EY - Mikolaj Rytel
Aby pozostać znaczącymi partnerami biznesowymi w zarządach, dyrektorzy finansowi powinni zastanowić się jak głębsze analizy danych i nowe technologie mogą usprawnić procesy finansowe i sprawozdawcze.

Mikołaj Rytel

EY Polska, Partner Zarządzający Działem Audytu i CFO Consulting

Inspirujący lider zespołu. Pasjonat podróży, poznawania świata i nowych ludzi. Entuzjasta tenisa i golfa oraz sportów zimowych.

Partner Zarządzający zespołem ponad 900 specjalistów zajmujących się badaniem sprawozdań finansowych, audytem śledczym, doradztwem w zakresie transformacji funkcji finansowej oraz szerzeniem wiedzy w postaci dedykowanych szkoleń dla polskich przedsiębiorstw.

Mikołaj jest Partnerem Zarządzającym Działem Audytu i CFO Consulting w EY Polska. Posiada 25-letnie doświadczenie pracy w doradztwie i audycie zarówno w Polsce, Stanach Zjednoczonych jaki i Europie Wschodniej. Kieruje projektami polegającymi na usprawnieniu działalności funkcji finansowej oraz badaniu sprawozdań finansowych dużych grup kapitałowych sporządzonych zarówno według Międzynarodowych, jak i Amerykańskich Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Zyskał szerokie doświadczenie pracując dla klientów z różnych branż i sektorów gospodarki, jednak jego głównymi obszarami zainteresowań są klienci z branży FMCG oraz telekomunikacji i mediów.

Ukończył Uniwersytet w Toronto na kierunku Handel, Finanse i Rachunkowość. Certyfikowany Audytor w Stanach Zjednoczonych (CPA), członek American Institute of Certified Public Accountants (AICPA).

Jak Mikołaj wciela w życie misję EY: “building a better working world”

Pełniąc swą funkcję, Mikołaj łączy najlepsze światowe praktyki z nowymi technologiami i nowoczesnymi narzędziami analitycznymi w celu usprawnienia procesów oraz poprawy jakości danych i szybkości informacji docierających do użytkowników.

Kontakt