EY - Jarosław Wajer
Doświadczamy obecnie daleko idących przekształceń, zakłóceń i regulacji, które wymuszają innowacyjność w sektorze energetyki i usług użyteczności publicznej. Od decyzji, które teraz podejmujemy, zależeć będzie, czy odniesiemy sukces w przyszłości.

Jarosław Wajer

EY Polska, Consulting, Partner, Lider Działu Energetyki w Polsce oraz regionie CESA

Jarosław z entuzjazmem wspiera najlepszych liderów i firmy osiągające najlepsze wyniki w procesie przekształceń.

Jarosław Wajer jako Lider Działu Energetyki w EY CESA koncentruje się na rozwijaniu możliwości na rynkach energetycznych Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej, a także Azji. Zajmuje się także koordynacją zespołów EY w tych krajach i przewodzi swojemu zespołowi strategicznemu w Polsce.

W ciągu wielu lat pracy jako doradca miał przyjemność i zaszczyt wspierać podmioty użyteczności publicznej, gdy w ramach procesu przekształceń zmieniały się z monopolistycznych podmiotów zintegrowanych pionowo w zwinnych graczy działających na konkurencyjnych rynkach. Jarosław Wajer służył wsparciem spółkom detalicznym, handlowym, przesyłowym, dystrybucyjnym, produkcyjnym i wydobywczym. Dysponuje doświadczeniem w takich obszarach jak projektowanie i wdrażanie strategii biznesowych i modeli organizacyjnych, centra usług wspólnych, kwestie regulacyjne, fuzje i przejęcia, due diligence, obsługa klienta, formuły ESCO, handel detaliczny i obrót handlowy, kwestie środowiskowe, zielony ład (green deal) i zarządzanie obiektami.

Jak Jarosław wciela w życie misję EY: “building a better working world”

Wspieram najlepszych liderów, przedsiębiorców oraz zespoły i organizacje w dążeniu do jeszcze większej efektywności, rentowności, bardziej spektakularnych sukcesów i realizacji celów. Osiągający sukcesy liderzy, zespoły i organizacje pomagają budować zaufanie do rynków kapitałowych i gospodarek. Wspieranie moich klientów w obszarze wzrostu i doskonalenia wyników prowadzi do podnoszenia standardów życia i możliwości lokalnych gospodarek. Wszystko to sprzyja tworzeniu lepiej funkcjonującego środowiska.

Kontakt