Zmiany regulacyjne i technologiczne redefiniują rolę wiarygodnej informacji finansowej i niefinansowej oraz miejsce niezależnych audytorów i doradców w procesie jej pozyskania.

Artur Żwak

EY Polska, Audyt, Senior Partner

Lider którego celem jest podnoszenie wiarygodności informacji finansowych i niefinansowych dla szerokiego grona odbiorców. Entuzjasta etyki w biznesie.

Specjalizacje Audyt Innowacje
Biuro Warszawa, PL

Artur posiada ponad 25 letnie doświadczenie w audycie sprawozdań finansowych polskich i międzynarodowych firm z wielu sektorów gospodarki. W swojej karierze doradzał przy procesach prywatyzacyjnych oraz pierwszych ofertach publicznych akcji polskich spółek jako audytor lub doradca. Przez blisko 5 lat, jako Partner Zarządzający działem Assurance, kierował zespołem kilkuset profesjonalistów. W pandemii zespół kierowany przez Artura przeprowadził pierwsze zdalne badania sprawozdań za 2020 rok, wdrożył narzędzia do elektronicznej wymiany dokumentów i informacji oraz przygotował do tego procesu klientów.

Artur jest absolwentem Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jak Artur wciela w życie misję EY: “building a better working world” 

W mojej roli koordynuję inicjatywy związane z podnoszeniem jakości i innowacji usług audytorskich i doradczych dla naszych klientów oraz odpowiadam za monitorowanie procesów kontroli jakości audytów EY w regionie CESA. Poprzez wzmacnianie roli niezależnego audytora i doradcy, w połączeniu ze zmianami technologicznymi, rozwijamy finansowych profesjonalistów przyszłości, dzięki którym użytkownicy informacji finansowej i niefinansowej mają rzetelną podstawę podejmowania decyzji biznesowych. Dążenie do ciągłego rozwoju kompetencji traktuję jako misję, którą EY wypełnia dla dobra ogólnie rozumianej społeczności finansowej.

Kontakt