EY - Maciej Ziomek
Wspieramy zrównoważony rozwój infrastruktury i transportu łącząc wiedzę sektorową i finansową, znając uwarunkowania lokalne i korzystając z globalnych doświadczeń.

Maciej Ziomek, CFA

EY Polska, Strategia i Transakcje, Lider Doradztwa w sektorach Transportu i Infrastruktury oraz ESG Due Diligence, Partner

Połączenie wiedzy branżowej i finansowej – pasjonat infrastruktury – zawodowo i prywatnie. Mąż i ojciec, krwiodawca.

Maciej odpowiada za usługi doradcze dla sektorów transportu i infrastruktury w różnych obszarach doradztwa finansowego, transakcyjnego i biznesowego, w tym w zakresie Partnerstwa Publiczno - Prywatnego. W ramach doradztwa transakcyjnego Maciej specjalizuje się również m.in. w obszarze ESG due diligence, modelowania finansowego i wycen.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie we współpracy z klientami z sektorów infrastruktury, transportu oraz przemysłu, zarówno po stronie publicznej jaki i prywatnej.

Zaangażowany w realizację wielu flagowych projektów w zakresie infrastruktury i transportu w Polsce m.in. w obszarze kolei, lotnictwa, transportu morskiego i śródlądowego, transportu publicznego i drogowego, jak również w projekty realizowane na zlecenie Komisji Europejskiej czy Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Maciej jest członkiem międzynarodowych zespołów EY zrzeszających ekspertów sektora transportu, infrastruktury oraz doradztwa na rzecz sektora publicznego w krajach EU, regionie CESA i EMEIA wspierając realizację projektów infrastrukturalnych w tych krajach.

Aktywnie udziela się publicznie na konferencjach i w debatach sektorowych. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada międzynarodowe kwalifikacje analityka finansowego CFA (Chartered Financial Analyst) wydawane przez amerykańskie stowarzyszenie CFA Institute.

Jak Maciej wciela w życie misję EY: “building a better working world” 

Infrastruktura stanowi koło zamachowe każdej gospodarki, w szczególności krajów rozwijających się.

Szacuje się, że około 75% infrastruktury, której będziemy potrzebować do roku 2050 dzisiaj w ogóle nie istnieje. Tworzy to ogromne wyzwanie w zakresie efektywnego planowania, rozwoju i finansowania projektów infrastrukturalnych.

Szczególnie w turbulentnych czasach ograniczonych zasobów aspekt zrównoważonego rozwoju, planowania finansowego i strukturyzacji finansowania projektów infrastrukturalnych nabiera na znaczeniu. Realizacja projektów z wykorzystaniem środków prywatnych (np. w ramach PPP) staje się powoli koniecznością, a nie tylko alternatywnym rozwiązaniem.

Infrastruktura i transport jest moją codzienną pasją i sprawia mi ogromną przyjemność fakt, że mogę się tym zajmować również zawodowo. W odróżnieniu od innych doradców, ja na pytanie moich dzieci: „Tata, a czym ty się właściwie zajmujesz w pracy?” mogę odpowiedzieć pokazując lotniska, koleje czy drogi, do których powstania w pewien sposób się przyczyniłem.

Kontakt