Łańcuch dostaw

Zajmujemy się nadrzędną, kompleksową strategią organizacji w zakresie łańcucha dostaw (End-to-End) oraz strategią operacyjną w celu rozwoju i optymalizacji działalności organizacji

W dotychczasowym łańcuchu dostaw firmy sprzedawały produkty i usługi za pośrednictwem liniowych łańcuchów wartości. Jednak innowacje i zaburzenia równowagi na rynkach doprowadziły przedsiębiorstwa do nowego modelu łańcucha dostaw napędzanego przez ekosystemy cyfrowe i sieci rynkowe, które umożliwiają hybrydowe formy współpracy i konkurencji.

Ponadto, skoro technologia, demografia i polityka rządowa kształtują przemysł, łańcuchy dostaw i działalność operacyjna muszą zostać poddane radykalnej restrukturyzacji, aby sprostać wyzwaniom poprawy wyników i innowacji. 

Rewolucja cyfrowa może być złożona, dlatego podejmiemy współpracę w celu opracowania koncepcji, która zaadresuje wszystkie możliwe obszary działalności. Wraz ze zrozumieniem Twojej strategii, pomożemy zrewolucjonizować Twój biznes wykorzystując przy tym zaawansowaną analizę danych, technologię blockchain, uczenie maszynowe (Machine Learning) i sztuczną inteligencę (Artificial Intelligence). 

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.