EY - Grzegorz Przytula

Grzegorz Przytuła

EY-Parthenon, Partner

Praca z klientami nad adresowaniem ich wyzwań to moja pasja. Prywatnie moją pasją jest rodzina, książki i od niedawna jazda na rowerze.

Grzegorz jest Dyrektorem w Dziale Doradztwa Transakcyjnego EY, gdzie od blisko 3 lat rozwija usługi w obszarze doradztwa strategicznego.

Grzegorz posiada blisko 14-letnie doświadczenie zdobyte w międzynarodowych i lokalnych butikach doradztwa strategicznego. Na przestrzeni ostatnich 14 lat Grzegorz pracował dla szeregu wiodących polskich i międzynarodowych blue chipów oraz funduszy Private Equity. Praca ta polegała na wspieraniu Klientów zarówno przy formułowaniu i ewaluacji strategii jak i podejmowaniu decyzji inwestycyjnych (analizy rynkowe, badanie due diligence komercyjnego).

Grzegorz jest absolwentem kierunku Międzynarodowe Zarządzanie Finansowe Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada także absolutorium na kierunku Ekonometria na SGH.

Jak Grzegorz wciela w życie misję EY: “building a better working world”? 

Rozwój biznesu generuje wartość dodaną nie tylko dla jego właścicieli, ale także pozostałych interesariuszy. Poprzez wsparcie naszych Klientów w podejmowaniu decyzji (często w obliczu istotnej niepewności) i definiowaniu kierunków przyszłego rozwoju generujemy wartość dla interesariuszy – właścicieli, pracowników, lokalnych społeczności oraz wielu innych. Moim celem jest dostarczanie Klientom najlepszego miksu kompetencji i doświadczenia (także z innych rynków) aby nasza wspólna praca generowała trwały wzrost.

Kontakt