Prawo restrukturyzacyjne

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego jest tylko jednym ze sposobów umożliwiających oddłużenie przedsiębiorstwa. Rozważ z nami wszelkie dostępne opcje i wspólnie znajdźmy rozwiązanie na poprawę sytuacji przedsiębiorstwa.

Powiązane tematy Doradztwo prawne

Szansa na nowy początek

Rosnąca inflacja, zmiany klimatyczne i regulacyjne, a ponadto konieczność ciągłego mierzenia się z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 to duże wyzwania dla wielu przedsiębiorców. Jednym z nich jest również kwestia zachowania płynności finansowej. Należy przy tym pamiętać, że groźba jej utraty nie musi wiązać się z upadkiem przedsiębiorstwa. Dla niektórych firm ratunkiem może okazać się rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, które daje szansę na oddłużenie firmy i nowy początek.

Profesjonalne doradztwo prawne w zakresie restrukturyzacji pomoże prawidłowo rozpoznać aktualną sytuację przedsiębiorstwa i zaproponować konkretne działania naprawcze. Skorzystaj z naszego bogatego doświadczenia i profesjonalnego wsparcia w tych obszarach.

 

 

Obawiasz się, że Twoja firma ma problemy z płynnością finansową? Twój kontrahent przestał wykonywać umowę?

Umów się na bezpłatną rozmowę z ekspertem

Formularz kontaktowy

Prawo restrukturyzacyjne - obszary wsparcia

Nasza oferta dla przedsiębiorcy zagrożonego utratą płynności finansowej obejmuje między innymi:

 • Identyfikację głównych przyczyn ryzyka utraty płynności i rekomendację możliwych scenariuszy naprawczych w perspektywie krótko- i długoterminowej.
 • Analizę umów z kluczowymi kontrahentami pod kątem problematycznych klauzul umownych, ze wskazaniem rekomendacji co do możliwych ścieżek renegocjacji warunków lub zakończenia stosunku prawnego.
 • Wsparcie w odniesieniu do procesów decyzyjnych w ramach restrukturyzacji, w tym opracowanie strategii i możliwych scenariuszy restrukturyzacji.
 • Renegocjacja warunków istniejącego finansowania.
 • Identyfikacja i wsparcie w pozyskaniu nowych źródeł finansowania, w tym środków preferencyjnych i pomocowych, m.in. w ramach wsparcia publicznego.
 • Negocjacje z wierzycielami na temat restrukturyzacji istniejącego zadłużenia wraz z przygotowaniem porozumienia restrukturyzacyjnego regulującego nowe zasady spłaty (np. umorzenie części długów, rozłożenie na raty).

W przypadku, gdy konieczne jest przeprowadzenie formalnego postępowania restrukturyzacyjnego:

 • Pomoc w wyborze adekwatnego rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego i opracowanie strategii postępowania.
 • Kompleksowe wsparcie w prowadzeniu postępowania restrukturyzacyjnego i reprezentacja przed sądem, nadzorcą/zarządcą, wierzycielami i innymi kontrahentami.
 • Przygotowanie dokumentacji restrukturyzacyjnej, w tym propozycji układowych czy planu restrukturyzacyjnego.
 • Opracowanie strategii komunikacji i mediacji z wierzycielami w celu uzgodnienia treści propozycji układowych akceptowalnych co najmniej dla wymaganej większości wierzycieli (w tym np. uruchomienie „call-center” dla wierzycieli, przeprowadzenie warsztatów oraz procedury FAQ).
 • Negocjacje warunków propozycji układowych z wierzycielami.

Nasza oferta skierowana do wierzycieli dopasowana jest do sytuacji, w której znalazł się dłużnik. 

Jeżeli dłużnik nie zainicjował żadnego formalnego postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego, nasze wsparcie obejmuje między innymi:

 • Weryfikację sytuacji dłużnika i relacji prawnej łączącej go z wierzycielem, a także zasad umożliwiających zakończenie współpracy i szybkie odzyskanie spłaty.
 • Opracowanie optymalnego dla wierzyciela planu postępowania z dłużnikiem.
 • Negocjacje warunków spłaty zadłużenia.
 • Opracowanie porozumienia restrukturyzacyjnego z dłużnikiem.
 • Reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym.
 • Złożenie wniosku o upadłość dłużnika.

Jeżeli dłużnik zainicjował postępowanie restrukturyzacyjne, pomagamy w:

 • Występowaniu przed sądem, nadzorcą/zarządcą, dłużnikiem i innymi wierzycielami.
 • Negocjacjach propozycji układowych.
 • Głosowaniu nad układem dłużnika.

Jeżeli dłużnik ogłosił upadłość, reprezentujemy wierzyciela w sposób umożliwiający jak najszybsze i jak najpełniejsze odzyskanie jego należności.

Niezależnie od powyższego, zapewniamy wierzycielom wsparcie pozwalające na poprawę jakości portfela kontrahentów i z wyprzedzeniem zidentyfikowanie dłużników, którzy mogą sprawić problemy. Nasze usługi w tym zakresie obejmują:

 • Przegląd zawartych umów.
 • Screening kontrahentów pod kątem złożonych wniosków restrukturyzacyjnych lub upadłościowych.

Nasz zespół łączy doświadczenie zdobyte w procesach transakcyjnych z wiedzą nabytą w toku wielu przeprowadzonych restrukturyzacji. 

Pozwala nam to zaoferować inwestorom szereg usług przy nabywaniu aktywów zagrożonych, w szczególności:

 

 • Opracowanie optymalnej struktury prawnej transakcji, z uwzględnieniem czynników restrukturyzacyjnych.
 • Przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości celu transakcji z dokumentacją niezbędną do przeprowadzenia tzw. przygotowanej likwidacji (pre-pack), pozwalającej na nabycie całego przedsiębiorstwa, jego części lub pojedynczych aktywów na preferencyjnych warunkach.
 • Przeprowadzenie badania due diligence podmiotu w restrukturyzacji lub zagrożonego nią, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyk wynikających z trudnej sytuacji celu transakcji.
 • Negocjacje transakcyjne ze sprzedawcą, nadzorcą, zarządcą, syndykiem celu transakcji oraz przygotowanie dokumentacji transakcyjnej.
 • Reprezentacja inwestora w postępowaniu restrukturyzacyjnym celu transakcji (np. w sytuacji gdy inwestycja jest elementem planu restrukturyzacyjnego).

 

 

Co nas wyróżnia

Indywidualne podejście do klienta

Towarzyszymy klientom na każdym etapie procesu restrukturyzacji, wspierając ich w osiągnięciu wyznaczonych celów. Zawsze staramy się znaleźć najbardziej efektywne i pragmatyczne rozwiązania, jednocześnie minimalizując ryzyko i unikając wchodzenia na formalną, sądową drogę postępowań restrukturyzacyjnych. 

Szeroki wybór świadczonych usług

Świadczymy usługi doradztwa zarówno przedsiębiorcom borykającym się z problemami finansowymi, jak również wierzycielom oraz inwestorom. Uczestniczymy w projektach instytucjonalnych, których celem jest udoskonalanie prawodawstwa i harmonizacja przepisów krajowych z regulacjami unijnymi.

Relacje z sektorem finansowym

W EY współpracujemy z instytucjami finansowymi i na bieżąco rozmawiamy o kluczowych kwestiach, które są istotne w ich procesie decyzyjnym. Jesteśmy w stałym kontakcie z funduszami typu private equity, dzięki czemu znamy i rozumiemy ich agendę.

Doświadczony i zróżnicowany zespół

Doskonale rozumiemy złożoność procesów naprawczych przedsiębiorstw, dlatego oferujemy wsparcie we wszystkich jego istotnych aspektach. Unikalne możliwości EY pozwalają zapewnić najwyższy standard usług świadczonych przez wzajemnie uzupełniających się doradców posiadających kompetencje z zakresu prawa, podatków oraz finansów.

Międzynarodowa i uznana marka

Zaangażowanie EY zwiększa wiarygodność dłużnika w oczach interesariuszy i pomaga ustabilizować działalność. Międzynarodowa rozpoznawalność doradcy jest szczególnie istotna podczas negocjacji z wierzycielami zagranicznymi oraz instytucjami finansowymi.

Dedykowane centrum usług wsparcia

W EY dysponujemy dedykowanym zespołem, który wspiera doradców w powtarzalnych i złożonych procesach w toku postępowania, m.in. poprzez kompleksową obsługę korespondencji oraz utworzenie dedykowanego call center dla wierzycieli. Przyjęty model umożliwia optymalizację wielu procesów w toku postępowania bez uszczerbku dla wysokiej jakości świadczonych przez EY usług.

Przewodnik 

po postępowaniu restrukturyzacyjnym

30 pytań i odpowiedzi

Pobierz Przewodnik

Kalkulator wypłacalności

Skorzystaj z naszego bezpłatnego narzędzia

Dowiedz się więcej

Naszą siłą jest synergia.

Łączymy wieloletnie doświadczenie radców prawnych i adwokatów ze znajomością biznesowych zasad działania naszych usługobiorców, dzięki czemu znacząco zwiększamy wydajność prowadzonych przez nich działań.

Interdyscyplinarny zespół EY składa się z doświadczonych specjalistów, którzy koncentrują się na rozwiązywaniu kwestii związanych z problemami płynności i wypłacalności we wszystkich sektorach gospodarki. Dzięki wsparciu specjalistów z wielu obszarów dostosowujemy jak najlepiej nasze zasoby do Twoich oczekiwań i potrzeb.

Wspólnie opracujmy najbardziej korzystne scenariusze dla przedsiębiorstw, by dać im nowy początek.