Usługi działu audytu

EY dostarcza usługi wysokiej jakości, służąc jednocześnie interesowi publicznemu i budując zaufanie oraz poczucie pewności na rynkach kapitałowych.

Nasza oferta, obejmująca audyt, szerokie spektrum usług doradczych dla dyrektorów finansowych (CFO Consulting) oraz usługi zarządzania ryzykiem nadużyć (Forensic & Integrity Services) jest odpowiedzią na ryzyko oraz złożoność zagadnień w organizacjach, budującą pewność i zaufanie rynków kapitałowych.

Zespoły audytowe służą interesowi publicznemu zapewniając innowacyjne, wysokiej jakości usługi, których filarem są niezależność, uczciwość, obiektywizm i profesjonalizm.

Zespoły CFO Advisory oraz Forensic chronią reputację przedsiębiorstw, wspierają działy finansów w procesie podejmowania decyzji oraz pomagają wykorzystać szanse i zmierzyć się z wyzwaniami, wynikającymi ze zmian klimatycznych i celów zrównoważonego rozwoju.

Podsumowując, EY wspiera i promuje zrównoważoną, długoterminową wartość dla interesariuszy.

Jak zabezpieczyć firmę w czasie kryzysu związanego z COVID-19?

Poznaj nasze odpowiedzi na kluczowe pytania i zapoznaj się z informacjami, które są niezbędne do efektywnej kontynuacji działalności przedsiębiorstwa.

 

Dowiedz się więcej

Globalny raport na temat jakości świadczonych usług 

Poznaj sześć filarów naszego programu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług audytu (Sustainable Audit Quality), analizując postępy w realizacji kluczowych inicjatyw, w obrębie różnych struktur, systemów i zakresów umiejętności.

Dowiedz się więcej (EN)


            Kobieta audytor korzystająca z technologii eye-cyfrowego audytu na telefonie komórkowym

30-dniowy bezpłatny dostęp do EY Atlas Client Edition

Dowiedz się więcej na temat księgowości i sprawozdawczości finansowej i bądź na bieżąco w zmieniającym się otoczeniu regulacyjnym.

Dowiedz się więcej

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.