Efektywność Energetyczna

Ceny energii elektrycznej, gazu ziemnego, węgla czy paliw ciekłych notują rekordowe wartości, powodując istotne zwiększenie kosztów produkcji. Aby utrzymać konkurencyjność działalności, konieczne jest podjęcie działań mających na celu obniżenie kosztów energii, zarówno w ujęciu krótko-, jak i długoterminowym.

Chcesz sprawdzić jakie działania może podjąć Twoja firma, aby zaoszczędzić na kosztach energii?

Umów się na bezpłatną rozmowę z ekspertem.

 

Zapisz się

Make IT clear - Europejska Dekada Cyfrowa

Efektywność Energetyczna

Efektywność energetyczna - czyli jak mierzyć się ze wzrostem cen energii?

Wyzwania stojące przed każdą firmą:

  • Jak mierzyć się ze skokowym wzrostem cen energii?
  • Czy uda się być nadal konkurencyjnym na rynku?
  • Gdzie szukać potencjalnych oszczędności w prowadzeniu biznesu?
  • Jak uniknąć gwałtownego spadku efektywności firmy?
  • Co zrobić w przypadku ograniczenia dostaw energii elektrycznej lub gazu?

Zasady zrównoważonego rozwoju motorem zmian

Przedsiębiorcy mogą zredukować koszty prowadzenia działalności inwestując w odnawialne źródła energii, wysokosprawną kogenerację (np.: na biomasę) czy w efektywność energetyczną przedsiębiorstwa korzystając przy tym z dostępnych dotacji. Niezależnie od kryzysu, w najbliższych latach nastąpi dalsza konieczność ograniczania emisji szkodliwych substancji do atmosfery w odpowiedzi na regulacje unijne oraz krajowe. Zielone inwestycje przedsiębiorców mogą więc tym samym wpisywać się w transformacje energetyczną związaną z zasadami zrównoważonego rozwoju i ładu korporacyjnego czy ESG.

Optymalizacja kosztów poprzez ulgi i zwolnienia

W dobie rosnących cen szczególnie ważna staje się identyfikacja potencjalnych możliwości obniżenia kosztów energii poprzez właściwe ulgi i zwolnienia. Firmy wykorzystujące w działalności gospodarczej gaz, węgiel i energię elektryczną ponoszą koszt podatku akcyzowego przy zakupie wskazanych mediów. Część przedsiębiorców może skorzystać ze zwolnienia z podatku akcyzowego. Innym sposobem dla niektórych podmiotów na obniżkę rachunku, jest skorzystanie z ulg od opłat związanych z nabyciem kolorowych certyfikatów. Przedsiębiorstwa energochłonne mogą też starać się o wypłatę rekompensat stanowiących zwrot części poniesionych przez nich kosztów pośrednich uprawnień do emisji CO2.

Za diagnozę potencjalnych oszczędności odpowiedzialny będzie zespół specjalistów z różnych dziedzin z szerokim doświadczeniem. Nasze profesjonalne doradztwo podatkowe i prawne pozwala przedsiębiorcom na skuteczną identyfikację wszelkich dostępnych rozwiązań pozwalających na oszczędności w kosztach energii, dając tym samym gwarancję wszechstronnej analizy. Każdego dnia monitorujemy projektowane zmiany w przepisach oraz nowe mechanizmy wsparcia, zapewniając komfort i bezpieczeństwo uzyskania maksymalnych korzyści.

Zadbaj o efektywność energetyczną swojej firmy

Obniż koszty energii. Praktyczne porady.

W dobie rosnących cen (m.in. cena energii elektrycznej) szczególnie ważna staje się identyfikacja potencjalnych możliwości obniżenia kosztów energii. 

Dowiedz się więcej

Zadbaj kompleksowo o efektywność kosztową firmy

Sprawdź, jaki potencjał korzyści w obszarze fiskalnym oraz okołopodatkowym ma Twoja firma.

Dowiedz się więcej

Jak pozyskiwać dotacje związane z efektywnością energetyczną?

Pomocne są w tym programy wsparcia – preferencyjne pożyczki z umorzeniem i dotacje, czy świadectwa efektywności energetycznej.

Dowiedz się więcej

Co nas wyróżnia?

Doświadczony zespół ekspertów

Zespół ekspertów EY na bieżąco monitoruje wszelkie zmiany rynkowe, aby proponować swoim Klientom optymalnie dopasowany zestaw źródeł finansowania innowacji. 

 

Indywidualna diagnoza dla każdej firmy

W ramach warsztatów w siedzibie Spółki z udziałem pracowników firmy, zespół EY dokona kompleksowej analizy działalności Spółki, w celu przedstawienia rekomendowanego planu działania.

 

Łączenie dostępnych rozwiązań

Współpraca z EY umożliwia skorzystanie ze wszystkich dostępnych źródeł finansowania innowacji.

 

Realne wsparcie dla firm

Współpraca z EY to kompleksowe rozwiązania i bezpieczeństwo od początku do końca trwania projektu. Multidyscyplinarny zespół ekspertów zadba, aby proponowane rozwiązania były zgodne z obowiązującymi przepisami.

 

 

Szybkość w działaniu

Czas realizacji projektu uzależniony jest od rodzaju i skali działalności oraz złożoności projektu. Analiza kwalifikowalności i strukturyzacja projektu nawet w 2 tygodnie.

 

Rozliczenie za sukces

Klient płaci za realne i mierzalne efekty pracy zespołu ekspertów EY.

 

Chcesz sprawdzić jakie działania może podjąć Twoja firma, aby zaoszczędzić na kosztach energii?

Umów się na bezpłatną rozmowę