EY - Piotr Podsiadlo

Piotr Podsiadło

EY Polska, Kancelaria EY Law, Adwokat, Senior Manager

Adwokat specjalizujący się w doradztwie transakcyjnym oraz restrukturyzacyjnym.

Areas of focus Doradztwo prawne
Biuro Warszawa, PL

Wspiera klientów międzynarodowych i polskich w procesach M&A, reprezentując w transakcjach typu share deal oraz asset deal zarówno kupujących jak i sprzedających, na każdym etapie transakcji. W zakresie specjalizacji Piotra znajdują się w szczególności transakcje nabycia zagrożonych aktywów (distressed assets) oraz spółek w upadłości lub restrukturyzacji.

Doradza spółkom zagrożonym niewypłacalnością w postępowaniach restrukturyzacyjnych, od momentu otwarcia postępowania, do zatwierdzenia i wykonania układu. Piotr jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo. Od 2019 roku wykonuje zawód adwokata i jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Autor publikacji naukowych na temat prawa handlowego, a także laureat licznych konkursów, w tym zwycięzca konkursu „Przeglądu Prawa Handlowego” na najlepszą pracę magisterską z dziedziny prawa handlowego w 2015 r. za pracę pod tytułem „Dopuszczalność i ograniczenia financial assistance w świetle prawa unijnego i Kodeksu spółek handlowych”, a także konkursu na najlepszą glosę do orzeczenia Sądu Najwyższego.

Kontakt