Jerzy Buzek

Jerzy Buzek

EY Polska, Audyt, Partner

Audytor z wieloletnim doświadczeniem. Ekspert w badaniu sprawozdań dużych grup kapitałowych oraz doradztwie w obszarze finansów.

Biuro Katowice, PL

Jerzy jest Partnerem w dziale Audytu EY, biegłym rewidentem. Obecnie odpowiada za biura regionalne w Polsce w dziale Audytu.

Głównym obszarem działalności Jerzego jest badanie sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z Polskimi Zasadami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w tym dla spółek notowanych na GPW w Warszawie. W ramach swojej kariery pracował dla największych prywatnych firm w Polsce, odpowiadał za projekty związane z IPO. Oprócz doświadczenia audytorskiego, Jerzy posiada szerokie doświadczenie w obszarze doradztwa ds. standardów rachunkowości, projektach typu due diligence, doradztwa transakcyjnego oraz restrukturyzacjach w obszarze działalności finansowej firm (np. długu).

Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na kierunku Finanse i Bankowości o specjalizacji Rachunkowość i Auditing.