EY - Agnieszka Nalewajko
Technologia i oczekiwania społeczne wpływają na transformację biznesu, której zrozumienie, to jedno z najistotniejszych zadań jakie stoją obecnie przed audytorami.

Agnieszka Nalewajko

EY Polska, Audyt, Partnerka, Liderka Innowacji EY Assurance w Polsce

Ekspertka EY Polska w zakresie usług audytowych i doradczych dla centrów usług wspólnych. Entuzjastka innowacji i automatyzacji. Miłośniczka podróży i książek.

Agnieszka kieruje zespołem EY Audyt w Łodzi.

Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych oraz w badaniu kontroli wewnętrznej.

Agnieszka jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego (ukończyła studia w 1998 roku), oraz Canadian (UQAM) Executive MBA (ukończyła program w 2016 roku).

Jest członkiem PIBR, posiada uprawnienia Biegłego Rewidenta oraz tytuł ACCA. 

Jak Agnieszka wciela w życie misję EY: “building a better working world”?

Wspieram kobiety pracujące w EY w dążeniu do uświadamiania sobie swojego potencjału i możliwości rozwoju poprzez codzienną pracę z nimi, bycie mentorką i dawanie przykładu jako jedna z kobiet partnerek w EY Polska.

Kontakt