Transformacja strategiczna

Obszar: Consulting

Podobnie jak w erze informacji i wcześniejszej epoce przemysłowej, tak i era transformacji zmienia sposób, w jaki żyjemy, pracujemy i bawimy się. Szybkie rozwiązania już nie wystarczą. Zamiast tego organizacje muszą myśleć o fundamentalnej transformacji, która da im zdolność adaptacji.

Co EY może dla Ciebie zrobić

W dzisiejszym otoczeniu biznesowym firmy doświadczają ciągłych zmian ze względu na zmieniające się oczekiwania różnych interesariuszy. Pracownicy, klienci i inwestorzy szukają solidniejszych powodów do zaangażowania. Organizacje muszą myśleć o fundamentalnej transformacji, aby spełnić te oczekiwania.

EY Doradztwo Biznesowe może pomóc w uruchomieniu immanentnej wartości firmy w całym spektrum transformacji — niezależnie od tego, czy jest to cel, model biznesowy i operacyjny, proces i funkcja, czy narzędzia i technologia. Razem, EY może zapewnić lepsze wyniki i długotrwałe rezultaty, od strategii do realizacji.

Purpose-Led Transformation™

Purpose-Led Transformation to nowe podejście do napędzania transformacji strategicznej, innowacji i wzrostu. W ostatnim badaniu przeprowadzonym przez EY i Harvard Business Review Analytics 91% respondentów stwierdziło, że ich firma ma lub pracuje nad stworzeniem celu, podczas gdy mniej niż połowa uważa, że ich strategia jest zgodna z celem. Co więcej, tylko 37% respondentów uważa, że ich model operacyjny i działania są dostosowane do ich celu.

Cel definiujemy jako jasny powód istnienia organizacji, który służy wyznaczaniu strategicznej wizji i podejmowaniu decyzji. Silny cel strategii biznesowej koncentruje się na dostarczaniu wartości i znaczenia dla klientów, pracowników i innych interesariuszy, co w końcu zwiększa dobrobyt Twojej organizacji.

Enterprise Operating Model

Siły zewnętrzne  — zmiany w technologii, preferencje klientów i otoczenie konkurencyjne - oraz siły wewnętrzne - zmiana strategii, wzrost kosztów operacyjnych i zmiana przywództwa - powodują, że firmy muszą zmienić swój model operacyjny, aby pozostać konkurencyjnymi. Enterprise Operating Model wspiera realizację strategii i zwiększa wartość dodaną:

  • Uwolnienie wzrostu na najwyższym poziomie: kontynuacja nowych modeli biznesowych lub restrukturyzacja istniejących w celu osiągnięcia zintegrowanych wyników dla klientów
  • Zróżnicowanie podstawowych umiejętności (w tym efektywności): zwiększenie skuteczności operacyjnej
  • Dążenie do trwałej rentowności: optymalizacja kosztów przedsiębiorstwa

Redukcja kosztów przedsiębiorstwa

W przypadku każdej organizacji nacisk kładziony jest nie tylko na wzrost, ale również na rentowność: ważne jest, aby zapytać, jakie działania zostały podjęte w celu zwiększenia rentowności. Chodzi o dostosowanie struktury kosztów do strategii korporacyjnej i kontrolowanie kosztów oraz wykorzystanie tych oszczędności do odblokowania wzrostu. Skutkuje to efektywnością operacyjną i kapitałową, które poprawiają wynik finansowy przy jednoczesnej bardziej efektywnej obsłudze klientów i udziałowców.

EY identyfikuje, ustala priorytety i pomaga we wdrażaniu inicjatyw, które dotyczą szerokiego zakresu wyzwań związanych z gotówką, kosztami i kapitałem. Szczegółowe ramy i metodologia zarządzania zmianą wspierają klientów EY w osiąganiu ich obecnych celów i przyszłych aspiracji.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.