Relokacja pracownika

Obszar: Ludzie w firmie

Tradycyjne długoterminowe oddelegowania zaczynają odchodzić w zapomnienie ustępując miejsca różnorodnym nowym podejściom do podróży służbowych i opcji mobilności/elastyczności, które lepiej odzwierciedlają potrzeby biznesu i pracowników. O ile będą one przebiegać bez zbędnych tarć i napięć, a jakość ich obsługi będzie tak dobra jak ta, którą zapewnia się klientom, takie podejście ma szansę przyczynić się do zwiększenia zgodności z przepisami (ang. compliance) i efektywności pracy w każdym przedsiębiorstwie.

Co EY może dla Ciebie zrobić

Doradztwo podatkowe

Międzynarodowe oddelegowania są coraz częściej wykorzystywane zarówno jako narzędzie rozwoju talentów, jak i narzędzie motywacyjne dla pracowników. Mogą one również pomóc firmie w dostarczeniu odpowiednich pracowników, z odpowiednimi umiejętnościami, na czas i na właściwe miejsce - tam, gdzie dla firmy pojawiają się szanse biznesowe.

Systemy podatkowe różnych lokalizacji są jednak złożone. Przepisy mogą być trudne do zrozumienia, szczególnie gdy są pisane w języku obcym. Jednocześnie najczęściej mobilny pracownik nadal podlega przepisom podatkowym i ma obowiązek rozliczenia się z dochodów zagranicznych w kraju macierzystym.

Nasze kompleksowe wsparcie doradcze dotyczące mobilności, obejmujące doradztwo podatkowe, w zakresie ubezpieczeń społecznych, opodatkowania programów motywacyjnych opartych na akcjach i instrumentach finansowych oraz usługi związane z obsługą strumieni wynagrodzeń płynących do pracownika z różnych krajów pomagają sprawnie i bez opóźnień i niedogodności dokonywać alokacji zasobów ludzkich w różne miejsca biznesowej aktywności.

Usługi imigracyjne

Dzięki naszej zintegrowanej platformie mobilności możemy przeprowadzać oceny ryzyka; pomagać w kontaktach z organami rządowymi i regulacyjnymi oraz dostawcami usług niższego szczebla; oraz, w razie potrzeby, doradzać w zakresie opodatkowania, obowiązków imigracyjnych i poprawy efektywności procesów.

Wynagrodzenia

Międzynarodowe oddelegowania mogą być kosztowne, a firmy często zastanawiają się, czy zarządzają mobilnością swoich pracowników w najbardziej efektywny sposób.

Pomożemy Twojej organizacji w gromadzeniu i analizowaniu danych o wynagrodzeniach pracowników, generowaniu instrukcji płacowych i tworzeniu dokładnych raportów kosztów całkowitych.

Zagraniczne transfery

Strategicznie zarządzane organizacje wysyłają pracowników za granicę z misją podboju nowych rynków i rozwoju talentów kolejnego pokolenia lokalnych następców. Nasze podejście może pomóc Twojej organizacji zidentyfikować luki w wydajności programów mobilności i wypracować mapę drogową zmian, tak, aby programy te działały z maksymalnym pożytkiem dla organizacji.

Zabezpieczenie społeczne

Przepisy dotyczące zabezpieczenia społecznego stają się coraz bardziej złożone, a pracodawcy stoją przed wieloma dodatkowymi wymogami prawnymi. Jest to tym bardziej skomplikowane w sytuacji, gdy dana firma nie wdrożyła polityki zabezpieczającej pracownika przed negatywnymi konsekwencjami wynikającymi z braku możliwości utrzymania pracownika w macierzystym systemie ubezpieczeń społecznych podczas oddelegowania.

Możemy pomóc Twojej organizacji w wypełnianiu obowiązków narzuconych przepisami prawa, ulepszając dane, systemy i procesy.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.