Prawo

Transfery danych osobowych poza EOG – wyzwania w 2022 r.

Polecamy Transfery danych osobowych poza EOG – wyzwania w 2022 r. 27 lip 2022
 Transfery danych osobowych poza EOG – wyzwania w 2022 r.

Finanse przedsiębiorstw

IPO

Jak obrać właściwy kierunek w niepewnych czasach?

Globalny wolumen IPO w pierwszym kwartale 2022 roku spadł o 37%, a wpływy o 51% rok do roku pomimo, że pod względem uzyskanych przychodów był to rekordowy pierwszy miesiąc w roku od 21 lat. 78% globalnych wpływów z IPO przypadło na region Azji i Pacyfiku z uwagi na tzw. mega IPO.

21 lip 2022 Paul Go

Audyt

W jaki sposób zmienia się profesja audytora, by mogła sprostać przyszłym wyzwaniom

Modele pracy, które powstały w wyniku pandemii COVID-19 przyspieszyły przejście do bardziej elastycznego, świadomego technologicznie i wszechstronnego wykonywania zawodu biegłego rewidenta.

22 kwi 2022 Dilek Çilingir Kostem

IPO

Globalny rynek IPO doświadcza znaczącego spowolnienia w pierwszym kwartale 2022 roku.

Globalny wolumen IPO w pierwszym kwartale 2022 roku spadł o 37%, a wpływy o 51% rok do roku pomimo, że pod względem uzyskanych przychodów był to rekordowy pierwszy miesiąc w roku od 21 lat. 78% globalnych wpływów z IPO przypadło na region Azji i Pacyfiku z uwagi na tzw. mega IPO.

11 kwi 2022 Paul Go

Ludzie w firmie

Ludzie w firmie

Raport EY & GIGLIKE: To GIG or not to GIG? GIG well!

Większość osób, które zdecydowały się na jednoosobową działalność gospodarczą, sama świadomie wybrała taki tryb pracy. Dodatkowo, zż 63% GIGerów uważa, że współpraca B2B jest zdecydowanie korzystniejsza niż praca na etacie. Takie wynioski płyną z najnowszego badania GIGLIKE i EY.

30 maj 2022 Artur Miernik

Doradztwo prawne

Unia chce parasola ochronnego nad 4 mln osób

Projekt dyrektywy zakłada, że osoby pracujące za pośrednictwem platform cyfrowych po spełnieniu określonych przesłanek zostaną uznane za pracowników, dzięki czemu uzyskają prawo do m.in.minimalnego wynagrodzenia, płatnego urlopu czy ochronę przed zwolnieniem. Wdrożenie zmian może kosztować platformy nawet 4,5 mld euro rocznie.

27 maj 2022 Wioletta Marciniak-Mierzwa

Doradztwo prawne

Jawność wynagrodzeń już na etapie rekrutacji

5 kwietnia 2022 r. Parlament Europejski zagłosował za rozpoczęciem negocjacji z rządami UE w sprawie przepisów dotyczących przejrzystości wynagrodzeń.

22 kwi 2022 Michał Włodarczyk

Podatki

Doradztwo podatkowe

Polski Ład - wiele ważnych zmian w CIT

Uchylenie ukrytej dywidendy, odroczenie podatku minimalnego, zmiany w estońskim CIT i transakcjach rajowych - to tylko niektóre zmiany wynikające z opublikowanego projektu nowelizacji ustawy o CIT, która ma być kolejną korektą Polskiego Ładu.

29 cze 2022 Jarosław Łukasik

Doradztwo podatkowe

Podatki w branży IT: ewolucja i rewolucja

Polska staje się atrakcyjną lokalizacją dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. Wpływ na to ma w dużej mierze dostępny i stale rozszerzany pakiet ulg i preferencji podatkowych.

13 cze 2022 Lucyna Bluszcz

Doradztwo podatkowe

Raport EY: Odpowiedzialność osobista i korporacyjna za sprawy podatkowe

Prawo podatkowe nakłada bezpośrednio na członków zarządów spółek szereg obowiązków. Co ważne - brak sprostania tym niejednokrotnie bardzo skomplikowanym zadaniom jest zagrożony szeregiem rygorystycznych sankcji zarówno wobec spółek, jak i konkretnych osób fizycznych.

2 cze 2022 Bartosz Czerwiński

Prawo

Doradztwo prawne

Zmiany w prawie antymonopolowym dotkną wszystkich przedsiębiorców działających w Polsce

Trwają prace nad zmianą przepisów antymonopolowych. Część zmian już weszła w życie, a w najbliższym czasie planowane jest wdrożenie kolejnych. Swoim zakresem obejmować będą nie tylko przedsiębiorców działających w Polsce, ale także podmioty zagraniczne, które kontrolują takich przedsiębiorców.

28 lip 2022 Piotr Gogol

Doradztwo prawne

Kolejne zmiany w prawie spółek - transgraniczne operacje po nowemu i podział przez wyodrębnienie

Projektowana nowelizacja Kodeksu Spółek handlowych prawdziwą rewolucją w dotychczasowych uregulowaniach w zakresie procesów reorganizacyjnych. Przewiduje liczne zmiany w odniesieniu do operacji transgranicznych i krajowych.

9 sie 2022 Zbigniew Grzegorz Pindel

Doradztwo prawne

Dyrektywa Omnibus. Nowe kompetencje Prezesa UOKiK. Na co muszą się przygotować przedsiębiorcy.

Implementacja dyrektywy będzie opóźniona, ale przedsiębiorcy powinni być na nią gotowi

12 lip 2022 Piotr Gogol

Sustainability i ESG

Sustainability i ESG

Badanie EY: Czy polski biznes jest zrównoważony? Strategie zrównoważonego rozwoju polskich przedsiębiorstw.

Wyniki badania EY wskazują, że w zakresie zrównoważonego rozwoju (ZR) istnieje zauważalna różnica pomiędzy deklaracjami a realnymi działaniami.

9 maj 2022 Marcin Witkowski

Biuletyn Ryzyka

Jak będą wyglądały ujawnienia ESG w ramach Filara III za rok 2022?

Zbliża się termin wejścia w życie obowiązku ujawniania informacji ostrożnościowych dotyczących ryzyk ESG, zgodnie z art. 449a CRR.

28 kwi 2022 Dominika Rocka

Biuletyn Ryzyka

RTS do SFDR. Kiedy zacząć przygotowywać się do nowych obowiązków?

Rozszerzone ujawnienia SFDR będą obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku. Jak można się do nich przygotować?

26 kwi 2022 Dominika Rocka

Technologia

digITal first

Jak przekształcić Metaverse w zrównoważoną rzeczywistość?

Skoro Metaverse jest nową rzeczywistością, to warto sobie zadać pytanie czy może się rozwijać w sposób zrównoważony, tak jak powinna się rozwijać realna gospodarka. Jaki może mieć na nią wpływ i czy wspomoże odejście od modelu nadmiernej konsumpcji zasobów naturalnych?

18 lip 2022 Janusz Zdrojewski

Technologia

Integracja IT/OT w obszarze danych

Wdrożenie rozwiązań IoT prowadzi do pozyskiwania, gromadzenia i wykorzystania dużych ilości danych w sektorze przemysłowym. Choć nie jest to proste, to zdecydowanie warte wysiłku i przede wszystkim – opłacalne

16 maj 2022 EY Polska

COVID-19

COVID-19: Jak zarządzać zdalnym zespołem, zlecać zadania i wspólnie realizować cele?

Obecna, dynamiczna sytuacja spowodowała, że zdecydowana większość firm pracuje w trybie zdalnym. Skala tego zjawiska zaskoczyła nie tylko organizacje, gdzie jest to zupełnie nowe doświadczenie, ale również te, w których model home office był już częściowo wykorzystywany. To nie jest kwestia wyboru, ale już przymusu i nie dotyczy tylko osób poddawanych obowiązkowej kwarantannie.

25 kwi 2022 Radosław Frańczak

Zarządzanie ryzykiem

Biuletyn Ryzyka

Niepewna sytuacja ekonomiczna w poziomach ECL banków w 2021 roku

Poziomy odpisów odzwierciedlają percepcję banków dot. ryzyka portfeli kredytowych. Analizujemy dane ze sprawozdań banków za 2021 rok.

5 maj 2022 Anna Kożuchowska

Biuletyn Ryzyka

Propozycja wytycznych EBA dla IRRBB

Wdrożenie “Wytycznych EBA” w proponowanej formie może stanowić wyzwanie dla wielu banków. Wskazujemy i omawiamy najistotniejsze kwestie.

4 maj 2022 Dominik Olech

Biuletyn Ryzyka

Pierwsze Podręczniki bail-in w polskim sektorze bankowym

Banki zostały zobowiązane do przygotowania podręcznika umorzenia lub konwersji. Pierwsze wersje powinny być gotowe w połowie 2022 r.

2 maj 2022 Dominika Rocka

Bądźmy w kontakcie

Zapisz się na nasze newslettery

Subskrybuj

Raporty EY

IPO

Jak obrać właściwy kierunek w niepewnych czasach?

Globalny wolumen IPO w pierwszym kwartale 2022 roku spadł o 37%, a wpływy o 51% rok do roku pomimo, że pod względem uzyskanych przychodów był to rekordowy pierwszy miesiąc w roku od 21 lat. 78% globalnych wpływów z IPO przypadło na region Azji i Pacyfiku z uwagi na tzw. mega IPO.

21 lip 2022 Paul Go

Sustainability i ESG

Barometr Ujawnień Ryzyka Klimatycznego 2022

Najnowszy raport EY Global Climate Risk Disclosure Barometer prezentuje stan informowania o kwestiach klimatycznych przez liderów naszej gospodarki. Eksperci EY przeanalizowali niemal 60 raportów największych spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, należących do sektorów najbardziej narażonych na skutki zmian klimatu.

10 cze 2022 Jarosław Wajer

Doradztwo podatkowe

Raport EY: Odpowiedzialność osobista i korporacyjna za sprawy podatkowe

Prawo podatkowe nakłada bezpośrednio na członków zarządów spółek szereg obowiązków. Co ważne - brak sprostania tym niejednokrotnie bardzo skomplikowanym zadaniom jest zagrożony szeregiem rygorystycznych sankcji zarówno wobec spółek, jak i konkretnych osób fizycznych.

2 cze 2022 Bartosz Czerwiński

Informacje prasowe

Produkty konsumenckie i handel detaliczny

Badanie EY: Polacy w porównaniu do Europejczyków więcej planują wydać na świeżą żywność, a mniej na napoje alkoholowe

Badanie EY – Future Consumer Index – wskazuje, że Polacy, ze względu na różne oczekiwania inflacyjne, w porównaniu do Europejczyków, przewidują większy wzrost wydatków na świeżą żywność (33% vs. 21%) i środki czystości (24% vs. 15%). W znacznym stopniu planują zaś ograniczyć zakupy napojów alkoholowych (27% vs. 19%). Równocześnie Polacy w zbliżonym stopniu co Europejczycy (28% i 31%) planują zwiększyć swoje wydatki na wakacje, a zredukować na produkty luksusowe (37% i 30%).

27 lip 2022 Warszawa PL Rafał Olak

Sustainability i ESG

Wielka Rezygnacja, ESG i płace to kluczowe czynniki wpływające na rynek pracy

Prawie połowa (43%) pracowników zamierza w ciągu roku zmienić pracę, to ponad 6-krotny wzrost w porównaniu do 2021 r. Widzą to pracodawcy – 68% przyznaje, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy zwiększyła się fluktuacja kadr – wynika z badania EY Work Reimagined 2022. Ludzie wciąż chcą piąć się po szczeblach kariery, by lepiej zarabiać, a pracodawcy są wstrzemięźliwi w kompleksowym zmienianiu systemu wynagradzania. W tym kontekście kluczowa dla rozwiązania staje się kwestia równości płac wewnątrz organizacji i na tle całego rynku.

20 lip 2022 Warszawa PL Magdalena Wierzchowska

Badanie EY: Polacy wciąż bojkotują towary z Rosji. Stanowczość spada jednak wraz z wiekiem

Badanie EY – Future Consumer Index – wskazuje, że większość Polaków deklaruje dużą stanowczość w stosunku do wybierania produktów pochodzących z Rosji. Dotyczy to nie tylko samych artykułów, ale również firm oraz sieci handlowych które zdecydowały o kontynuowaniu działalność w tym kraju – taką deklarację złożyło 61% respondentów. Jest to tym łatwiejsze, że znaczący odsetek Polaków ma świadomość na temat przedsiębiorstw operujących dalej w Rosji (54%), a także tych wspierających Ukraińców (48%). Jednocześnie stanowczość konsumentów spada wraz z wiekiem. Podczas, gdy 76% osób w wieku 55+ deklaruje rezygnację lub rzadsze wybieranie towarów produkcji rosyjskiej lub białoruskiej, to w przypadku grupy 18-24 lata odsetek ten spada do 57%.

18 lip 2022

Polska coraz atrakcyjniejsza dla inwestorów sektora zielonej energii

Polska awansowała aż o trzy miejsca i znalazła się w pierwszej 20. rankingu RECAI, oceny atrakcyjności państw dla inwestorów w odnawialne źródła energii. Niestabilny rynek gazu, ograniczenie podaży energii w połączeniu z rosnącymi cenami powodują, że bezpieczeństwo energetyczne staje się priorytetem. W efekcie rządy planują przyspieszyć i powiększyć inwestycje w odnawialne źródła energii.

13 lip 2022

Badanie EY: firmy notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych coraz efektywniej wdrażają działania klimatyczne, jednak jakość raportowania wymaga dalszej poprawy

Eksperci EY w ramach badania - Barometru Ujawnień Ryzyka Klimatycznego - przeanalizowali raporty roczne blisko 60 spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych pod kątem ich zgodności z tzw. Rekomendacjami TCFD, globalnym standardem sprawozdawczości korporacyjnych działań klimatycznych. Weryfikacji poddane zostały dwa czynniki – zgodność z rekomendacjami oraz jakość publikowanych danych. Dla całości rynku wskaźniki osiągnęły poziom 64% (zgodność) oraz 28% (jakość). W porównaniu do 2020 roku oznacza to odpowiednio wzrost o 8 oraz 1 punkt procentowy. Najlepszy wynik zanotowały spółki z WIG20 – 87% (zgodność) i 39% (jakość). Po przeciwległej stronie skali w obszarze zgodności z rekomendacjami TCFD uplasował się segment rolnictwo, żywność i produkty leśne (39%), a w jakości danych – transport (14%).

7 lip 2022

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.

Dalej

Zagadnienia