Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa

Rola sprawozdawczości finansowej w podejmowaniu decyzji biznesowych jeszcze nigdy nie była tak ważna, jak obecnie. Pomożemy Ci zbudować lub rozwinąć sprawozdawczość tak, aby była w stanie sprostać rosnącym wymaganiom interesariuszy.

Powiązane tematy Audyt Finanse przedsiębiorstw

Bieżące wyzwania

Niestabilność rynku finansowego oraz zmiany w środowisku związanym z zapewnieniem zgodności stawiają przed kadrą zarządzającą coraz większe wyzwania. Efektywny zespół finansowo-księgowy, sprawna sprawozdawczość oraz szybki dostęp do aktualnych i rzetelnych danych finansowych to jedne z kluczowych warunków sukcesu w biznesie.

Doradzamy polskim przedsiębiorstwom i rozumiemy specyfikę oraz trudności związane z prowadzeniem działalności na krajowym rynku.  Wierzymy, że kluczem do sukcesu jest ścisła współpraca z klientem, oparta na wzajemnej, otwartej komunikacji oraz transferze wiedzy. 

Rozumiemy rolę sprawozdawczości w podejmowaniu decyzji biznesowych. Pomagamy w strukturyzowaniu planowanych transakcji pod kątem optymalizacji wpływu na wyniki finansowe.

Potrzebujesz doradztwa w zakresie sprawozdawczości finansowej? Umów się na bezpłatną rozmowę z ekspertem

Formularz kontaktowy

Usługi wsparcia w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej

Analizujemy procesy, identyfikujemy obszary wymagające zmian i usprawnień. Wspieramy w projektowaniu docelowych rozwiązań prowadzących do usprawnienia procesów księgowych i pomagamy w ich wdrożeniu. Tworzymy i udoskonalamy procesy oraz procedury wewnętrzne związane z księgowością i raportowaniem.

Pomagamy klientom zarządzać procesem sprawozdawczości w sytuacjach przejściowych i kryzysowych, np. w przypadku nieoczekiwanego odejścia kluczowego personelu. W okresie przejściowym możemy przejąć część obowiązków związanych z zarządzaniem działem sprawozdawczości i sporządzaniem sprawozdań finansowych. Pomagamy też w opracowaniu docelowego modelu funkcjonowania całego działu.

Każdą transakcję analizujemy z perspektywy jej wpływu na sytuację finansową klienta. Pomagamy w strukturyzowaniu planowanych transakcji, definiując wpływ rozważanych scenariuszy na wyniki finansowe.

Szukamy optymalnych rozwiązań oraz identyfikujemy zagrożenia lub konsekwencje planowanych transakcji. 

Wdrażamy narzędzia sporządzania sprawozdań finansowych i dostosowujemy systemy finansowo-księgowe spółek do wymogów sprawozdawczych. Wspieramy w opracowaniu polityk rachunkowości, w tym zasad rachunkowości przedsiębiorstwa oraz polityk dotyczących konkretnych transakcji.

Zrealizowaliśmy dziesiątki projektów wdrożenia MSSF w polskich przedsiębiorstwach. Pomagamy również we wdrożeniu zmian do standardów. Rozumiemy, że wpływ nowych standardów często wykracza poza departamenty finansów i księgowości, a ich wdrożenie wiąże się z koniecznością zmian w procedurach wewnętrznych, systemach IT oraz w sposobie pozyskiwania, analizowania i przetwarzania danych. 

Oceniamy wpływ zmian standardów rachunkowości na sprawozdawczość, w tym na przyszłe wyniki finansowe, zdolność dywidendową i poziom kowenantów kredytowych.

Co nas wyróżnia

Holistyczne podejście

Każdą transakcję analizujemy z perspektywy jej wpływu na płynność finansową, poziom zadłużenia i zdolność dywidendową. Pomagamy w strukturyzowaniu planowanych transakcji pod kątem wpływu na wyniki finansowe. 

Uwzględniamy specyfikę branży

Łączymy znajomość specyfiki branżowej z szerokim doświadczeniem w stosowaniu MSSF. Doskonale rozumiemy zagadnienia charakterystyczne dla różnych branż.

Kompleksowe rozwiązania

Współpracujemy ze specjalistami w zakresie podatków, zarządzania ryzykiem finansowym, doradztwa transakcyjnego, doradztwa biznesowego oraz zarządzania zasobami ludzkimi, aby kompleksowo rozwiązywać problemy naszych klientów i wspierać ich w wyzwaniach biznesowych. 

Dzielimy się wiedzą

Kładziemy duży nacisk na przekazywanie naszych kompetencji i doświadczenia poprzez bieżący kontakt i konsultowanie pytań oraz wątpliwości na każdym etapie prac.

Doświadczeni liderzy

Nasi liderzy są ekspertami o ugruntowanej pozycji na rynku. Należą do Komitetu Standardów Rachunkowości i Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG).

Myślimy globalnie, działamy lokalnie

Od lat doradzamy polskim przedsiębiorstwom i rozumiemy wyzwania związane z prowadzeniem działalności na krajowym rynku. Uczestniczymy w tworzeniu prawa bilansowego w Polsce. Konsultujemy projekty zmian ustawy o rachunkowości oraz innych przepisów prawa, komentujemy je i oceniamy wpływ na wyniki finansowe polskich przedsiębiorstw.

Nasze zespoły

Stworzyliśmy zespoły, które zapewniają firmom strategiczne wsparcie doradcze i w praktyczny sposób pomagają sprostać wyzwaniom interesariuszy. 

Specjaliści z zespołów doradczych trafnie oceniają potrzeby organizacji i zapewniają wsparcie na najwyższym poziomie. Ich priorytetem jest szybkość obsługi, jasność celu i wydajność procesu. 

Niezależnie od wyzwania, począwszy od wsparcia w ocenie wydajności modelu raportowania, poprzez pomoc w poprawie jakości raportowania, aż po zaprojektowanie właściwego pakietu szkoleniowego nasi eksperci pomagają klientom osiągnąć założone cele.