Komitety Audytu

Strona dla członków Komitetów Audytu i Rad Nadzorczych.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

 

Subskrybuj

Co to znaczy być członkiem Komitetu Audytu?

Ostatnie zmiany w prawie Unii Europejskiej oraz w prawie w Polsce doprowadziły do tego, że Komitet Audytu ma jeszcze większe znaczenie dla ładu korporacyjnego niż do tej pory.

Dowiedz się więcej

Hand holding the earth against starry sky
Hand holding the earth against starry sky

Komitet Audytu w praktyce

Komitet Audytu jest uznawany za istotny element Ładu Korporacyjnego. W Polsce rola przypisywana komitetowi audytu zauważalnie rośnie a sama instytucja komitetu zyskuje coraz większe uznanie.

Dowiedz się więcej

Czy zadałeś sobie te pytania?

Omówienie kwestii współpracy Komitetu Audytu z poszczególnymi działami spółki jak np. audytem wewnętrznym czy działem sprawozdawczości oraz współpracy z instytucjami zewnętrznymi jak np. biegłymi rewidentami.

Dowiedz się więcej

Hand holding the earth against starry sky