Audyt wewnętrzny (IA)

Organizacje w coraz większym stopniu polegają na audycie wewnętrznym (IA), który ma zapewnić im wgląd w różnorodne potencjalne wyzwania i dzięki temu budować podstawy zaufania. Zespół IA wierzy w technologiczną transformację IA z równym ukierunkowaniem na ludzi, proces i cel.

Powiązane tematy Consulting Cybersecurity

Audyt wewnętrzny (IA)

Co EY może dla Ciebie zrobić

Jesteśmy liderem na rynku innowacyjnych usług w zakresie audytu wewnętrznego (IA) i kontroli wewnętrznej (IC), które pomagają Twojej firmie przełożyć niepewność na zaufanie, przy jednoczesnym przyspieszeniu i usprawnieniu działań.

Bez względu na wielkość firmy, sektor, lokalizację lub dojrzałość, nasze usługi w zakresie audytu wewnętrznego są elastyczne i skalowalne, pomagając organizacjom osiągnąć ich cele, przy jednoczesnych racjonalnych kosztach, lepszym pokryciu ryzyka i większej wartości dodanej.

Co oferuje Zespół IA

Usługi w zakresie transformacji IA zaczynają się od wykonywania diagnostyki strategicznej i taktycznej, aż do budowania mapy drogowej transformacji, skupionej na cyfryzacji i zwiększeniu wartości.

W pracy z klientami koncentrujemy się na wspieraniu ich poprzez IA Disrupted by Design - podejście, w którym pomagamy firmom w całościowej transformacji audytu wewnętrznego (ludzi, procesów i technologii), w celu zbudowania lub utrzymania zaufania.

Ponadto, poprzez outsourcing, tworzenie wspólnych zespołów lub wykonywanie elementów audytu wewnętrznego jako usługi zarządzanej, pomagamy w dostarczaniu nowych rozwiązań, które pomagają w dostosowaniu funkcji IA do strategii biznesowej, w szybko zmieniającym się środowisku ryzyka.

Globalna metodologia audytu wewnętrznego EY:

 • Automatyzacja, zapewniająca szersze spojrzenie na efektywność kontroli i ryzyko
 • Dogłębne zrozumienie potencjalnych zagrożeń, dzięki rozbudowanej sieci zasobów tematycznych i innowacyjnym rozwiązaniom
 • Dynamiczne narzędzia oceny ryzyka i współpracy, usprawniające procesy identyfikacji ryzyka i gromadzenia informacji
 • Sieć branżowa/profesjonalna i narzędzia do analizy porównawczej i wymiany wiedzy w czasie rzeczywistym

Pozwól nam pomóc w stworzeniu i utrzymaniu funkcji IA i IC, które budują zaufanie i umożliwiają pewne zarządzanie wzrostem biznesu.

 

Spotkanie biznesowe

Kiedy warto zmienić to, co działa?

Sposób, w jaki audyt wewnętrzny buduje zaufanie poprzez transformację.

Dowiedz się więcej (EN)

 • Outsourcing/co-sourcing audytu wewnętrznego

  Usługa outsourcingu/co-sourcingu audytu wewnętrznego ma pomóc interesariuszom w realizacji ich zadań z zakresu audytu wewnętrznego i zapewnić wartość dla ich partnerów biznesowych, w aspektach ryzyka i kontroli. Dzięki podejściu opartemu na celach i strategii organizacji, możemy pomóc audytowi wewnętrznemu realizować jego wizję, wdrażając wartościowe zmiany w sposobie, w jaki audyt wchodzi w interakcję z organizacją.

  Wykorzystujemy rozwiązania cyfrowe w całej naszej metodologii audytu wewnętrznego, aby pomóc naszym klientom uzyskać w lepszy wgląd w ryzyka z jakimi mają do czynienia. Nasi specjaliści mają doświadczenie w przeprowadzaniu specjalistycznych audytów wszystkich aspektów działalności i związanym z nimi ryzykiem, w tym ryzykiem technologicznym, operacyjnym, ryzykiem utraty reputacji oraz finansowym. Przeprowadzamy także specjalistyczne przeglądy IA, w tym dochodzenia na zlecenie komitetów audytu oraz zarządów.

 • Audyt wewnętrzny. Diagnostyka

  Diagnostyka IA pomaga naszym klientom uzyskać obiektywną ocenę ich funkcji audytu wewnętrznego. Daje ona zalecenia jak lepiej zdefiniować rolę audytu wewnętrznego, osiągać jego cele, a także jak poprawić jego wydajność i skuteczność, z uwzględnieniem oczekiwań interesariuszy.

  Ocena wykorzystuje technologię w celu prowadzenia ilościowych i jakościowych analiz porównawczych oraz badań kwestionariuszowych, aby proponować naszym klientom wizję przyszłości. W ramach tej oceny pomagamy też określić zgodność funkcji IA ze standardami Instytutu Audytu Wewnętrznego (IIA).

 • Audyt wewnętrzny. Transformacja

  Usługi w zakresie transformacji audytu wewnętrznego, wykorzystują podejście cyfrowe, zorientowane na cel, aby pomóc organizacjom określić nową strategię i mapę drogową osiągnięcia pożądanego stanu funkcji audytu wewnętrznego. Transformacja IA to szereg inicjatyw, wspieranych przez technologię, które pomagają funkcji IA dostosować się do zmian zachodzących w jej organizacji i środowisku. Przekształcona strategia audytu wewnętrznego pozwoli mu na ewolucję i zaspokojenie potrzeb firmy  — zarówno dziś, jak i w przyszłości. Pomagamy naszym klientom wypełnić lukę pomiędzy koncentrowaniem się na zagrożeniach, z którymi borykają się obecnie, a rozwijaniem procesów, które są im potrzebne do radzenia sobie z potencjalnymi zagrożeniami, jednocześnie angażując pracowników organizacji do wypracowywania i wdrażania zmian.

  Dzięki nam, Twój audyt wewnętrzny:

  • Dostarczy większą wartość strategiczną dla zarządu i kluczowych interesariuszy wykonawczych
  • Zastosuje rozwiązania oparte na technologii
  • Będzie lepiej spełniał swoją rolę i oczekiwania wobec niego
  • Pozwoli na lepszy wgląd w ryzyko (wewnętrzne i zewnętrzne)
  • Będzie miał dostęp do zagadnień branżowych
  • Będzie audytował większe spektrum istotnych ryzyk
  • Będzie racjonalną kosztowo funkcją firmy.
 • Audyt wewnętrzny SOX Controls Testing

  Pomagamy kierownictwu w usprawnieniu i udoskonaleniu środowiska kontroli wewnętrznej oraz wykorzystujemy technologię, aby w sposób racjonalny kosztowo uzyskać optymalne pokrycie ryzyka. Ponadto, pomagamy firmom przeprowadzać testy kontroli wewnętrznej w zakresie sprawozdawczości finansowej (ICFR) w imieniu kadry zarządzającej, w odniesieniu do odpowiednich standardów regulacyjnych, w tym Sarbanes-Oxley Section 404 (SOX 404), japońskiego prawa dotyczącego instrumentów finansowych i giełdy (znanego jako J-SOX) i innych.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.