Justyna Wilczyńska-Baraniak
W doradztwie prawnym z zakresu nowych technologii absolutnie kluczowy jest aspekt rozumienia technologii i biznesu. Tylko połączenie tej wiedzy z doskonałą znajomością przepisów oraz usługą prawną „szytą na miarę” pozwala zapewnić klientom bezpieczeństwo prawne, lepsze rezultaty i sukces.

Justyna Wilczyńska-Baraniak

EY Polska, Kancelaria EY Law, Własność Intelektualna, Technologie i Dane Osobowe, Partner, Adwokat

Lider Zespołu Prawa Własności Intelektualnej, Technologii, Danych Osobowych w Kancelarii EY Law. Doradza na rzecz korporacji w zakresie ochrony własności intelektualnej i wdrażania nowych technologii.

Justyna jest Liderem Zespołu Prawa Własności Intelektualnej,Technologii i Danych Osobowych w Kancelarii EY Law. Doradza na rzecz polskich i międzynarodowych korporacji w zakresie ochrony własności intelektualnej i wdrażania nowych technologii.

Justyna jest rekomendowana w międzynarodowych rankingach Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500, I AM Patent, WTR 1000 za doskonałą reprezentację klientów. Justyna jest autorką licznych publikacji zarówno krajowych jak i zagranicznych m.in ekspertyzy w zakresie identyfikacji barier legislacyjnych dla technologii 5 G przygotowanej dla Instytutu Łączności i Ministerstwa Cyfryzacji, raportu Chambers Global Cybersecurity, Data Protection and Privacy 2020 Guides.

Justyna jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Columbus School of Law, Catholic University of America, oraz International Trade and Business Summer Program Columbus School of Law, Catholic University of America. Ukończyła także studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej, Polskie i Europejskie Prawo Spółek, a także studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Jak Justyna wciela w życie misję EY: “building a better working world”

Justyna wspiera działania edukacyjne w środowisku cyfrowym. W ramach EY zainicjowała i przeprowadziła wraz ze swoim zespołem oraz ELSA Poland roczny cykl szkoleń online z zakresu prawa własności intelektualnej i technologii. Justyna jest także twórcą i kierownikiem studiów podyplomowych Prawo w Biznesie Nowych Technologii Uczelni Łazarskiego w ramach Akademii Biznesu, Prawa i Danych Osobowych.

Kontakt