People Consulting

Pomagamy klientom w transformacji ich organizacji, personelu oraz funkcji HR, w celu umożliwienia realizacji strategii biznesowej i osiągnięcia założonych celów. Oferujemy wsparcie na poziomie strategicznym oraz operacyjnym. 

Powiązane tematy Consulting Ludzie w firmie

Aby skutecznie budować wartość organizacji poprzez transformację, ludzie muszą być w centrum Twoich działań.

Ludzie są kluczowym zasobem każdej organizacji i to oni decydują o jej sukcesie. Dlatego w centrum naszych działań stawiamy człowieka. Poprzez inwestycję w jego rozwój, tworzenie sprzyjającej kultury organizacyjnej, umożliwiamy firmom skuteczne zarządzanie wyzwaniami współczesnego rynku.

Gotowi na transformację?
Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia współpracy. 

Formularz kontaktowy

Co EY może zrobić dla Ciebie

W odpowiedzi na współczesne wyzwania biznesowe, oferujemy usługi, które mają na celu transformację i doskonalenie Twojej firmy. Poznaj ofertę Zespołu EY People Consulting i dowiedz się, jak możemy dostarczyć unikalną wartość i przyczynić się do osiągnięcia Twoich celów biznesowych.

 • Zarządzanie zmianą

  Wobec rosnącej liczby wyzwań, coraz większej konkurencji i złożoności biznesu oraz wyższych oczekiwań pracowników, nowe podejście do zarządzania zmianą może przyczynić się do poprawy wyników transformacji.

  Obecnie transformacja nie jest już opcją – stała się koniecznością. Wcześniej kwestia programów transformacyjnych nie była adekwatnie zarządzona i nie zyskiwała odpowiedniej rangi w świadomości kierownictwa i współpracowników. Jednak zrównoważona zmiana jest w Twoim zasięgu i osiągnięcie jej nie musi oznaczać ciężkiej przeprawy dla przedsiębiorstwa.

  Jakie rozwiązania EY proponujemy

  EY Change Experience  to nowe, bardziej spersonalizowane i angażujące podejście do zarządzania zmianą. Korzystamy z doświadczeń klientów i badań Harvard Business School. Podejście EY Change Experience odnosi się do czynników, które mają największy wpływ na sposób, w jaki zmieniają się doświadczenia pracowników i które umożliwiają im osiągnięcie niezwykłych wyników.

  Stała koncentracja na doświadczeniu pracowników wywiera ogromny wpływ na każdym etapie procesu zmiany, co przekłada się na lepsze wyniki transformacji. Dostarczamy praktyki, które mogą pomóc organizacjom dostosować się do kolejnych wyzwań związanych z ciągłymi zmianami i czerpać z nich korzyści.

 • Transformacja HR

  W pełnym wyzwań środowisku biznesowym bardzo ważne jest, aby Twoje zespoły miały odpowiednią strukturę i zestaw kompetencji. Analiza zespołów uwzględnia strategię i planowanie zasobów ludzkich, dzięki czemu można zarządzać talentami i rozwijać je w celu lepszej realizacji wyników biznesowych.

  Jakie rozwiązania EY proponujemy

  • Analiza kapitału ludzkiego
   Niezależnie od tego, czy chodzi o zarządzanie zmianą, czy też analizę dotychczasowych sposobów funkcjonowania, codzienny wgląd w działania i nastroje pracowników może pomóc zrealizować projekt zgodnie z harmonogramem oraz wspierać szczegółowe raportowanie i skuteczne zarządzanie.

   Możemy pomóc w stworzeniu wiarygodnych i dynamicznych narzędzi oraz metodologii prognozowania, które mogą zapewnić wgląd w dane niemal w czasie rzeczywistym i pomóc w regularnym planowaniu działań, raportowaniu i bieżącym nadzorze.

  • Strategiczne planowanie zasobów ludzkich
   Możemy pomóc Twojej organizacji zidentyfikować i ustalić zakres zasobów ludzkich potrzebnych do realizacji strategii, wizji organizacji i osiągnięcia celów biznesowych.

  • Strategia pozyskiwania kapitału ludzkiego i model operacyjny
   Zmieniające się środowiska pracy zmuszają organizacje do ponownego przemyślenia zarządzania stałymi i tymczasowymi pracownikami.

   Możemy pomóc Ci ocenić i przeprojektować model operacyjny oraz programy pozyskiwania talentów i innych zasobów ludzkich, zwiększające zdolność Twojej organizacji do osiągnięcia odpowiedniego poziomu kapitału ludzkiego niezbędnego do realizacji ambicji biznesowych.

  • Pozyskiwanie kompetencji
   Uwzględnienie potrzeby zarządzania ludźmi w zintegrowanej strategii biznesowej może zapewnić przewagę konkurencyjną, pomagając w pozyskaniu odpowiednich talentów, z odpowiednimi umiejętnościami i adekwatnym wynagrodzeniem.

   Jednak według Barometru Kapitału Ludzkiego EY 55% pracodawców ma trudności z identyfikacją i zatrudnieniem osób posiadających niezbędne umiejętności.

   Łączenie odpowiednich talentów z odpowiednimi kompetencjami i możliwościami zatrudnienia jest kluczowym elementem osiągania celów biznesowych. Technologia może pomóc Twojej organizacji w osiągnięciu tego celu, automatyzując powtarzalne zadania, umożliwiając pracownikom podejmowanie decyzji w oparciu o pogłębione dane i uwalniając czas pracowników, aby mogli skupić się na bardziej ludzkich aspektach ich pracy.

   Możemy pomóc Ci ocenić obecne i przyszłe potrzeby kadrowe, zidentyfikować rosnące braki w kompetencjach oraz wdrożyć właściwą technologii do oceny i weryfikacji kandydatów pod kątem umiejętności i dopasowania do kultury firmy.
 • Strategia rozwoju pracowników

  Kompleksowe rozwiązywanie problemów, krytyczne myślenie i kreatywność będą umiejętnościami najbardziej pożądanymi w 2030 roku. Aby jednak dostosować się do nowego środowiska pracy, ludzie potrzebują również ulepszonych rozwiązań cyfrowych, technicznych, zarządczych i kulturowych.

  Jakie rozwiązania EY proponujemy

  • Szkolenia i rozwój (L&D)
   Postępująca globalizacja, ogromne zmiany demograficzne, postęp technologiczny i nowe przepisy ukształtują przyszły rynek pracy.

   Aby zdobyć i utrzymać przewagę konkurencyjną, organizacje muszą być zwinne i elastyczne. Muszą również aktywnie reagować na zakłócenia w gospodarce oraz traktować swoich pracowników jako integralny element strategii biznesowej, aby utrzymać ich zaangażowanie i zorientowanie na przyszłość.

   Opracowaliśmy specjalne metody oceny, identyfikacji i korygowania nieadekwatnych sposobów uczenia się. Wykorzystując nasze otwarte podejście możemy pomóc Twojej firmie opracować spójną strategię uczenia się i rozwoju, odpowiednią dla Twoich pracowników.

  • Szkolenia dla wszystkich
   Dzięki naszym specjalistom ds. rozwoju i szkoleń oferujemy wysokiej jakości rozwiązania L&D, które są skalowalne dla wszystkich pracowników, zapewniając spójny rozwój niezależnie od ich lokalizacji. Nasze rozwiązania w zakresie L&D, zakorzenione w psychologii uczenia się, są praktyczne, empiryczne i angażujące, zapewniają zmianę zachowań i wzrost efektywności w Twojej organizacji.

   Niezależnie od tego, czy chcesz rozwijać sposób myślenia i umiejętności, czy wyposażyć swoich pracowników w elastyczne narzędzia do nauki, możemy Ci pomóc. Nasza gama rozwiązań może wspierać wszystkie poziomy zarządzania. Oferujemy zarówno hybrydowe, jak i specjalistyczne rozwiązania, w tym:
   • symulacje, diagnostykę i cyfrowe narzędzia edukacyjne,
   • wirtualne sesje umiejętności i sesje inspiracyjne.
     
  • Proces uczenia się w organizacji i rozwój zarządzania wiedzą
   Aby w pełni wykorzystać zasoby wiedzy, organizacje muszą skupić się zarówno na rozwijaniu podstawowej infrastruktury zarządzania wiedzą (systemy, polityki i procesy), jak i na promowaniu kultury, która zachęca do skutecznego tworzenia, udoskonalania, dzielenia się i przechowywania wiedzy.

   EY oferuje strategię zarządzania wiedzą i pomaga lepiej wykorzystywać informacje wewnętrzne w celu poprawy wyników biznesowych. Nasze podejście, dostosowane do konkretnej strategii, standardów i polityk Twojej firmy, może pomóc zmaksymalizować umiejętność uczenia się Twoich pracowników w organizacji.

   Możemy pomóc Ci stworzyć bazę wiedzy i opracować systemy zarządzania, które promują płynny transfer wiedzy. Opierając się na naszym doświadczeniu w realizacji inicjatyw związanych ze zmianami kulturowych, możemy pomóc Twojej firmie w stworzeniu struktury L&D zorientowanej na klienta oraz poszukiwanie i dzielenie się wiedzą.

  • Rozwój zespołu
   Doskonałe zespoły są podstawą znakomitych organizacji. Pomagamy zespołom zwiększyć ich możliwości poprzez pokonywanie przeszkód i barier oraz znajdowanie nowych, ulepszonych sposobów pracy.

  • Ścieżki rozwoju zespołu na każdym poziomie
   Niezależnie od tego, czy Twój zespół jest nowy, notuje wysoką rotację pracowników, czy wymaga wdrożenia kultury osiągania wysokich wyników, możemy zapewnić indywidualny program rozwoju zespołu poprzez szereg rozwiązań i metod uczenia się, które są dostępne na wszystkich poziomach zarządzania.

  • Zespoły menedżerskie
   Menedżerowie są liderami funkcji i całej organizacji. Możemy pomóc Ci w wypracowaniu wspólnych celów, by mówić "jednym głosem".

  • Wirtualne zespoły
   Niezależnie od tego, czy Twój wirtualny zespół ma ugruntowaną pozycję, czy został właśnie stworzony, pomożemy Ci sprostać wyzwaniom, takim jak przywództwo, komunikacja i właściwe procesy.

  • Nowo powstałe zespoły
   Pomagamy nowym zespołom zbudować właściwą dynamikę i sposoby pracy, promujące wysoką efektywność od samego początku ich działania.

  • Nasze podejście do rozwoju zespołu
   Nasze sprawdzone podejście do budowania zespołów osiągających wysokie wyniki koncentruje się na rozwijaniu wspólnego zrozumienia efektywności w organizacjach, a następnie przekształcaniu tej wiedzy w praktykę.

  Od spotkań na żywo, po sesje wirtualne i w pełni cyfrowe rozwiązania, zapewniamy szereg skalowalnych rozwiązań, aby Twoje zespoły przekraczały założone cele:

  • Ścieżki rozwoju zespołu: Nasze metody diagnozowania zespołów dostarczają danych na temat mocnych stron zespołów i obszarów do rozwoju w odniesieniu do czynników, które wpływają na wysoką wydajność. Efektywność zespołu jest następnie rozwijana poprzez sesje z facylitatorem.
  • Train the trener: Pomożemy wyszkolić Twoich wewnętrznych trenerów, aby pomóc im w skalowaniu i wspieraniu rozwoju efektywności zespołu. Trenerzy mogą uzyskać dostęp do naszych narzędzi, gotowych scenariuszy sesji i przewodnika po facylitacji w kluczowych tematach (takich jak zaangażowanie, zaufanie, przywództwo i odporność) oraz otrzymywać bieżące wsparcie praktyków EY.

  Skupiamy się na rozwijaniu pięciu kluczowych elementów, które tworzą zespoły osiągające wysokie wyniki:

  • Myślenie zespołowe
   Odnosi się do "wspólnego myślenia" w zespole. W zespołach osiągających wysokie wyniki członkowie wiedzą, jak najlepiej współpracuje ich zespół. Potrafią odczytywać nowe sytuacje i stosować istniejącą wiedzę. Aby stale się doskonalić, zespoły muszą się uczyć i poszerzać swoje horyzonty.

  • Emocje w zespole
   Określają, jak członkowie zespołu czują się ze sobą nawzajem i ze swoim zespołem jako grupą. Zespoły osiągające wysokie wyniki charakteryzują się wysokim poziomem wzajemnego zaufania. Pracownicy czują się w pełni zaangażowani w zespół, skutecznie rozwiązują konflikty i podejmują lepsze decyzje wykorzystując wiedzę wszystkich członków zespołu.

  • Procesy zespołowe
   Opisują zadania zespołu i pozwalają mu stale dostosowywać się, by działać na wysokim poziomie. Dzieje się tak pomimo zmian w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym. Zespoły osiągające wysokie wyniki skutecznie dzielą się informacjami, obciążeniem pracą oraz przewidują potrzeby i działania innych członków zespołu.

  • Przywództwo w zespole
   Odnosi się do formalnych i nieformalnych zdolności przywódczych w zespole. W zespołach osiągających wysokie wyniki przywództwo przenosi się z formalnych na nieformalnych liderów zgodnie z zadaniami i umiejętnościami członków zespołu. Przywództwo w zespole oznacza wizję, wsparcie i wyzwania.

  • Odporność zespołu
   Zdolność zespołu do działania pod presją. Odporne zespoły mogą działać w najtrudniejszych okolicznościach, pozostając skoncentrowanymi, zdeterminowanymi i kontrolującymi presję. Zespoły te opierają się na pozytywnym impecie lub zmieniają kierunek działania, gdy zespół znajduje się w momencie spadkowym.
 • Doświadczenie pracownika

  Procesy, systemy i procedury stosowane przez firmy do wsparcia swoich pracowników są często skomplikowane, ale też niewystarczające. Jednak dzisiejsi pracownicy – od pokolenia wyżu demograficznego po milenialsów i generację Z, od pełnoetatowych pracowników po freelancerów – coraz częściej oczekują interfejsu, który odzwierciedla ich doświadczenie jako klienta: prostego, bezproblemowego i mobilnego.

  Możemy pomóc Ci zbudować lub zmodyfikować środowisko pracy, połączyć lub zaangażować pracowników oraz dostarczyć informacji potrzebnych do świadomego podejmowania decyzji menedżerskich.

  Jakie rozwiązania EY proponujemy

  • Przywództwo
   Budowa i transformacja biznesu na dzisiejszym globalnym rynku wymaga odświeżonego podejścia do definiowania, oceny i rozwoju przywództwa w organizacji. Strategiczne inwestycje w przywództwo mają znaczący i bezpośredni wpływ na wyniki biznesowe. Aby wykorzystać ten potencjał, organizacje muszą kultywować przywództwo poprzez wspieranie wspólnych wartości i ciągłe rozwijanie nowych umiejętności, takich jak zwinność emocjonalna, zarządzanie wirtualnym zespołem i myślenie 360 stopni.

   Dzięki naszemu zrozumieniu Twojego biznesu, rynku, sektora i otoczenia konkurencyjnego, możemy pomóc w rozwoju Twoich liderów, odpowiadając nie tylko na potrzeby jednostki, ale także zespołu menedżerskiego i całej organizacji. Pomagamy liderom przygotować się i radzić sobie ze złożonością i niepewnością przyszłego rynku pracy.

   Inwestycja w przywództwo ma kluczowe znaczenie dla sukcesu Twojej firmy. Nasze narzędzia cyfrowe pomogą Ci lepiej umiejscowić przywództwo w kontekście przełomowych zmian rynkowych. Pomożemy Ci ocenić i określić profile Twoich liderów, a także zdiagnozować obszary rozwoju i poprawić wydajność poprzez warsztaty z przywództwa – zarówno na poziomie indywidualnym, jak i zespołowym. Nasze podejście do rozwoju przywództwa pomoże Twoim pracownikom osiągać najlepsze wyniki w stale zmieniającym się świecie.

  • Kultura
   Wartości biznesowe nadal zmieniają się wraz z dynamiką rynku, a kultura organizacyjna jest podstawą w kształtowaniu przyszłego sposobu pracy, wpływając w ten sposób na konkurencyjność i wartość rynkową organizacji. Kiedy organizacje promują kulturę opartą na wartościach motywujących pracowników, widzą wzrost produktywności, a tym samym rentowności. Wszyscy interesariusze, od zarządów i kadry kierowniczej po pracowników i klientów, odgrywają ważną rolę w kształtowaniu kultury organizacji. Współpracujemy z nimi, aby przebudować organizację i wdrożyć zmianę kulturową w odpowiedzi na trendy rynkowe.

   Nasze narzędzia cyfrowe pomagają wspierać klientów poprzez projektowanie i wdrożenie kultury, która umożliwia podniesienie bezpieczeństwa psychologicznego i nastawienia na rozwój oraz przyspieszenie inicjatyw integracyjnych i promowanie innowacji w organizacji. Możemy również pomóc Ci osiągnąć sukces transakcji, wykorzystując kulturę jako dźwignię.

  • DE&I
   Pomagamy klientom rozwijać ich strategię różnorodności, równości i integracji (DE&I) oraz budować skoncentrowane na człowieku środowisko pracy. Nasze multidyscyplinarne podejście to połączenie danych, dialogu z pracownikami i rozwiązań systemowych, aby zapewnić wymierne i trwałe zmiany. Organizacje mogą wykorzystać DE&I jako kluczowy czynnik umożliwiający osiągnięcie sukcesu, integrując je ze swoją strategią biznesową i zarządzaniem talentami. DE&I to obecnie także imperatyw biznesowy ze względu na zwiększone oczekiwania ze strony konsumentów, organów regulacyjnych, inwestorów i pracowników.

   Nasze narzędzia diagnostyczne koncentrują się na mocnych stronach naszych klientów i pomagają im ukierunkować wysiłki na obszary, w których mogą uzyskać najlepsze wyniki. Angażujemy odpowiednich liderów i interesariuszy do budowania wewnętrznych kompetencji i pomocy menedżerom w podejmowaniu ambitnych zobowiązań i ich skutecznej realizacji. Dzięki zdefiniowaniu kluczowych wskaźników (KPIs) pomagamy śledzić postępy i dostosować tempo zmian DE&I do indywidualnych potrzeb. Aby wspierać naszych klientów śledzimy trendy makroekonomiczne, geopolityczne i bieżące wydarzenia, które mogą mieć wpływ na aspekty DE&I w ich organizacjach.

  • Strategia rozwoju talentów
   Aby nadążyć za zmieniającym się światem pracy, konieczne jest posiadanie właściwych ludzi, z odpowiednimi umiejętnościami i we właściwych miejscach organizacji. Rodzi to pytanie: czy lepiej pozyskać talent, którego potrzebujesz, czy go wyszlifować?

  • Strategia odpowiednich zasobów
   Korzystając z naszych sprawdzonych metod, elastycznie dopasowując się do specyfiki Twojej organizacji, możemy pomóc Ci zidentyfikować i rozwinąć strategię budowania talentów potrzebną do osiągnięcia przyszłych celów biznesowych.

  • Efektywność i wsparcie pracowników
   W dzisiejszym dynamicznym środowisku pracy utrzymanie motywacji pracowników jest jednym z największych wyzwań, przed którymi stoją organizacje.

   Możemy pomóc Ci zaprojektować lub zmodyfikować metody pomiaru produktywności oraz zaangażowania i zarządzania pracownikami w sposób, który będzie optymalny dla nich samych i dla firmy.

  • Rozwój przywództwa
   Aby zbudować i przeprowadzić transformację w firmie, potrzebujesz doskonałego przywództwa. A odpowiednie inwestycje w przywództwo mogą mieć ogromny wpływ zarówno na biznes, jak i pracowników.

   Liderzy potrzebują różnych umiejętności i sposobu myślenia na różnych poziomach organizacji, zamiast jednego ogólnego podejścia do zarządzania. Od kadry kierowniczej po pierwszą linię, szkolimy wszystkich liderów, aby byli dopasowani do wyzwań przyszłości, zorientowani na cel, inkluzywni i elastyczni, jak również posiadali odpowiednie kompetencje, nastawienie i narzędzia do poruszania się po złożonej i niepewnej przyszłości rynku pracy.

   Projektujemy indywidualne programy rozwojowe, które zmienią Twoich pracowników z menedżerów w strategów i stworzą wspólną wizję przywództwa, która pomoże w transformacji, zmianie kultury, osiąganiu lepszych wyników i budowaniu zaangażowania. Dzięki naszemu zrozumieniu Twojej firmy, rynku, sektora i konkurencji, możemy odblokować umiejętności, zachowania i sposób myślenia, których potrzebują Twoi liderzy, aby Twoja firma mogła wykorzystać swój prawdziwy potencjał.
 • Programy motywacyjne i systemy wynagradzania

  Nasi specjaliści ds. doceniania i wynagradzania pomagają firmom formułować i wdrażać strategiczne, zrównoważone finansowo, konkurencyjne i oparte na wynikach programy Total Rewards, które odzwierciedlają cel, wizję, kulturę i wartości każdej organizacji.

  Jakie rozwiązania EY proponujemy

  Wynagrodzenia wymyślone na nowo: W miarę kształtowania przez firmy swoich modeli pracy w przyszłości i dostosowywania się do sposobu, w jaki chcą pracować ludzie, konieczna jest także aktualizacja Total Reward, aby zapewnić pracownikom doświadczenia związane z wynagrodzeniami pracy na analogicznym poziomie, jakiego doświadczają jako konsumenci i w ten sposób pogodzić rozbieżne potrzeby firm i pracowników.

  Oczekiwania firmy
  Firmy oczekują, że ich doświadczenie Total Reward będzie:

  • efektywne finansowo
  • dostosowane do praktyk rynkowych i wyników firmy
  • atrakcyjne i angażujące dla największych talentów
  • ustrukturyzowane tak, aby uwzględnić przyszłe zmiany organizacyjne
  • zgodne z przepisami
  • łatwe w administrowaniu

  Oczekiwania pracowników
  Pracownicy oczekują, że doświadczenie Total Reward będzie:

  • konkurencyjne na rynku
  • dostępne cyfrowo 24/7 oraz łatwe do zrozumienia i użytkowania
  • możliwe do personalizacji i elastyczne
  • sprawiedliwe, inkluzywne i przejrzyste
  • adekwatne do ścieżki kariery każdego pracownika, jego etapu życia i osobistych potrzeb

  Przyszłe strategie Total Reward będą miały na celu zharmonizowanie oczekiwań pracodawców i pracowników w spójne ramy wynagradzania (TR), które jednocześnie będą wspierać zaangażowanie i dobre samopoczucie pracowników, wyniki biznesowe i tworzenie łańcucha wartości.

  Uważamy, że przyszłe ramy TR (w tym poszczególne elementy programu, platformy dostarczające rozwiązań i procesy wspierające) będą miały dla organizacji znacznie większe znaczenie niż sama tylko polityka wynagrodzeń i świadczeń, gdyż będą służyć jako strategiczne dźwignie, wspierające każdy z następujących elementów kulturowych:

  1. Marka pracodawcy i wartości dla pracowników (EVP): TR służy jako barometr wartości i znaczenia, jakie firmy przywiązują do swoich pracowników, swoich EVP, swojego wizerunku pracodawcy i kultury firmy;
  2. Wydajność i wyniki biznesowe: TR zachęca pracowników do akceptowania zmian w systemach motywacyjnych związanych ze strategicznymi priorytetami / kluczowymi wskaźnikami efektywności – KPIs (np. roczne i długoterminowe systemy motywacyjne, itp.);
  3. Zaangażowanie i relacje pracowników: TR będzie zachęcać pracowników do zaangażowania, tworzenia zespołów i aktywności w ramach grup społecznościowych (np. płatny wolontariat, aktywność w społecznościach pracowniczych, itp.);
  4. Dobre samopoczucie i bezpieczeństwo pracowników: TR holistycznie wspiera dobre samopoczucie pracowników, zapewniając program wynagradzania, który jest zgodny z naszymi czterema filarami dobrostanu (emocjonalnym, finansowym, fizycznym i społecznym);
  5. Wybór i personalizacja pracowników: TR umożliwia każdemu pracownikowi wybór elementów wynagradzania, które najlepiej współgrają z jego potrzebami i bieżącą sytuacją w każdym roku pracy;
  6. Zrównoważony rozwój, różnorodność, integracja, sprawiedliwość i przejrzystość: TR wspiera cele w zakresie różnorodności, inkluzywności i równości, jednocześnie włączając "zielone" programy wynagradzania i wskaźniki, które są zgodne z celami ESG (zrównoważonego rozwoju).

  Nasze obszary Total Reward (TR)

  Jako specjaliści EY ds. doceniania i wynagradzania zapewniamy zintegrowane i kompleksowe wsparcie doradcze w każdym z następujących obszarów:

  • Doradztwo w zakresie strategii TR
   Wsparcie doradcze obejmuje następujące obszary:
   1. Stworzenie ram TR, kulturowe uwarunkowanie systemu wynagradzania, holistyczny dobrostan
   2. People Agenda, EVP, employer branding, struktury zdalne/hybrydowe/zwinne (agile)
   3. Zdefiniowanie konkurencyjnego rynku/grupy rówieśniczej (peer group), benchmarki, pozycjonowanie
   4. Wybór pracownika, persony/segmentacja pracowników
   5. Zrównoważony rozwój, DE&I, HR ROI oraz narzędzia do monitorowania i raportowania
     
  • Systemy wynagradzania
   Analiza konkurencji, analiza porównawcza rynku, projektowanie planów wynagradzania, zarządzanie i wsparcie analityczne w następujących obszarach:
   1. Wynagrodzenie kadry kierowniczej i całej organizacji
   2. Projektowanie planów motywacyjnych (plany roczne, krótko- i długoterminowe, w oparciu o akcje i akcje fantomowe)
   3. Wskaźniki KPI, metryki efektywności, wynagrodzenie za efektywność, kalibracja
   4. Optymalizacja kosztów TR, wycena i modelowanie ekonomiczne
   5. Równość wynagrodzeń/zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć/analiza DE&I
     
  • Doradztwo w zakresie świadczeń dodatkowych
   Analiza konkurencji, benchmarking rynkowy, projektowanie planów świadczeń, zarządzanie i wsparcie analityczne w następujących obszarach:
   1. Opracowanie i modyfikacje/dostosowanie planów świadczeń dodatkowych, emerytalnych oraz związanych z dobrostanem
   2. Optymalizacja kosztów TR, wycena i modelowanie ekonomiczne
   3. Oceny dostawcy i umowy o gwarantowanym poziomie usług (SLA)
   4. Elastyczne strategie wynagradzania (ustawowe, podstawowe, dobrowolne, elastyczne)
     
  • Struktura wynagrodzeń i doradztwo technologiczne
   Wsparcie doradcze obejmuje następujące obszary:
   1. Architektura rodziny stanowisk, ramy oceny kompetencji
   2. Wyrównanie/optymalizacja grup zaszeregowania
   3. Planowanie, wdrożenie, racjonalizacja i modelowanie ekonomiczne
   4. Oceny dostawców/platformy technologicznej/umowy o gwarantowanym poziomie usług
   5. Zarządzanie zmianą i komunikacja
     
  • Implikacje finansowe systemu wynagradzania, raportowanie/ujawnienia oraz zgodność z przepisami
   Wsparcie doradcze obejmuje następujące obszary:
   1. Opodatkowanie zatrudnienia (dla firmy i pracowników), wycena wynagrodzeń i audyt/wsparcie w zakresie rezerw podatkowych
   2. Zgodność z przepisami, sprawozdawczość i ujawnienia
   3. Wyceny, prognozy finansowe, analizy ROI
   4. Kontrola wewnętrzna
   5. Usługi wdrożeniowe i zarządzanie zmianą
 • Aspekty pracownicze w fuzjach i przejęciach (M&A)

  Ludzie stanowią największy koszt i największe ryzyko w realizacji transakcji oraz w zapewnieniu wyników biznesowych po niej. Możemy pomóc Ci skutecznie zarządzać Twoimi zasobami ludzkimi, począwszy od ograniczenia ryzyka finansowego, na onboardingu nowych pracowników kończąc.

  Jakie rozwiązania EY proponujemy

  • Ocena ryzyka i kosztów personalnych
   Pracownicy stanowią największy koszt i największe ryzyko w realizacji fuzji i przejęć. W rzeczywistości 67% menedżerów ankietowanych na potrzeby Barometru Kapitału Ludzkiego EY wymienia pozyskiwanie talentów jako strategiczny czynnik fuzji lub przejęcia. To sprawia, że integracja i funkcjonowanie zasobów ludzkich po transakcji ma kluczowe znaczenie dla jej sukcesu, a w efekcie dla wyników biznesowych.

   Ryzyko finansowe związane z M&A może być ogromne – np. pod kątem baz kosztów pracowniczych oraz wynagrodzeń i świadczeń.

   Jednak zarządzana w sposób proaktywny, pod kierunkiem i we współpracy z działem HR, nowa organizacja (oparta na obecnych i nowych, tymczasowych i stałych pracownikach) może funkcjonować w nowoczesny i efektywny sposób.

   Możemy pomóc Ci rozwiązać problemy kadrowe Twojej organizacji podczas sprzedaży, przejęć i przedsięwzięć JV, a także utrzymać zaangażowanie kluczowych talentów i na bieżąco komunikować zmiany w nowej organizacji, co sprzyja w utrzymaniu bardziej produktywnego i dynamicznego kapitału ludzkiego.

  • Gotowość Day 1 i planowanie po transakcji
   Możemy pomóc Ci w zakresie dochowania należytej staranności transakcji, zapewniając wsparcie w obszarze finansów, IT, operacji, podatków i HR.

   Współpracujemy z Tobą przez cały czas trwania transakcji, aby na bieżąco przekazywać wiedzę, wspierając również integrację po transakcji i planowanie strategiczne.

  • Integracja po transakcji
   Możemy pomóc Ci zidentyfikować i stworzyć struktury organizacyjne potrzebne do realizacji celów transakcji, wspierając płynniejsze przejście od transakcji do integracji po transakcji i szybszy powrót do normalnej działalności.

  • Restrukturyzacja docelowego modelu operacyjnego
   Po fuzjach i przejęciach organizacje muszą zrestrukturyzować swoje modele operacyjne. Pozwala im to zbudować spójny i skoordynowany obraz ich nowej działalności i stworzyć jasny plan działania organizacji, aby skutecznie realizować swoją strategię.

   Możemy pomóc Twojej organizacji zaprojektować docelowy model operacyjny, uwzględniający aspekty funkcjonalne, organizacyjne, technologiczne i zarządcze. Praktyka EY pomaga organizacjom stworzyć efektywny kosztowo model, koncentrujący się na pomiarach ryzyka i efektywności oraz generować informacje o pracownikach w czasie zbliżonym do rzeczywistego, które mogą na bieżąco wspierać wprowadzane zmiany.
 • ESG w HR

  Udział HR w procesie transformacji pod kątem czynników ESG (ang. Environmental, Social, Governance) to nie tylko działania na rzecz różnorodności i lokalnych społeczności, które budując pozytywny wizerunek firmy, zabezpieczają potencjał kapitału ludzkiego i biznesowego przedsiębiorstwa. To funkcja w organizacji, która powinna być aktywna na każdym etapie i poziomie wdrażania strategii i w procesie zarządzania zmianą. 

  Zarządzanie zrównoważonym rozwojem i sprawozdawczość niefinansowa to interdyscyplinarne dziedziny, które wymagają pracy zespołu składającego się z osób o różnorodnej wiedzy eksperckiej.

  Jakie rozwiązania EY proponujemy

  • Dostosowanie przedsiębiorstwa i pracowników do obecnych i planowanych regulacji z obszaru zrównoważonego rozwoju i standardów raportowania (m.in. wytycznych Zielonego Ładu, CSRD, ESRS)
  • Warsztaty, szkolenia, kompleksowe programy rozwojowe np. Akademie ESG i sesje inspiracyjne systematycznie budujące wiedzę w organizacji
  • Zmiany w strukturze organizacyjnej – konsolidacja i wzmocnienie funkcji odpowiedzialnych za realizację strategii ESG w organizacji
  • Zapewnienie niezbędnych zasobów do realizacji strategii ESG – badanie luki kompetencyjnej, budowa lub rozbudowa zespołu eksperckiego
  • Dostosowanie procesów w organizacji do nowej struktury i celów biznesowych, wspierających zmieniający się model biznesowy
  • System motywacyjny i wynagrodzenia – polityka płacowa i wdrożenie celów wspierających transformację dla kadry zarządzającej i pracowników
  • Działania komunikacyjne w celu budowania społeczności ESG wśród pracowników oraz kultury i wartości ESG wśród wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy
  • Transformacja HR – automatyzacja procesów na rzecz uwolnienia zasobów niezbędnych do stałego wspierania wprowadzanych zmian z perspektywy ludzi
  • Zarządzanie zmianą – plan działań wspierających pracowników i organizację w odniesieniu sukcesu transformacji i utrzymania jej wyników
 • Digitalizacja HR

  Jakie rozwiązania EY proponujemy

  • Wsparcie HR działające w środowisku cyfrowym, pozwalające na zwiększenie efektywności i usprawnienie pracy jego działań w firmie. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, przedefiniujemy podejście obecnych działów HR, umożliwiając organizacjom poznanie i wykorzystanie potencjału dostępnych narzędzi.
  • Praktyki na najwyższym poziomie w zakresie wykorzystania rozwiązań IT w dziedzinie zasobów ludzkich.
  • Pomoc w zakresie wdrożenia narzędzi, takich jak m.in. ServiceNow, SuccessFactors, Microsoft Viva, oraz szkolenia dla zespołów HR, aby sami z nich korzystali i wdrażali nowe, efektywne usprawnienia do swojej pracy.
  • Kompleksowe podejście, obejmujące wszystkie fazy projektu od analizy potrzeb, przez tworzenie koncepcji i architektury, wdrożenie i wsparcie powdrożeniowe oraz jednoczesną dbałość o właściwe zarządzanie zmianą.

  Korzyści z rozwiązań EY

  • Optymalizacja procesów
   Umożliwiamy optymalizację procesów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi i przyspieszenie przetwarzania informacji, wsparcie pracowników i obsługi dokumentów HR.
  • Zwiększenie satysfakcji pracowników
   Umożliwiamy zapewnienie pracownikom narzędzi i rozwiązań, które zwiększają ich efektywność i wygodę pracy, co przekłada się na wzrost ich zaangażowania, zadowolenia i lojalności wobec pracodawcy.
  • Integracja procesów biznesowych
   Umożliwiamy łatwiejszą integrację i koordynację działań pomiędzy różnymi dziedzinami biznesowymi w firmie. Dzięki temu wzrasta całościowa wydajność organizacji, która działa lepiej dzięki doskonałemu wewnętrznemu obiegowi informacji.
  • Zwiększenie jakości decyzji
   Dostarczamy potrzebne informacje i dane analityczne w czasie rzeczywistym, dzięki czemu klienci mają dostęp do aktualnych i dokładnych informacji, potrzebnych do efektywnego zarządzania personelem oraz podejmowania kluczowych decyzji biznesowych.
  • Badanie gotowości do zmian i implementacji sztucznej inteligencji (AI) w działaniach organizacji
   Mając na uwadze dynamiczny rozwój AI, oferujemy wsparcie w zakresie adaptacji nowych technologii. Zapewniamy szkolenia, audyty lub pełną obsługę, w szczególności nakierowaną na zarządzających organizacji, przygotowujących ich do wprowadzania kluczowych zmian z uwzględnieniem metodyki Human@Centre. Dzięki temu, Twoja firma będzie lepiej przygotowana do wykorzystania potencjału związanego z nowoczesnymi technologiami IT oraz na wyzwania, jakie przyniesie rozwój technologii dla zarządzania ich zespołami.
  • Współpraca z zespołem ekspertów
   Nasz zespół specjalistów jest chętny pomóc i wspierać Cię w drodze do cyfrowej transformacji. Nasze usługi zapewniają całościowe podejście do rozwiązywania problemów biznesowych, w których IT stanowi kluczowy element.

  Jeżeli chcesz, by Twoja organizacja przeszła prawdziwą cyfrową transformację – zapraszamy do rozmowy z nami. Dzięki naszym rozwiązaniom, Twoja firma będzie mogła działać w sposób bardziej efektywny, skuteczny i konkurencyjny na rynku, a pracownicy będą bardziej zaangażowani i lojalni. 

Co nas wyróżnia

Kompleksowość obsługi oparta na wieloletnim doświadczeniu

Dysponujemy profesjonalnym zapleczem merytorycznym z obszaru HR i transformacji, które umożliwia nam udzielanie wsparcia klientom na każdym etapie prowadzonego projektu – od analizy i poprawy efektywności wybranych systemów i procesów, aż po kompleksowe budowanie lub transformację całych zespołów i strategii biznesowych.

Skuteczność i efektywne rozwiązania

Projektujemy praktyczne rozwiązania dla klientów. Pomagamy zdobywać nowe kompetencje i tworzymy miejsca, w których pracownicy i całe organizacje mogą rozwijać swój potencjał. W naszej pracy bazujemy na kompleksowej wiedzy EY, znajomości międzynarodowych standardów i metodyk oraz bogatym doświadczeniu.

Liderzy biznesowi i opinii

Posiadamy liczne certyfikaty, publikujemy badania, komentujemy w mediach bieżące zjawiska i trendy. Występujemy na krajowych i międzynarodowych konferencjach. Współtworzymy kierunki i wykładamy na uczelniach wyższych oraz prowadzimy szkolenia. Wywodzimy się z biznesu, dzięki czemu rozumiemy oczekiwania klientów oraz specyfikę branż i rynków.

Myślimy globalnie, działamy lokalnie

Dzięki współpracy z oddziałami EY zlokalizowanymi na całym świecie mamy możliwość udzielenia wsparcia naszym klientom we wszystkich dziedzinach niezależnie od tematyki i lokalizacji. Nasi klienci mogą otrzymują całościową pomoc przy wsparciu wyspecjalizowanych ekspertów EY.

Działamy systemowo

Ułatwiamy firmom pozyskiwanie nowych źródeł rozwoju, kapitału oraz innowacji, a także zwiększamy przewagę w walce o talenty na rynku pracy. Pomagamy w pełni wykorzystać informacje zgromadzone w danych.

Rozwiązania na najwyższym poziomie

Oprócz projektowania doradztwa pod potrzeby naszych klientów dostarczamy również narzędzia stworzone przez EY lub we współpracy z nami. Dzięki nim jesteśmy w stanie w klarowny sposób zbadać stan rzeczywisty organizacji i zobrazować przebieg zmian. W zależności od celów projektowych jesteśmy w stanie przedstawić rzetelne raporty z naszą analizą lub przygotować rozwiązania do wewnętrznego wdrożenia w przedsiębiorstwie.

O Zespole EY People Consulting

Naszym zadaniem jako ekspertów EY People Consulting jest wzmocnienie procesów transformacyjnych w Twojej organizacji, we współpracy z doradztwem biznesowym i technologicznym. Jesteśmy doświadczonymi liderami zmiany oraz specjalistami w obszarze HR, strategii i transformacji biznesowej, automatyzacji, zarządzania efektywnością, sprzedaży i obsługi klienta.

Skutecznie wesprzemy Ciebie i Twój biznes, oferując różnorodne rozwiązania z zakresu m.in. strategii HR i ESG, doradztwa wynagrodzeniowego (compensation&benefits) czy mobilności pracowników.

Wstecz

Consulting

! {Następny}

Ludzie w firmie (HR)