Audyt

EY dostarcza usługi audytorskie, które wzmacniają pozycję spółek na rynkach kapitałowych oraz budują długoterminowe zaufanie interesariuszy. 

Nasze zespoły badające sprawozdania finansowe dbają o przejrzystość działań i służą interesowi publicznemu. Wykorzystują wieloletnie doświadczenie do niezależnej, profesjonalnej pracy opartej o obiektywizm i uczciwość.

W odpowiedzi na złożoność zagadnień finansowych w organizacjach rozwijamy usługi doradcze dla dyrektorów finansowych (EY CFO Consulting) oraz zarządzanie ryzykiem nadużyć (EY Forensic & Integrity Services).

Eksperci CFO Consulting oraz Forensic & Integrity Services chronią reputację przedsiębiorstw i wspierają działy finansowe i działy compliance w podejmowaniu decyzji biznesowych. Uczą, jak wykorzystywać szanse i zarządzać ryzykiem. Przygotowują organizacje na wyzwania zmieniającego się otoczenia i klimatu. Wspierają i promują zrównoważony rozwój w każdej organizacji.

30-dniowy bezpłatny dostęp do EY Atlas Client Edition

Dowiedz się więcej na temat księgowości i sprawozdawczości finansowej i bądź na bieżąco w zmieniającym się otoczeniu regulacyjnym.

Dowiedz się więcej

Case Study
The better the question. The better the answer. The better the world works.
Case Study

W jaki sposób zespoły EY zastosowały zasady cyfrowej transformacji w audycie?

Transformacja technologiczna to nie tylko rozwiązanie, które organizacja EY dostarcza innym firmom. Dowiedz się, w jaki sposób cyfrowa transformacja konstruuje audyt, który zapewnia klientom lepszy wgląd w sytuację firmy.

Case Study
The better the question. The better the answer. The better the world works.
Case Study

Czy lepsza łączność może przyczynić się do bardziej wnikliwego audytu?

Audyt stał się procesem cyfrowym, przynosząc nowe wyzwania dla audytorów i firm, z którymi współpracują.

Firmy odnotowały ogromny wzrost ilości gromadzonych danych i sporo zainwestowały w sposoby pozyskiwania z nich wartości. Zainwestowały również w systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) jak również inne systemy, aby uczynić procesy finansowe szybszymi, bardziej przejrzystymi i zharmonizowanymi. Z kolei firmy chcą, aby ich audytorzy wykorzystywali tę technologię do tworzenia wartości i zadawania wnikliwych pytań w trakcie przeprowadzania audytu.

Nie jest to jednak prosty proces. Duże firmy mogą mieć rozbieżne, starsze systemy, co utrudnia zbieranie danych, a niektóre dane mogą w ogóle nie być dostępne w formacie cyfrowym. Systemy ERP tylko pomagają rozwiązać ten problem, jako że firmy są na różnych etapach wdrażania. Wspólnym wyzwaniem jest również fakt, że firmy mogą niechętnie dzielić się swoimi danymi z audytorem, chyba że mają całkowitą pewność, że będą one bezpieczne.

Firmy te, w szczególności podmioty międzynarodowe, wymagają spójnego podejścia do audytu tak aby audyt w jednej lokalizacji był taki sam jak w innej. Chcą również szybszej i bardziej zintegrowanej komunikacji ze strony swoich audytorów. Te wymagania doprowadziły do kolejnego istotnego wyzwania: w jaki sposób technologia może ułatwić spójność, przejrzystość i lepszą komunikację dla firm w trakcie procesu badania?

Pytania, które wynikały z tych wyzwań były następujące:

 • W jaki sposób technologia EY mogłaby zwiększyć łączność?
 • W jaki sposób zespoły EY mogłyby wykorzystać potencjał połączonego audytu cyfrowego poprzez centralizację, standaryzację i automatyzację?
 • W jaki sposób można przyspieszyć komunikację? 
bizneswoman korzystająca z tabletu cyfrowego
Case Study
The better the question. The better the answer. The better the world works.
Case Study

Scentralizowana, globalnie połączona platforma

EY Digital Audit zapewnia spójne podejście do audytu dla firm na całym świecie.

Aby pomóc sprostać wyzwaniom rewolucji technologicznej, audyt EY został przekształcony w proces digital-first wspierany przez inwestycję w nową technologię audytu o wartości 600 mln USD.

Wspomniany proces cyfrowej transformacji rozpoczął się cztery lata temu, a jego efektem było stworzenie EY Digital Audit, w skład którego wchodzą: EY Canvas - globalna platforma audytowa; EY Helix – platforma analityczna; oraz EY Atlas - platforma wiedzy w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Są one konsekwentnie wdrażane, dzięki czemu istnieje jedna wspólna technologia dla pracowników EY na całym świecie oraz jeden wspólny portal EY Canvas dla audytowanych firm. Technologia ta, w połączeniu z Globalną Metodologią Audytu organizacji, zapewnia, że firmy członkowskie EY na całym świecie dostarczają spójny audyt.

Obecnie EY Digital Audit łączy ponad 120 000 użytkowników EY w 150 krajach oraz 200 000 użytkowników w firmach, które audytują firmy członkowskie EY (a liczba ta stale rośnie). Obecnie, w piątym rocznym cyklu audytów, EY Canvas wspiera zespoły w przeprowadzaniu sprawnych audytów na całym świecie.

Scentralizowany system daje możliwość dokładnego sprawdzenia, w jaki sposób EY Digital Audit został wdrożony.
Hermann Sidhu
EY Global Assurance Digital Leader

Ponad 75 000 profesjonalistów EY używa EY Helix, aby włączyć analitykę do każdego istotnego aspektu badania. Biblioteka EY Helix przetwarza obecnie ponad 415 miliardów linii danych finansowych każdego roku.

Scentralizowany system daje możliwość dokładnego sprawdzenia, w jaki sposób EY Digital Audit został wdrożony – w każdej jurysdykcji, kraju lub lokalizacji – co pokazuje wysoki poziom osiągniętej cyfrowej harmonizacji.

Cyfrowa harmonizacja poprawia również jakość audytu, ponieważ oznacza, że partner audytowy otrzymuje najlepsze możliwe i najbardziej aktualne informacje na temat postępu badania.

Ponadto, wykorzystanie nowych technologii takich jak sztuczna inteligencja i technologie blockchain pomaga zespołom EY w dostarczaniu ulepszonych analiz i dowodów na poparcie wniosków. Na przykład, narzędzie EY Blockchain Analyzer wspiera zespoły EY podczas przeprowadzania audytów dla firm, które wykorzystują kryptowaluty. Umożliwia zespołom audytowym zebranie całkowitych danych transakcyjnych organizacji z wielu ksiąg blockchain, a następnie przeprowadzenie analizy uzgadniającej i identyfikującej elementy odbiegające od normy.

 • Nowe style pracy

  Sharmishta Byragani, Manager, Ernst & Young LLP, UK, mówi:

  "W ciągu sześciu lat mojej pracy w EY, analityka danych i inne technologie doprowadziły do poważnej zmiany w kierunku nowych sposobów pracy."

  "Mamy do czynienia z ogromną ilością danych. W przeszłości przesiewanie i weryfikowanie tych danych mogło być czasochłonne. Obecnie analityka danych i sztuczna inteligencja wykonują za nas znaczną część tej pracy, co zwiększa efektywność i zapewnia wysoką jakość audytu."

  "Największą zmianą jest to, że narzędzia analityczne mogą patrzeć na cały zbiór danych, a nie tylko na małą próbkę, co pozwala nam zadawać lepsze pytania. Na przykład, możemy przyjrzeć się korelacjom w danych począwszy od przychodów i należności z tytułu dostaw i usług aż do przepływów pieniężnych. Jeśli zidentyfikujemy niespójny przepływ w jednym miesiącu możemy skupić się na nim i dowiedzieć się co działo się w tym okresie".

  "Oznacza to również, że zanim zaczniemy rozmowy z klientami to już lepiej rozumiemy sposób w jaki działają firmy, tak że nie ma konieczności proszenia o wszystkie szczegóły i wspólnego ich eksplorowania."

  "Wszystko to ma wpływ na umiejętności wymagane przy rekrutacji audytorów i sposób ich szkolenia, ponieważ praca ta jest obecnie znacznie bardziej skoncentrowana na umiejętnościach analitycznych.

  "Doprowadziło to również do zmiany mojej własnej roli i zakresu umiejętności. Na przykład, podczas oceny wyników, muszę być w stanie spojrzeć na analizę korelacji, zrozumieć, co mówią nam dane i wyciągnąć właściwe wnioski w oparciu o moją wiedzę o danej firmie. Jest to ekscytujący i przyjemny czas nauki, który dodatkowo sprawia mi ogromną radość, gdyż mogę przyczynić się do budowania wartości w całkiem nowy sposób."

biznesmen korzystający z telefonu komórkowego przy biurku w nowoczesnym biurze
Case Study
The better the question. The better the answer. The better the world works.
Case Study

Kombinacja technologii i pracy zespołowej wzbudza zaufanie

W jaki sposób EY Digital Audit zwiększa przejrzystość i odpowiedzialność.

Jest to transformacja nie tylko w technologii, ale również w sposobie w jaki specjaliści EY pomagają w przeprowadzaniu audytów i jak obsługują interesariuszy. Należą do nich CEO, CFO, dyrektor ds. technologii, zarząd firmy, Komitet Audytu, udziałowcy i kredytodawcy, organy regulacyjne i szersza społeczność finansowa.

Zarządy firm i zespoły finansowe mają zapewniony coraz bardziej efektywny audyt, który łatwiej wspierać, a zaoszczędzony czas mogą poświęcić na inne kluczowe kwestie. Z drugiej strony audytorzy EY mogą dodatkowo pomóc firmom w identyfikacji problemów lub obszarów, w których mogą stać się bardziej efektywne. Przykładowo, mogą zidentyfikować, gdzie zespoły w organizacji potrzebują więcej czasu niż docelowa liczba dni przewidziana na zamknięcie ksiąg.

Uzyskanie wglądu w ogromną ilość generowanych przez organizacje danych pomaga im w zarządzaniu ryzykiem, poprawie efektywności i ostatecznie w osiągnięciu sukcesu w tym szybko zmieniającym się otoczeniu.
Hermann Sidhu
EY Global Assurance Digital Leader

Posiadanie spójnej i globalnie powiązanej platformy audytowej jest istotnym czynnikiem różnicującym. Takie połączenie oznacza, że problemy w różnych krajach mogą być szybciej rozwiązywane, a liczba "późnych niespodzianek", których spółki mogą doświadczać może być znacznie zmniejszona.

Komitety Audytu mogą również skorzystać z lepszej oceny ryzyka i nowych perspektyw dzięki zdolności audytorów EY do analizowania danych i zapewnienia lepszego wglądu w sprawozdawczość finansową i procesy firm. Podobnie inwestorzy mogą być bardziej pewni jakości sprawozdawczości finansowej spółek, w które inwestują.

W szerszej perspektywie EY Digital Audit zwiększa przejrzystość i odpowiedzialność, budząc zaufanie szerokiego grona interesariuszy, które jest niezbędne do funkcjonowania w złożonym świecie finansów. Uzyskanie wglądu w ogromną ilość generowanych przez organizacje danych pomaga im w zarządzaniu ryzykiem, poprawie efektywności i ostatecznie w osiągnięciu sukcesu w tym szybko zmieniającym się otoczeniu.

Te szeroko zakrojone cele mają fundamentalne znaczenie dla roli jaką zespoły EY odgrywają w służbie interesu publicznego pomagając zapewnić zaufanie na światowych rynkach kapitałowych i realizując cel EY jakim jest budowanie lepszego świata pracy.

 • Poprawa jakości audytu

  Mduduzi Phiri, Manager, Ernst & Young Limited, Afryka Południowa, mówi:

  "Zacząłem pracować jako audytor w EY w 2016 roku i już od tego czasu usprawnienia technologiczne znacząco zmieniły tę rolę."

  "Na przykład, EY Canvas Client Portal sprawił, że przekazywanie dokumentów pomiędzy biurami międzynarodowymi stało się znacznie szybsze i bardziej wydajne. Dzięki temu łatwiej jest uzyskać dostęp do informacji i uzyskać pomoc od właściwych osób we właściwym czasie, co ostatecznie poprawia jakość audytu.

  "Kolejną dużą zmianą była platforma analityczna EY Helix, z której mój zespół zaczął korzystać w połowie 2017 roku. Platforma ta pozwala nam poświęcić więcej czasu na analizę nieprzetworzonych informacji audytowych, w przeciwieństwie do bardziej powtarzalnej dokumentacji i pracy w arkuszu kalkulacyjnym."

  "Na przykład, wcześniej pobieraliśmy próbki danych i przeglądaliśmy powiedzmy 10 z 1 miliona wpisów do dziennika księgowego. Teraz możemy przeanalizować 100% tych danych – to radykalna zmiana, która umożliwia zespołowi audytowemu przedstawienie firmie znacznie bardziej przejrzystej i solidnej analizy. Analiza ta pozwala im na znaczną poprawę jakości danych i procesów.

  "Pracując jako menedżer, korzystam z tej technologii, która pomaga mi uzyskać lepsze wyniki pracy mojego zespołu. Dzięki temu jakość audytów, które przeglądam i przedstawiam firmie jest znacznie lepsza."

mężczyzna i kobieta pracujący przy laptopie

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.