Wycena, modelowanie i analizy ekonomiczne

Planowanie strategiczne i transakcje są krytycznymi momentami dla firm - przeprowadzimy Cię przez implikacje wyceny i modelowania biznesowego aby lepiej zrozumieć ich wpływ na Twój biznes.

Powiązane tematy Strategia i Transakcje

Jak EY może pomóc?

Nasi eksperci w zakresie wycen modelowania biznesowego i analiz ekonomicznych, przeprowadzają najwyższej jakości wyceny przedsiębiorstw i poszczególnych aktywów, dostrzegając potrzebę wycen opartych na przejrzystych i ugruntowanych metodach,  spełniających wymogi korporacyjne, regulacyjne i księgowe. Doświadczeni specjaliści w dziedzinach rachunkowości, podatków i finansowego due diligence zapewniają naszym klientom zintegrowane rozwiązania i zaawansowane wsparcie decyzyjne. Pomagamy rozwijać plany strategiczne, finansowe i podatkowe poprzez: obszar finansów korporacyjnych, analizy ekonomiczne i techniki analityczne. Wciąż poszerzamy nasze kompetencje i inwestujemy w umiejętności, dzięki którym nasi klienci mogą podejmować lepsze decyzje dotyczące transakcji, finansowania ekspansji kapitałowej i optymalizacji działalności.

Wyceny

Uzasadnienie wartości aktywów i pasywów stało się istotniejsze, ale też bardziej złożone dla większości przedsiębiorstw. Nasi doświadczeni specjaliści w dziedzinie rachunkowości, podatków i finansowego due diligence, dostarczają zintegrowane rozwiązania, które pomagają klientom podejmować lepsze decyzje dotyczące wartości biznesu. Pomagamy również w realizacji planów strategicznych, finansowych i podatkowych poprzez połączenie analiz dotyczących finansów przedsiębiorstw i ich wyceny.

Modelowanie biznesowe

Specjaliści EY zajmujący się modelowaniem biznesowym zapewniają analizę ilościową i dogłębne zrozumienie procesów biznesowych, wykorzystując przy tym zaawansowane techniki analizy danych, modele matematyczne i statystyczne, które gwarantują szczegółową analizę, opartą na przykładach. Analiza ta pozwoli naszym klientom podejmować strategiczne i operacyjne decyzje dotyczące wszystkich elementów agendy kapitałowej. Doradzając zarządom przedsiębiorstw pomagamy w lepszym rozumieniu kosztów, korzyści, niepewności i ryzyka wśród naszych klientów, aby umożliwić im podejmowanie przemyślanych, strategicznych decyzji i ocen dotyczących alokacji kapitału. Stosujemy narzędzia i techniki do analiz predykcyjnych, w tym z zakresu modelowania finansowego.

Zbudowanie efektywnego modelu biznesowego w zakresie oceny transakcji, nowych możliwości rynkowych, czy też w innych celach strategicznych, jest trudnym i złożonym zadaniem. Ponadto, klienci często oczekują niezależnej oceny modelu biznesowego, aby móc polegać na jego fundamentalnych założeniach biznesowych. Nasi specjaliści w zakresie modelowania biznesowego pomagają również klientom w przeprowadzeniu przeglądu modeli, zapewniają wsparcie w modelowaniu biznesowym lub budowie kompleksowych modeli biznesowych, które są niezbędne do podejmowania kluczowych decyzji i poprawy strategicznych wyników.

Doradztwo ekonomiczne

EY pomaga zrozumieć i poprawić ogólną strategię ekonomiczną przedsiębiorstwa, w celu zidentyfikowania możliwości i zagrożeń ukrytych w bazach danych firmy. Dzięki kompleksowym modelom, będzie można dokładniej prognozować i lepiej zarządzać procesami decyzyjnymi.  Pomagamy w podejmowaniu decyzji strategicznych, komercyjnych, inwestycyjnych i transakcyjnych, łącząc umiejętności w zakresie analiz ekonomicznych tak, aby zrozumieć rzeczywiste potrzeby klientów, wspieranych przez nasze usługi:

  • Strategie cenowe
  • Prognozowanie popytu
  • Analizy zachowań zakupowych i strategii rozwoju
  • Optymalizacja marży i analiza ekonomiczna w ujęciu jednostkowym

Fairness opinions

Niezależna opinia o warunkach transakcji (fairness opinion) może pomóc radzie nadzorczej w ograniczeniu ryzyka, poprzez rozszerzenie procesu przeglądu warunków transakcji, wzmocnienie nadzoru korporacyjnego i ochronę wartości dla akcjonariuszy. Kiedy kadra zarządzająca realizuje transakcje, może spodziewać się zwiększonego zainteresowania, aktywności i wzmożonego nadzoru ze strony akcjonariuszy. Członkowie zarządu powinni wykazać się skrupulatnością, obiektywizmem i transparentnością przy ocenie przejęcia, dezinwestycji lub innych materialnych transakcji. Dowiedz się więcej.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.