Prawo własności intelektualnej

Świadczymy usługi doradcze z zakresu prawa własności intelektualnej i nowych technologii. Polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa znajdują w nas zaufanego doradcę i partnera. Nasi klienci w pełni korzystają z naszego bogatego doświadczenia, innowacyjnego podejścia oraz kompleksowego wsparcia

Powiązane tematy Doradztwo prawne

Wytwory własności intelektualnej cennym składnikiem przedsiębiorstw 

Wytwory własności intelektualnej stanowią niematerialne składniki majątku przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości, specyfiki działalności czy geograficznego zasięgu. Ich prawidłowa ochrona stanowi źródło zysków finansowych, buduje przewagę konkurencyjną i tworzy renomę przedsiębiorstwa. Stanowią one ważny czynnik w codziennej działalności przedsiębiorstw i mogą przyczyniać się do osiągania sukcesu lub poniesienia rynkowej porażki. Dlatego tak ważne jest, by świadomie korzystać z wytworów własności intelektualnej firmy oraz nie naruszać praw innych podmiotów. Może to bowiem prowadzić do nałożenia wysokich kar finansowych oraz przyczynić się do osiągnięcia nieodwracalnych strat wizerunkowych.

Zespół Własności Intelektualnej, Technologii i Danych Osobowych EY Law doradza Klientom w zakresie prawa autorskiego, praw pokrewnych, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, patentów, know-how, tajemnic przedsiębiorstwa, by wspólnie z nimi budować ich silną pozycję rynkową i konkurencyjność w dzisiejszych czasach ciągłych zmian.

Potrzebujesz wsparcia w zakresie prawa autorskiego lub chcesz przeprowadzić audyt IP?  

Umów się na bezpłatną rozmowę z naszym ekspertem

Formularz kontaktowy

Prawo własności intelektualnej (Intellectual Property law / IP law) - obszary wsparcia:

  • Ochrona praw IP - w ramach ochrony praw własności intelektualnej badamy i oceniamy możliwości rejestracji znaków towarowych, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i patentów. Doradzamy w zakresie ochrony praw autorskich, w tym praw autorskich do oprogramowania, tajemnic handlowych i know-how.
  • Umowy - przygotowujemy i negocjujemy umowy przeniesienia praw własności intelektualnej, umowy licencyjne, umowy franczyzowe i inne  specjalistyczne umowy charakterystyczne dla poszczególnych segmentów rynku.
  • Doradzamy przy transferze technologii i kontraktach B + R.
  • Audyt IP. Prowadzimy audyt praw własności intelektualnej klienta w celu zwiększenia ich wartości, a także praw własności intelektualnej spółek przejmowanych w ramach zawieranych transakcji M&A.
  • Ochrona celna IP w UE. Współpracujemy z organami celnymi w sprawach dotyczących towarów podrobionych oraz reprezentujemy naszych klientów na terenie całej UE w zagadnieniach związanych z zajęciami celnymi.
  • Postępowania IP. Prowadzimy postępowania w sprawie sprzeciwu i unieważnienia praw własności intelektualnej przed Urzędem Patentowym RP, polskimi sądami administracyjnymi oraz przed organami UE, takimi jak: EUIPO i TSUE.
  • Postępowania sądowe oraz arbitrażowe. Reprezentujemy naszych klientów w sprawach sądowych i arbitrażowych w zakresie: naruszeń praw własności intelektualnej, takich jak znaki towarowe, prawa autorskie, patenty, tajemnice handlowe oraz nieuczciwa konkurencja.

Co nas wyróżnia

Indywidualne podejście do klienta

Towarzyszymy klientom na każdym etapie realizacji projektów, wspierając ich w osiągnięciu wyznaczonych celów. Zawsze znajdujemy najbardziej efektywne i pragmatyczne rozwiązania, które jednocześnie minimalizują wszelkie ryzyka.  

Obszar doradztwa

Prowadzimy z sukcesem nawet najbardziej skomplikowane sprawy oraz doradzamy w zakresie efektywnego wykorzystania najnowocześniejszych rozwiązań związanych z ochroną własności intelektualnej.

Kompleksowe rozwiązania

Klientom dostarczamy nie tylko usługi doradztwa prawnego, ale także konkretne i trwałe rozwiązania. Dzięki ścisłej współpracy z innymi zespołami doradztwa z zakresu cyberbezpieczeństwa, biznesowego i podatkowego EY, nasze doradztwo jest kompleksowe.

Doświadczony zespół

W naszym zespole zatrudnieni są adwokaci i radcowie prawni, których wyróżnia wszechstronne doświadczenie oraz dogłębna znajomości biznesowej praktyki i związanych z tym zasad.

Międzynarodowa i uznana marka

Zespół Własności Intelektualnej, Technologii i Danych Osobowych EY Law  jak i jego Liderka są regularnie wyróżniani w prestiżowych rankingach: Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500, IFLR 1000, WTR 1000, IAM Patent.

Myślimy globalnie, działamy lokalnie

EY oferuje swoje usługi w 150 krajach, a dzięki rozbudowanej sieci naszych kontaktów i szerokiej wymianie doświadczeń tworzymy niestandardowe i efektywne rozwiązania.

Jesteśmy rekomendowani przez międzynarodowe rankingi. WTR 1000 napisało o nas:  Ernst & Young effortlessly bridges the gap between business advisory services and legal counsel, adopting an interdisciplinary, one-stop-shop approach to the protection of IP assets. The side prides itself on its close partner attention, tailor-made solutions and impressive cross-border capabilities. 

Justyna Wilczyńska-Baraniak

Partner EY, Lider Zespołu Prawa Własności Intelektualnej, Technologii, Danych Osobowych w Kancelarii EY Law

Naszą siłą jest łączenie znajomości tradycyjnego prawa własności intelektualnej z innowacyjnym podejściem.  

Jesteśmy jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się międzynarodowych praktyk prawniczych w Polsce.

Łączymy wieloletnie doświadczenie radców prawnych i adwokatów ze znajomością biznesowych zasad działania naszych usługobiorców. Dzięki temu zwiększamy wydajność ich pracy, obniżając przy tym koszty prowadzonej przez nich działalności. Wychodzimy daleko poza klasyczne rozumienia doradztwa z zakresu własności intelektualnej i ochrony danych osobowych.

Oferujemy kompleksowe, międzysektorowe i multidyscyplinarne doradztwo prawne na każdym etapie realizacji projektu. Dostarczamy praktyczne rozwiązania, aby jak najskuteczniej pomagać klientom w osiągnięciu wyznaczonych przez nich celów.