Informacje prawne i dotyczące ochrony danych

 

Polityka dotycząca ciasteczek

Program Wiążących Reguł Korporacyjnych (WRK) – ochrona danych

Strategia podatkowa EYGS UK (pdf)

Strategia podatkowa GDS UK (pdf)

"Globalny Kodeks Postępowania"

Oświadczenie w sprawie dostępu do sieci

Nota prawna

Informacja dotycząca ochrony danych

Dane spółek EY Polska

Sprawozdanie z przejrzystości działania EY Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

EY GDS (CS) Poland sp. z o.o. - Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy zakończony 30 czerwca 2021 r. 

Ernst & Young Usługi Finansowe Audyt sp. z o.o. Polska sp. k. - Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy zakończony 31 grudnia 2021 r. 

Ernst & Young sp. z o.o. Consulting sp. k. - Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy zakończony 31 grudnia 2021 r. 

 

EY Global Services (Poland) sp. z o.o. Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy zakończony 30 czerwca 2022

EY GDS (CS) Poland sp. z o.o. Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy zakończony 30 czerwca 2022

EY Doradztwo Podatkowe Krupa sp.k. – Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy zakończony 30 czerwca 2022 r

Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k. – Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy zakończony 30 czerwca 2022 r

Ernst & Young sp. z o.o. Consulting sp. k. - Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy zakończony 31 grudnia 2022 r.

Ernst & Young Usługi Finansowe Audyt sp. z o.o. Polska sp. k. - Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy zakończony 31 grudnia 2022 r.