Co to znaczy być członkiem Komitetu Audytu?

Komitety Audytu - czy zadałeś sobie te pytania?

W poniższych artykułach omówiliśmy kontekst współpracy Komitetu Audytu z poszczególnymi działami spółki jak np. audytem wewnętrznym czy działem sprawozdawczości oraz współpracy z instytucjami zewnętrznymi jak np. biegłymi rewidentami. Dodatkowo każdy z artykułów zawiera obszerną listę przykładowych pytań jakie członkowie Komitetu Audytu powinni zadać w toku swojej pracy aby profesjonalnie wypełnić powierzone im zadania.

Przedstawione przez nas listy pytań są na tyle obszerne, że nie tylko dają ogląd na to jak powinna być wykonywana funkcja członka Komitetu Audytu, ale w zupełnie praktyczny sposób podpowiadają osobom już sprawującym funkcję członka Komitetu Audytu bądź osobom, które taką funkcję sprawować zamierzają, jakie konkretnie pytania i kiedy powinny zadać w toku wykonywania swojej funkcji.

Trzeba jednak pamiętać, że listy pytań nie są zamkniętymi katalogami pytań jakie każdy członek Komitetu Audytu powinien zadać sobie czy instytucjom, z którymi współpracuje. W zależności od specyficznej sytuacji spółki mogą pojawić się całe obszary, które powinny być przedmiotem zainteresowań Komitetów Audytu, w niniejszej sekcji nieomówione. Dodatkową praktyczną pomocą dla członków Komitetów Audytu powinny być dwa kwestionariusze – jeden to ramowy harmonogram spotkań i interakcji Komitetu Audytu z poszczególnymi interesariuszami umiejscawiający te spotkania i interakcji w czasie rocznego cyklu pracy Komitetu Audytu i roku obrotowego spółki. Drugi kwestionariusz dotyczy zaś oceny pracy biegłego rewidenta.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj