Alicja Guzy

Alicja Guzy

EY Polska, Kancelaria EY Law, Associate

Alicja zajmuje stanowisko Associate w Zespole Własności Intelektualnej, Technologii i Danych Osobowych w EY Law

Specjalizacje Doradztwo prawne
Biuro Warszawa, PL

Alicja specjalizuje się w ochronie danych osobowych oraz prawie własności intelektualnej. Doradza klientom we wszelkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem prywatności w ramach działalności marketingowej.

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym i bliskiej współpracy z biznesem. Świadcząc usługi dla międzynarodowych przedsiębiorstw, m.in. jednego z największych podmiotów z branży nieruchomości komercyjnych, pełniła funkcję referenta ds. ochrony danych dla regionu. Alicja ma doświadczenie w opracowywaniu kompleksowej dokumentacji w obszarze ochrony danych, analizowaniu i opiniowaniu założeń nowych projektów z uwzględnieniem zasady privacy by design. W swojej pracy wykorzystywała rozwiązania technologiczne dedykowane do zarządzania procesami związanymi z ochroną danych osobowych.

Brała udział w pracach nad kodeksem postępowania dla branży handlu prowadzonych przez Polską Radę Centrów Handlowych. Ukończyła studia podyplomowe Prawo w biznesie nowych technologii na Uczelni Łazarskiego. W 2019 roku uzyskała tytuł adwokata. 

Kontakt