Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa

Obszar: Audyt

Zmiany w dynamice rynku i środowisku związanym z zapewnieniem zgodności stawiają przed kadrą zarządzającą coraz większe wyzwania. Zespoły EY świadczące usługi w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości, chętnie podejmą z Państwem współpracę tak, aby sprostać, a nawet przewyższyć oczekiwania stawiane przez interesariuszy.

Powiązane tematy Finanse przedsiębiorstw

Jak EY może pomóc?

Coraz częściej udziałowcy i pozostali interesariusze oczekują jasnego obrazu działania i zarządzania przedsiębiorstwem. Wymagają terminowego przekazywania informacji korporacyjnych, sprawnego przeprowadzenia audytu i zaangażowania w nieustający rozwój.

Aby sprostać tym wyzwaniom, stworzyliśmy zespoły, które mogą pomóc Państwa firmie w tym zakresie poprzez praktyczną współpracę i strategiczne wsparcie doradcze.

 • Zarządzanie płynnością finansową (treasury)
  Wraz ze wzrostem roli zarządzania płynnością finansową i koniecznością współpracy w tym zakresie z coraz większą liczbą zespołów w całej firmie, zespoły EY mogą pomóc w sprostaniu różnorodnym wyzwaniom, takim jak posiadanie odpowiednich narzędzi, zarządzanie ryzykiem, hedging, instrumenty pochodne i handel towarami. Dowiedz się więcej
 • Usługi z zakresu ładu korporacyjnego
  Zespoły EY mogą pomóc Państwu wypełnić obowiązki związane z ładem korporacyjnym w oparciu o lokalne i międzynarodowe regulacje. Usługi te mogą obejmować coaching, ocenę funkcjonowania Rady Nadzorczej i ocenę kultury, a także wsparcie w przeglądach struktur, procedur i procesów.
 • Usługi naprawcze
  Zespoły EY wspierają w procesie analizy, oceny, projektu i wdrożenia zmian w zakresie rachunkowości, procesów, kontroli i systemów informatycznych. Obejmuje to identyfikację i podsumowanie obserwacji z przeglądów oraz analizę ich pierwotnych przyczyn.
 • Usługi konsolidacyjne
  Zespoły EY mogą wesprzeć Państwa w obszarze rachunkowości i sprawozdawczości dotyczącej konsolidacji, w tym połączeń podmiotów gospodarczych i zmian w procesie raportowania. Możemy również pomóc Państwu w dostosowaniu wewnętrznych procesów raportowania do zewnętrznych wymagań i standardów rachunkowości.
 • Usługi szkoleniowe
  Korzystamy z naszego doświadczenia i wiedzy w szerokim zakresie tematów sprawozdawczych, aby pomóc Państwu zidentyfikować, rozwinąć i utrzymać wiedzę i umiejętności wymagane w Państwa organizacji.
 • Usługi zarządzane (managed services)
  Pełnienie funkcji finansowej wiąże się z nieustannie rosnącymi wymaganiami, by dostarczać więcej dysponując mniejszymi zasobami. Poprzez nasze usługi zarządzane (managed services) wesprzemy Państwa firmę, zapewniając dostęp do naszych pracowników, procesów i najnowszych technologii w długoterminowej perspektywie niezwiązanej z projektami.

We wszystkich tych obszarach nasi specjaliści są w stanie szybko ocenić Państwa potrzeby i zapewnić świadczenie usług na wysokim poziomie. Niezależnie od wyzwania, począwszy od wsparcia w ocenie wydajności modelu raportowania, poprzez pomoc w poprawie jakości raportowania, po zaprojektowanie właściwego pakietu szkoleniowego, jesteśmy odpowiednio przygotowani do współpracy z Państwem.

Priorytetem jest szybkość obsługi, jasność celu i wydajność procesu.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami