodzeń.

22 kwi 2022 Michał Włodarczyk

Podatki

Doradztwo podatkowe

Raport EY: Odpowiedzialność osobista i korporacyjna za sprawy podatkowe

Prawo podatkowe nakłada bezpośrednio na członków zarządów spółek szereg obowiązków. Co ważne - brak sprostania tym niejednokrotnie bardzo skomplikowanym zadaniom jest zagrożony szeregiem rygorystycznych sankcji zarówno wobec spółek, jak i konkretnych osób fizycznych.

2 cze 2022 Bartosz Czerwiński

Doradztwo podatkowe

Gdzie szukać oszczędności w czasach dekoniunktury?

Wyzwania, jakie stają w ostatnim czasie przed przedsiębiorcami, powinny skłonić ich do analizy i zwiększenia efektywności kosztowej, która umożliwi im uzyskanie przewagi konkurencyjnej. By to osiągnąć, mogą skorzystać z wielu różnorodnych instrumentów wsparcia.

19 maj 2022 Aleksander Sipior

Doradztwo podatkowe

Polska Strefa Inwestycji – znany instrument, nowe zasady

Rzeczpospolita Obowiązujące od 1 stycznia przepisy wprowadziły szereg ułatwień w uzyskaniu wsparcia dla nowych inwestycji, w szczególności dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Jednocześnie zniosły niektóre preferencyjne zasady, które były atrakcyjne dla inwestorów.

18 maj 2022 Alicja Szumiec-Jurasińska

Prawo

Doradztwo prawne

Pierwsze ujawnienia taksonomiczne polskich spółek

Dostępne są już pierwsze ujawnienia wskaźników Taksonomii UE polskich spółek. W artykule przedstawimy Państwu główne wnioski płynące z analizy dostępnych ujawnień, wskażemy, jak zostanie rozszerzony obowiązek ujawniania danych związanych z Taksonomią UE w kolejnych latach oraz w jaki sposób spółki mogą poprawić swoje “zrównoważone wyniki”.

18 maj 2022 Magdalena Hilgner

Doradztwo prawne

Jawność wynagrodzeń już na etapie rekrutacji

5 kwietnia 2022 r. Parlament Europejski zagłosował za rozpoczęciem negocjacji z rządami UE w sprawie przepisów dotyczących przejrzystości wynagrodzeń.

22 kwi 2022 Michał Włodarczyk

Doradztwo prawne

Zmiany w przepisach dotyczących listów zastawnych i banków hipotecznych – rewolucja czy ewolucja?

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację ustawy o listach zastawnych, bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw. Zmiany wejdą w życie 8 lipca 2022 r.

22 kwi 2022 Andrzej Laprus

Sustainability i ESG

Sustainability i ESG

Badanie EY: Czy polski biznes jest zrównoważony? Strategie zrównoważonego rozwoju polskich przedsiębiorstw.

Wyniki badania EY wskazują, że w zakresie zrównoważonego rozwoju (ZR) istnieje zauważalna różnica pomiędzy deklaracjami a realnymi działaniami.

9 maj 2022 Marcin Witkowski

Biuletyn Ryzyka

Jak będą wyglądały ujawnienia ESG w ramach Filara III za rok 2022?

Zbliża się termin wejścia w życie obowiązku ujawniania informacji ostrożnościowych dotyczących ryzyk ESG, zgodnie z art. 449a CRR.

28 kwi 2022 Dominika Rocka

Biuletyn Ryzyka

RTS do SFDR. Kiedy zacząć przygotowywać się do nowych obowiązków?

Rozszerzone ujawnienia SFDR będą obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku. Jak można się do nich przygotować?

26 kwi 2022 Dominika Rocka

Zarządzanie ryzykiem

Biuletyn Ryzyka

Niepewna sytuacja ekonomiczna w poziomach ECL banków w 2021 roku

Poziomy odpisów odzwierciedlają percepcję banków dot. ryzyka portfeli kredytowych. Analizujemy dane ze sprawozdań banków za 2021 rok.

5 maj 2022 Anna Kożuchowska

Biuletyn Ryzyka

Propozycja wytycznych EBA dla IRRBB

Wdrożenie “Wytycznych EBA” w proponowanej formie może stanowić wyzwanie dla wielu banków. Wskazujemy i omawiamy najistotniejsze kwestie.

4 maj 2022 Dominik Olech

Biuletyn Ryzyka

Pierwsze Podręczniki bail-in w polskim sektorze bankowym

Banki zostały zobowiązane do przygotowania podręcznika umorzenia lub konwersji. Pierwsze wersje powinny być gotowe w połowie 2022 r.

2 maj 2022 Dominika Rocka

Bądźmy w kontakcie

Zapisz się na nasze newslettery

Subskrybuj

Talents Without Borders 

W ramach inicjatywy Talents Without Borders (TWB) EY stworzy 150 miejsc pracy w Łodzi. Nowi pracownicy będą współtworzyć EY Center of Excellence, który wspiera biznesowe inicjatywy realizowane dla klientów firmy.

Dowiedz się więcej o Talents Without Borders [EN]

EY Przedsiębiorca Roku

Wiesz, jak wydobyć wartość ze swojego biznesu?

Szukamy najlepszych przedsiębiorców. Ruszają zgłoszenia do 20., jubileuszowej edycji konkursu EY.

Więcej informacji

Raporty EY

Sustainability i ESG

Barometr Ujawnień Ryzyka Klimatycznego 2022

Najnowszy raport EY Global Climate Risk Disclosure Barometer prezentuje stan informowania o kwestiach klimatycznych przez liderów naszej gospodarki. Eksperci EY przeanalizowali niemal 60 raportów największych spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, należących do sektorów najbardziej narażonych na skutki zmian klimatu.

10 cze 2022 Jarosław Wajer

Doradztwo podatkowe

Raport EY: Odpowiedzialność osobista i korporacyjna za sprawy podatkowe

Prawo podatkowe nakłada bezpośrednio na członków zarządów spółek szereg obowiązków. Co ważne - brak sprostania tym niejednokrotnie bardzo skomplikowanym zadaniom jest zagrożony szeregiem rygorystycznych sankcji zarówno wobec spółek, jak i konkretnych osób fizycznych.

2 cze 2022 Bartosz Czerwiński

Ludzie w firmie

Raport EY & GIGLIKE: To GIG or not to GIG? GIG well!

Większość osób, które zdecydowały się na jednoosobową działalność gospodarczą, sama świadomie wybrała taki tryb pracy. Dodatkowo, zż 63% GIGerów uważa, że współpraca B2B jest zdecydowanie korzystniejsza niż praca na etacie. Takie wynioski płyną z najnowszego badania GIGLIKE i EY.

30 maj 2022 Artur Miernik

Informacje prasowe

Doradztwo prawne

Praktycznie wszyscy prawnicy (99%) spodziewają się zwiększenia w ciągu trzech lat obowiązków związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Tylko 13% dyrektorów departamentów prawnych globalnie i 18% w Europie uważa, że szefowie ich firm poważnie traktują ryzyko klimatyczne. Równolegle, aż75% dyrektorów departamentów prawnych na świecie i 63% w Europie spodziewa się zwiększenia współpracy z biznesem w związku z wdrażaniem ESG – wynika z badania EY Law i Harvard Law School Centre for the Legal Profession.

28 cze 2022 Warszawa PL Magdalena Wierzchowska

Sustainability i ESG

Badanie EY: W zakresie zrównoważonego rozwoju polski biznes skupia się na lokalnych wyzwaniach środowiskowych

Aż 79% polskich przedsiębiorców ma świadomość, że w najbliższych latach działania związane z ochroną środowiska będą zyskiwały na znaczeniu. Według badania EY – Czy polski biznes jest zrównoważony? – do trzech największych wyzwań w tym obszarze rodzime organizacje zaliczają problem zanieczyszczenia plastikiem (49%), smogu (46%) i zanieczyszczeń odpadami (40%). Równocześnie jedynie 31% ankietowanych wymienia kwestię globalnego ocieplenia i zmian klimatu, co wskazuje na znaczący rozdźwięk pomiędzy międzynarodowymi wyzwaniami, a lokalnymi realiami. Znajduje to potwierdzenie w działaniach podejmowanych przez polskie firmy. Najwięcej przedsiębiorstw ( 91%) angażuje się w recycling , 83% w korzystanie z energooszczędnych rozwiązań, a 80% w ograniczanie ilości odpadów. Jedynie 60% deklaruje działania mające na celu ograniczenie śladu węglowego.

20 cze 2022 Warszawa PL Rafał Olak

Argentyńczyk Gaston Taratuta zwycięzcą światowej edycji konkursu EY Przedsiębiorca Roku 2022

Polskę reprezentował Rafał Brzoska, twórca i prezes zarządu Grupy Kapitałowej Integer.

10 cze 2022

Geopolityka może krótkoterminowo obniżyć atrakcyjność inwestycyjną Europy, w długim terminie decydenci spodziewają się powrotu na ścieżkę wzrostu.

Badanie EY Atrakcyjność Inwestycyjna Europy 2022: inwestorzy ogłosili 5 877 planowanych bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Europie w 2021 r., 5 proc. więcej w 2020 r. Polska zajęła 9. miejsce.

2 cze 2022

EY tworzy nowe miejsca pracy i zaprasza talenty do Łodzi

EY rozszerza swoją działalność w Łodzi. W ramach inicjatywy Talents Without Borders (TWB) firma stworzy 150 miejsc pracy. Nowi pracownicy będą współtworzyć EY Center of Excellence, który wspiera biznesowe inicjatywy realizowane dla klientów firmy. W szczególności poszukiwane będą osoby z doświadczeniem w obszarze technologii, doradztwa biznesowego i zarządzania projektami. Pierwsze zatrudnione osoby rozpoczną pracę w lipcu.

2 cze 2022

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.

Dalej

Zagadnienia