Fuzje i przejęcia

Umożliwiamy strategiczny rozwój, poprzez lepiej przeprowadzone integracje w zakresie operacyjnym z przedmiotami przejęcia, tworzenie spółek joint venture i alianse strategiczne. W szczególności pomagamy firmom dopracować ich strategię rozwoju, znaleźć przedmiot transakcji, przeprowadzić analizę due diligence i wycenę oraz przeprowadzić integrację z zakupionym podmiotem.

Jak EY może pomóc?

Naszym klientom zapewniamy indywidualne podejście do każdego procesu transakcyjnego. Oferujemy pełen zakres usług, z dostępem do specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie i praktykę rynkową. Takie podejście zapewnia optymalną realizację przyjętej strategii akwizycyjnej. 

Jesteśmy jedną z największych profesjonalnych organizacji doradczych, która oferuje w pełni dedykowane, multidyscyplinarne strategia i transakcje. Od strategii do jej realizacji, nasze usługi opierają się na bogatym doświadczeniu w zakresie finansowym, podatkowym, komercyjnym i operacyjnym.

Technologia, którą wykorzystujemy w procesach M&A uwzględnia maszynową naukę i sztuczną inteligencję, robotykę i automatyzację procesów oraz analizę i wizualizację danych. W połączeniu z wiedzą specjalistów i ich doświadczeniem sektorowym, technologia pomaga w podejmowaniu lepszych decyzji i osiąganiu szybszych rezultatów.

Rozumiemy, że każdy rodzaj transakcji jest inny, wymagający indywidualnego podejścia integracyjnego, priorytetów i modeli operacyjnych. Nasze zespoły pomogą Ci zrozumieć, jaki biznes kupić, jak go ocenić i jak efektywnie zintegrować go z Twoją firmą.

 • Strategia wzrostu

  Pomagamy znaleźć drogę do rozwoju firmy poprzez:

  • Stworzenie szeroko pojętej strategii rozwoju
  • Nową strategię portfelową
  • Nowe możliwości rozwoju rynku lub rozwoju na rynki
  • Ocenę modelu biznesowego
  • Full Potential Paradigm™
 • Fuzje i przejęcia (M&A) - pozyskiwanie i inicjowanie transakcji

  • Identyfikacja i ocena strategicznego dopasowania celu przejęcia, JV lub partnera sojuszu
  • Oferowanie wskazówek ułatwiających dostęp do kapitału dłużnego i własnego
  • Zapewnienie niezależnego spojrzenia na warunki transakcji

  Dowiedz się więcej

 • Analiza i wycena fuzji i przejęć (M&A)

  Przeprowadzamy badania w następujących obszarach, aby umożliwić Ci wybór właściwego celu w odpowiedniej cenie.

  • Komercyjny
  • Ryzyko finansowe
  • Zasoby ludzkie
  • IT
  • Operacje i synergie
  • Przepisy prawne
  • Cyber
  • Wycena
  • Podatek od transakcji

  Dowiedz się więcej

 • Integracja M&A

  Stosujemy ustrukturyzowane podejście, aby pomóc Ci skutecznie zintegrować cel i zmaksymalizować wartość transakcji.

  • Zarządzanie integracją (IMO)
  • Tworzenie wartości i identyfikacja synergii
  • Gotowość na 'dzień pierwszy'
  • Procesy biznesowe i integracja funkcjonalna
  • Zarządzanie zmianą i komunikacja
  • Skuteczność sprzedażowa i marketingowa
 • Connected Capital Technologies

  Narzędzia do fuzji i przejęć, które pomagają w podejmowaniu lepszych decyzji i osiąganiu szybszych rezultatów.

  • Diagnostyka strategii
  • Big data, mapowanie ekosystemów i analiza
  • Zasilanie sztuczną inteligencją pozyskiwanie danych i przesłuchiwanie
  • Diagnostyka finansowa i operacyjna
  • Współpraca Portale

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.